Regjeringen vil bruke mer oljepenger

Regjeringen plusser på oljepengebruken med 1,9 milliarder kroner i det reviderte nasjonalbudsjettet for i år.

Siv Jensen om revidert statsbudsjett

HOLDER HANDLINGSREGELEN: Selv om regjeringen bruker mer oljepenger i revidert nasjonalbudsjett, er bruken en reduksjon målt mot handlingsregelen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– La meg få minne om at vi ikke i dag legger frem et helt nytt statsbudsjett, vi legger frem en revisjon av inneværende års budsjett, presiserte finansminister Siv Jensen under pressekonferansen onsdag.

– Denne regjeringen er for flerårige budsjetter, så vi jobber med å legge et lengre løp hvor vi kan se ting i sammenheng mer enn store, brå endringer hvert halvår, la hun til.

Ifølge finansministeren går norsk økonomi «ganske godt». Hun påpeker at sysselsettingen er høy og arbeidsledigheten lav.

– Budsjettet er litt mer ekspansivt enn i fjor høst. Det skyldes først og fremst endringer i tallene for 2013, ikke at vi nå har kastet om på finanspolitikken, sier Jensen.

Men noen endringer blir det. Her er nøkkeltallene i det reviderte nasjonalbudsjettet:

  • Samlet oljepengebruk: 140, 9 milliarder kroner.
  • Økte inntekter for staten: 2,1 milliarder.
  • Økte utgifter for staten: 1,1 milliarder kroner.
  • Skatte- og avgiftsendringer: 165 millioner mindre i statskassa.

Reduksjon målt mot handlingsregelen

Den samlede oljepengebruken for 2014 anslås til 140,9 milliarder kroner. Det er 1,9 milliarder kroner mer enn det som ble lagt til grunn da årets statsbudsjett ble vedtatt i fjor høst.

– Siden vi la frem tilleggspropisjonen i fjor høst, har vi fått ny informasjon. Vi bruker 1,9 milliarder mer oljepenger enn det som lå i tilleggsproposisjonen i høst, sier Jensen.

Siden oljefondet vokser, kan Høyre/Frp-regjeringen senke oljepengebruken målt etter handlingsregelen. Regelen forutsetter at vi bruker like mye av oljefondet som den forventede realavkastningen. Denne er igjen anslått til 4 prosent av fondets kapital.

For 2014 vil Norge bruke 2,8 prosent – noe som er 0,1 prosentpoeng mindre enn hva det ble lagt opp til i fjor høst.

Kraftig elbil-økning gir mindre inntekter for staten

Statens inntekter gjennom skatter og avgifter har økt med 2,1 milliarder, mens statens utgifter har økt med om lag 1,1 milliarder kroner.

Blant annet fører eksplosjonen i elbilsalget til at staten får mindre penger i kassa. På grunn av fritak for engangsavgift og merverdiavgift, tjener staten mindre penger når flere velger miljøvennlig transport.

Men som Siv Jensen sa til Politisk kvarter på NRK P2 onsdag morgen, vil regjeringen ikke gjøre noe med reglene verken i år eller neste år.

– Regjeringen har forpliktet seg til å videreføre disse lettelsene frem til 2017. Hva som skjer etter det, får vi da sette oss ned med Stortinget og diskutere, sa hun.

Da Siv Jensen la frem regjerignens reviderte nasjonalbudsjett i formiddag, opplyste hun at det ved utgangen av april var 27.000 elbiler i Norge, noe som utgjør rundt 1 prosent av den totale bilparken.

– Fra januar til april har elbilsalget stått for 13 prosent av nybilsalget. Det er veldig høye tall. Ingen andre land har like stor andel elbiler som Norge. Det skyldes de gunstige reglene for elbiler, sier Jensen.

– Hvis salget holder seg på nivå fra de fire første månedene, gir det et inntektsbortfall på 3 til 4 milliarder kroner i 2014, legger hun til.

Mindre vekst enn ventet

Fastlandsøkonomien er ventet å vokse med rundt to prosent i 2014 og 2015.

– Det er på linje med fjoråret, men litt lavere enn vi la til grunn i fjor høst, sier Siv Jensen.

Likevel antas det at sysselsettingen vil fortsette å vokse noe, og ledigheten ventes å holde seg på et nivå som er under gjennomsnittet for de siste 25 årene.

Du får vite hvem som søker på deg

Som varslet i regjeringsplattformen foreslår Siv Jensen nå strengere regler for innsyn i skattelistene.

Hver enkelt skal nå få vite hvem som har søkt på deres skatteopplysninger.

Regjeringen reverserer ikke de nye permitteringsreglene slik mange i både industrien, opposisjonen og fagbevegelsen har krevet. Fra 1. januar måtte bedriftene betale for 10 dager mer enn før.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger