Hopp til innhold

Regjeringen med plan om å åpne Norge – skolene åpner mandag

Elevene i 5.–10. klasse og videregående skoler vil kunne starte på skolen mandag. Det kunngjorde regjeringen på dagens pressekonferanse.

Se pressekonferansen direkte nå.

Samtidig gjør regjeringen som ved åpning av barnehager og 1.–4. klasse, og gir kommunene muligheten til lokale tilpasninger.

Det kan derfor bli ulik oppstart for skolene i ulike deler av landet i løpet av neste uke.

– Regjeringen har valgt å prioritere barn og unge først, deretter arbeidsliv, deretter andre aktiviteter, sier Solberg

– En tid å huske

– Jeg tror det er en tid vi kommer til å huske resten av våre liv, sa Erna Solberg da hun kunngjorde tiltakene.

Solberg kom nyhetene om åpningene på dagen åtte uker etter at hun 12 mars kunngjorde at Norge stengte ned.

– Dere har vist oss tålmodighet, nå er det vår tur til å gi tilbake. Derfor legger vi frem en plan for å reåpne Norge, en plan for å ta hverdagen tilbake.

Åpner fornøyelsesparker

Solberg kunngjorde at 1. juni kan fornøyelsesparker og serveringssteder uten matservering får åpne.

15. juni skal det meste være åpnet.

Samtidig var statsministeren tydelig på at folk må overholde smitteverntiltakene.

– I lang tid fremover må vi holde en meter avstand, vaske hendene og la være å klemme hverandre, sa hun.

Får være 20 mennesker samlet

Siden 12. mars har grensene for hvor mange som kan være samlet ligget på fem personer.

Dette er nå er endret. Den nye grensen er på 20 personer. Kravet er at man fortsatt holder en meters avstand av smittevernhensyn.

– Vi kan øke gruppen vi kan være sammen med fra fem til 20, men man må beholde minst en meters avstand, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Den nye 20-personersregelen gjelder ikke for organiserte offentlige arrangementer. For slike arrangementer er det fra og med i dag – torsdag – lov med inntil 50 deltagere. Det ble klart sist torsdag.

De nye reglene fører til at man kan invitere inntil 20 personer til private arrangementer på 17. mai.

Også her gjelder reglene om smittevern, men en hagefest for 20 personer der alle holder avstand, vil nå være tillatt.

– Organisert trening i elitefotball kan begynne fra og med nå. Denne beslutningen vil gi seriespill i toppfotballen fra 16. juni, sa kultur- og idrettsminister Abid Raja.

Mandag publiseres det en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball og håndball.

Her er reglene som gjelder fra 7. mai:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 • Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer.
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren. •
 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.
 • Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Fra og med 1. juni tas det sikte på følgende endringer:

Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.

 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på følgende:

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

Ser for seg tre scenarioer

Helseminister Bent Høie (H) sa på pressekonferansen at regjeringen tror det vil ta ett til to år før det kommer en vaksine.

– Vi har laget en egen strategi og plan for hvordan vi kan leve med viruset, samtidig som vi åpner samfunnet, sier helseministeren

Høie sa at regjeringen ser for tre forskjellige scenarioer fremover. Det første scenarioet er relativt positivt, mens det siste beskriver en verden i krise der det internasjonale samarbeidet har sluttet å fungere.

Scenario 1: Går ut på at vi planlegger å ha kontroll over smittespredningen. Da vil vi ha nok intensiv-kapasitet og kan tilby gode helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det.

Scenario 2: Handler om en situasjon der vi får en så kraftig økning av antall syke at vi ikke makter å tilby gode helsetjenester til de som trenger det, og at det blir mangel på intensivplasser. Det kan føre til at det vil bli nødvendig med inngripende tiltak.

Scenario 3: Handler om at det internasjonale samarbeidet svekkes, internasjonale organisasjoner mister sin legitimitet og at vi ikke klarer å jobbe sammen for å finne løsninger. Dette vil kraftig redusere hvert enkelts land mulighet til å håndtere pandemien.

– Regjeringens strategi har så langt tatt høyde for scenario 1 og 2. Scenario 3 er noe som i tilfelle vil utvikle seg over tid og som vil kreve justering av strategien sa Høie.

To ting kan gi smitteoppblomstring

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at vi er i en helt annen situasjon enn den vi hadde tidlig i mars da vi ikke visste hvor smitten var og måtte ha generelle, strenge tiltak i hele landet for å få kontroll.

– Det er to ting som kan føre til at smitten kan blusse opp igjen. Det ene er at vi har mer kontakt med hverandre, og begynner å gå ut når vi er syke, da vil smitten bre seg. Det andre er importsmitte, at vi får nye smittetilfeller fra utlandet. Det vil kunne gi oppblomstring, sa Nakstad.

Han sier at dersom det kommer en oppblomstring, vil det trolig skje lokalt.

– Vi kommer til å se tydelig at nå har noe skjedd i en kommune, ved en skole eller i et miljø. Så må vi teste, spore opp smitte og få kontroll på det, sa Nakstad.

AKTUELT NÅ