Hopp til innhold

Regjeringen vil forby halvautomatiske rifler

Regjeringen vil forby visse halvautomatiske rifler – som den som ble brukt på Utøya 22. juli – i sitt forslag til ny og strengere våpenlov.

Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen Ine Eriksen Søreide bak

Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterte fredag til pressekonferanse om regjeringens arbeid for sikkerhet og beredskap.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheten ble presentert under en pressekonferanse fredag, der justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) deltok sammen med statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), der de snakket om nye tiltak for å forbedre sikkerheten i Norge.

Gjørv-kommisjonen fremmet 31 anbefalinger etter terrorhandlingene i regjeringskvartalet og på Utøya, og Solberg framholdt at samtlige tiltak som ble anbefalt av Gjørv-kommisjonen nå enten er gjennomført eller iverksatt.

Unntaksregler

Ny bistandsinstruks, ny samfunnssikkerhetsinstruks og forslag til ny våpenlov ble presentert fredag.

Våpenlovforslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men løfter sentrale regler fra forskrifter til lov, opplyser statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag.

I lovforslaget er det foreslått å innføre et forbud mot halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet.

– Forbudet skal gjelde for allerede tildelte våpentillatelser og vil omfatte den våpenkategorien som ble benyttet til ugjerningen på Utøya den 22. juli 2011. Det er foreslått å gi unntaksregler på strenge vilkår for blant annet enkelte former for sportsskyting og våpensamlere, sier Amundsen.

Nye instrukser

Den nye bistandsinstruksen, som gir politiet rett til å lede og rekvirere bistand fra Forsvaret, trådte dessuten i kraft fredag.

– Den nye instruksen er forenklet og forkortet, og vil sikre at beslutninger om bistand fra Forsvaret til politiet kan tas så raskt som mulig i en krisesituasjon. Vi kutter ut en rekke ledd i beslutningskjeden, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen har i dag også fastsatt en ny instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet.

Den skal styrke samfunnets evne til å forebygge kriser og til å håndtere alvorlige hendelser. Kravene til departementene er tydeliggjort. Nye krav til oppfølging av funn fra øvelser og hendelser er innført, og justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle er skjerpet.

AKTUELT NÅ