Regjeringen snur i BSU-saken

Regjeringen dropper deler av det omstridte forslaget som gjør at studenter som sparer blir tapere i boligmarkedet.

Kristin Halvorsen

SNUR: Kristin Halvorsen skrev på Facebook i går at det var høysesong for agurker. I dag skrev hun at departementet har snudd i BSU-saken.

Foto: Nyhetsspiller

Som NRK meldte i går gjør nye regler for Lånekassen som regjeringen nettopp har vedtatt at studenter med penger på bok straffes.

Nå går regjeringen bort fra deler av forslaget, ved at Boligsparing for ungdom (BSU) holdes utenfor.

Med andre ord vil man fortsatt kunne spare på BSU-konto ved siden av studiene, uten å risikere at den gunstige spareordningen går ut over stipendet fra Lånekassen.

Renteinntekter fra BSU, som blant annet gir skattefradrag, var opprinnelig inkludert i forskriften. Samtidig oppfordres unge til å spare flittig for å komme inn på et prisgallopperende boligmarked. Dette fikk både banker og eksperter til å riste på hodet og kreve full revers fra regjeringen.

– Utilsiktede konsekvenser

– Det vi har sett er at den rettferdige likebehandlingen av studentene nå har fått utilsiktede konsekvenser, og at ungdom som sparer til bolig på BSU blir rammet av dette. Det er ikke tilsiktet.

– Men nå har vi funnet en løsning som innebærer at BSU holdes utenfor når man behovsprøver inntekten, sier statssekretær Elisabeth Dahle i Kunnskapsdepartementet til NRK.

Elisabeth Dahle

Statssekretær Elisabeth Dahle forsvarte regelendringen overfor NRK i går. I dag mener hun det har fått utilsiktede konsekvenser.

Foto: NRK

– Hvorfor har dere ombestemt dere?

– Vi har ikke ombestemt oss, men når vi har blitt gjort oppmerksom på disse utilsiktede konsekvensene gjennom media, er vi glad for at vi kan rydde opp i dette før det trer i kraft.

I dag kan man tjene inntil 145.400 kroner i året og samtidig få fullt stipend fra Lånekassen. Dersom studenter tjener mer enn den fastsatte grensa, blir deler av stipendet omgjort til lån i ettertid.

Den nye regelen innebærer at også kapitalinntekter, som for eksempel renteinntekter, også regnes som del av denne inntekten. Selv om BSU nå holdes utenfor denne regelen, vil fremdeles kapitalinntekter fra for eksempel boligutleie og aksjeutbytte regnes med.

– Viktig med boligsparing

– Det er viktig at vi nå ser rettferdigheten i dette forslaget, det er ikke rimelig at en student som jobber kveld og natt på Rimi får avkortning av stipendet, mens en person som tjener penger på aksjeutbytte ikke gjør det.

– Vi mener det er rettferdig fordelt på den måten det nå legges opp til, sier Dahle, som i intervjuet med NRK tirsdag argumenterte mot kritikerne at kunnskapsdepartementet ikke driver med boligpolitikk.

– Hvorfor er det greit å gi stipend til BSU-sparere?

– Regjeringen mener det er viktig å stimulere til å spare til bolig, derfor har vi etablert en BSU-ordning, en ordning vi støtter.

– Har dere vært for dårlig til å koordinere politikken her?

– Nei, vi mener vi har en god, samordnet politikk, som dessverre fikk en utilsiktet konsekvens. Når vi så ser det, rydder vi opp i det.

– Hvorfor har ikke dere sett dette tidligere?

– Denne forskriften er blitt behandlet som alle andre forskrifter, vært ute til høring, uten at noen instanser hadde noen innsigelser. Da tolker vi det som at det er greit. Den ble også fremmet i Stortinget, og ingen politiske parti hadde noen kommentarer, derfor var ikke dette med BSU i vår oppmerksomhet.

Halvorsen snudde timer etter medieslakt

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen gikk etter at NRK presenterte saken tirsdag kveld krasst ut på sin Facebook-side. Hun mente saken var et uttrykk for agurktid i media, og skrev dette:

«Nå er det høysesong for agurker! NRK Dagsrevyen sender sak om at det er urimelig at arbeidsinntekt, trygd og kapitalinntekter skal behandles likt hvis studiestipende skal omgjøres til lån. Tidl gjaldt det ikke for kapitalinntekter. Dermed kunne de m halvdagsjobb på RIMI treffes av reglene, men ikke de med millioner i aksjeformue. Kanskje derfor ingen partier på Stortinget protesterte på endringen, heller ingen andre da saken var på høring?»

Tonen var imidlertid en helt annet da departementet bråsnudde under et døgn senere. I ettermiddag skrev hun dette:

«Renteinntekter fra BSU skal ikke regnes som inntekt for studenter og skal ikke kunne endre studiestipend. Vi har funnet en løsning som kan skille ut disse inntektene. Dermed vil BSU være like god som før også for studenter som har mer enn 145.000 i inntekt utover stipend og lån. Saken er løst,» skriver Kristin Halvorsen på sin Facebook-side.

De største bankene er forundret over regjeringens stipendkutt for studenter som sparer penger.

NETT-TV: De største bankene reagerte med vantro på regjeringens vedtak.

SISTE NYTT

Siste meldinger