Hopp til innhold

Regjeringen vil bruke 27 nye milliarder: Dette vil de bruke pengene på

Regjeringen vil bruke 27 milliarder friske kroner for å få Norge ut av koronakrisen. Milliardene er tenkt til blant annet kutt i formuesskatten, kompetanseheving, bedre arbeidsintegrering, kontantstøtte og lønnskompensasjon.

Kjell Ingolf Ropstad, Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Iselin Nybø holder pressekonferanse om regjeringens tredje krisepakke

NYE TILTAK: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, finansminister Jan Tore Sanner, statsminister Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø presenterte fredag regjeringens tredje krisepakke.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Tiltakspakken skal lette situasjonen her og nå, og ruste Norge for fremtiden. Den skal skape et bedre grunnlag for verdiskaping i fremtidens økonomi, sa statsminister Erna Solberg (H) under pressekonferansen.

Regjeringen vil kutte formuesskatten med 1,3 milliarder kroner, innføre kompetansehevende tiltak for 1 milliard kroner og bruke 600 millioner kroner på integrering og arbeidsinkludering.

Stortinget er neste post på programmet for krisepakken. Siden regjeringspartiene ikke har flertall, så må de forhandle med de andre partiene for å få krisepakken gjennom Stortinget.

Nye tiltak kan med andre ord bli plusset på de nye 27 milliardene regjeringen nå vil bruke.

Mer til kommunene

Regjeringen har fått kritikk fra flere partier på Stortinget for at kommunene ikke har fått nok penger. I den nye tiltakspakken legger regjeringen 5,7 milliarder kroner på bordet, som kommer i tillegg til de 10,8 milliardene som fra før er satt av til sektoren.

4,4 milliarder er her øremerket for å få fart igjen på norsk økonomi, blant annet gjennom vedlikeholdstiltak.

Regjeringen ønsker å bruke 4,8 milliarder kroner på kjøp av medisinsk utstyr. De har også satt av en milliard kroner til henholdsvis kjøp av fly- og togtjenester for å sikre rutetilbud.

Regjeringen varsler samtidig en innstramming for permitteringer. I dag dekker staten regningen for permitterte ansatte etter de to første dagene. Dette endres 1. september til å gjelde de ti første dagene. De vil også avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.

Nullstiller sykedager

Kvoten for antall dager med rett til omsorgspenger (hjemme med sykt barn) blir nullstilt fra 1. juli.

Hver forelder får dermed rett til ti dager med omsorgspenger fra 1. juli.

– Det betyr at alle får rett til like mange dager med omsorgspenger i andre halvdel av 2020 som de ellers normalt får for ett år. Det gjelder også dem som har brukt opp, eller er i ferd med å bruke opp, dagene nå før sommeren, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Dem med barn som holdes hjemme av særlige smittevernhensyn, får et ubegrenset antall omsorgspengedager ut året.

Øker budsjettunderskuddet – kan komme mer

Samlet sett anslås den oljekorrigerte budsjettbalansen nå til 485 milliarder kroner. Det er 243 milliarder kroner mer enn i saldert budsjett, og nær 5 milliarder kroner mer enn i Revidert nasjonalbudsjett 2020, opplyser regjeringen.

Anslaget for utgifter til kompensasjonsordningen for bedrifter er da nedjustert med 20 milliarder kroner.

– Regjeringen ser an om det blir nødvendig med andre tiltak. Usikkerhet om videre utvikling er fortsatt stor, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferansen.

Han erkjenner samtidig at oljepengebruken er langt utenfor det handlingsregelen i utgangspunktet legger opp til.

– Vi må bidra til at Norge skal komme godt ut av krisen, uten at vi skyver regningen over på neste generasjon.

Mye allerede kjent

Fra før har regjeringen varslet at de viderefører kompensasjonsordningen for næringslivet fra mai til ut august, før de planlegger å avvikle den. Det annonserte statsminister Erna Solberg på Politisk kvarter fredag morgen.

Forlengelsen kommer tross for at det regjeringsoppnevnte Holdenutvalget anbefalte å avvikle kontantstøtten til bedriftene så fort som mulig.

Statsminister Erna Solberg

FRARÅDET: Erna Solberg fortalte at regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for næringslivet, til tross for at dette ble frarådet av ekspertutvalg.

Foto: NRK

– Det er fortsatt næringer som sliter på grunn av den internasjonale situasjonen, som for eksempel reiselivsnæringen, sa Solberg.

Maksimalt støttebeløp for ordningen reduseres gradvis fra inntil 90 prosent i mai, til 50 prosent for august, opplyser regjeringen nå. Maksimalt støttebeløp reduseres samtidig fra 80 millioner i mai til 50 millioner i august.

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge

14 607 043 546 kroner totalt
113 690 Antall mottakere
Graf fra 1. januar
Oppdatert 17. januar

Vil spleise på lønnen

I tillegg har regjeringen annonsert at de vil komme med et lønnstilskudd for bedrifter som henter tilbake permitterte ansatte.

– Vi vil gi lønnstilskudd for at flere kommer tilbake på jobb og inn i en normal situasjon. Vi er nå på vei inn i en annen situasjon. Smittevernreglene er ikke lenger til hinder for at folk skal jobb, sa Solberg.

Regjeringen ønsker også å bruke 3,6 milliarder kroner på grønn omstilling, og de planlegger å forlenge lånegarantiordningen for luftfart fra 30. juni til 31. oktober.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge

127 288 total
3 319 nye
Graf fra 3. mars
Oppdatert 2. februar

Gir aksjerabatt

Regjeringen gjør også grep for å øke viljen til investeringer, så lenge det ikke er i egen bolig.

Her ønsker de å øke verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler fra 25 til 35 prosent. Ifølge regjeringens beregninger vil om lag 400.000 skattyterne som betaler formuesskatt på næringsformue få om lag 3300 kroner i lettelse i gjennomsnitt. Det skal redusere formueskatten på arbeidende kapital med 1,3 milliarder kroner, ifølge regjeringens beregnigner.

Personlige investorer får fradrag for aksjeinnskudd i små oppstartsselskap, i regjerignens forslag.

Regjeringen vil redusere verdsettelsesrabatten til 50 prosent for primærboliger, for den delen av boligens antatte omsetningsverdi som er på over 15 millioner.

AKTUELT NÅ