Hopp til innhold

Regjeringen lover nye politibiler i budsjettlekkasje

Politiet får 100 millioner kroner ekstra for å kjøpe nytt utstyr. Det er langt mer enn det lå an til i statsbudsjettet da det kom, men politiets fellesforbund mener det ikke er nok.

Politibetjent Thea Pettersen i Oslo politidistrikt

FÅR GODE NYHETER: Politibetjent Thea Pettersen gleder seg over at politiet får flere nye biler.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Regjeringen varsler overfor NRK at de vil sette av mer penger til politiet når revidert statsbudsjett legges fram tirsdag.

Politiet har i flere år bedt om nyere biler, og uttalt at situasjonen har vært kritisk.

– I fjor hadde vi ikke råd til å investere i biler. Da gikk pengene til å betale lønninger til nyansatte, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo.

Politiet har fått kritikk for nærpolitireformen. Alvorlige saker har hopet seg opp, og politifolk mangler.

Nå gir regjeringen 100 millioner kroner til nytt utstyr – som nye politibiler (les mer fakta om lekkasjene nederst).

Politibetjent Thea Pettersen sitter i en Passat som har kjørt 341.591 kilometer. Hun er glad for nyheten om at politiet nå skal få nye biler.

– Det er arbeidsplassen vår. Vi bruker mye tid i bilen. Innimellom må vi kjøre fort, og den har en høy belastning, forklarer Pettersen.

Politiet får mer penger til biler

NY: De nye bilene som politiet nå kjøper inn er modellen BMW 520 i midten av dette bildet. Til høyre VW Passat som politiet nå kvitter seg med.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Drøyt 150 millioner totalt

I tillegg til nye biler får politiet bruke 51 millioner kroner mer enn det som var planlagt i statsbudsjettet.

Jøran Kallmyr

MER PENGER: Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det er viktig at vi både sørger for at politiet får en bedre økonomisk ramme og at vi får investert i nytt utstyr, for det trenger politiet. Bilen er blitt et kjempeviktig arbeidsverktøy. Den er full av utstyr som gjør at man kan kommunisere raskere og mer effektivt, sier justisminister Jøran Kallmyr.

Politiets fagforening mener etterslepet i politibudsjettene allerede er i milliardklassen.

– Det er positivt at det kommet penger, men jeg presiserer strekt at norsk politi ikke er friskmeldt med de pengene som kommer. Men det er gledelig, og grunn til å gi ros for at det kommer mer penger, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Justisministeren mener de har gitt mye.

– Nå har vi økt rammene til politiet ganske mye. Innenfor de rammene vi nå gir, har politimestrene rom for å gjøre utskiftninger i utstyrspakken. Ansettelsen av flere politifolk har til nå vært helt nødvendig, så må man i hvert enkelt politidistrikt vurdere hva man skal bruke ressursene på fremover, sier Kallmyr.

14 budsjettlekkasjer hittil

Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett tirsdag 14. mai. Dette er kjent til nå:

 • 100 millioner til nytt utstyr i politiet. 12 av disse er tiltenkt voldsalarmer. 88 millioner går til nye biler og annet nødvendig utstyr. Regjeringen vil også utsette gevinstuttaket for nærpolitireformen for 2019, derfor økes politiets budsjettramme i 2019 med 51 millioner kroner (som kommer i tillegg til utstyrspakken).
 • Regjeringen har besluttet å bruke 12,8 millioner kroner til å kjøpe et vaksinelager mot sykdommen kopper, melder VG. Sykdommen ble erklært utryddet av Verdens helseorganisasjon i 1980, men kan fremstilles kunstig i laboratorium.
 • 250 millioner kroner bevilges for å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.
 • 200 millioner kroner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.
 • Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.
 • Det settes av 30 millioner budsjettkroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.
 • 20 millioner kroner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.
 • 15 millioner kroner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir reversert fra 1. juli. Utgiftene til å fjerne tidsbegrensningen er anslått til å ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra i år.
 • Opprettelse av et nytt register i kampen mot terrorfinansiering, hvitvasking og skatteunndragelse.
 • 10,2 millioner kroner til undersøkelse av vergesaker etter at mange har sagt at de har fått vergemål mot sin vilje.
 • 4 millioner kroner til å sikre bedre tilgang til legemidler.
 • Engangsavgiften på biler eldre enn 20 år fjernes fra 1. juli.
 • Engangsutgiften for motorsykler reduseres med i gjennomsnitt 10 prosent fra 1. juli. Endringen er beregnet å gi 25 millioner kroner mindre i inntekter til staten årlig.
 • 15 millioner kroner ekstra til aktivitetshjelpemidler for voksne. Den samlede potten til dette er dermed på om lag 65 millioner kroner.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ