Hopp til innhold

Regjeringen lover 1500 nye sykehjemsplasser

Regjeringen kommer med budsjettlekkasje om eldreomsorgen midt i valgkampen. Den foreslår 300 millioner kroner mer i statsbudsjettet, tilsvarende 1500 nye sykehjemsplasser.

Lørdag møtte statsminister og kommunalminister opp på Lindeberghjemmet i Oslo. Her fortalte de om hvordan regjeringen vil gi et løft for de eldre.

– I neste års budsjett kommer vi med 300 millioner kroner i en tilskuddsordning som kommunene kan bruke for å bygge sykehjemsplasser. Det vil gi anslagsvis 1500 nye plasser, så da er vi oppe i 3500 på vår vakt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

– Dette er en stor satsing. Nå er det tid for å bygge. Kommunene har planer for det, sier Støre.

Spleiselag

Ifølge Helsedepartementet vil investeringstilskuddet øke fra 2,7 milliarder i 2023 til 3 milliarder kroner i 2024.

De 300 ekstra millionene gjør at regjeringen og staten forplikter seg til en totalsum på 3 milliarder over ti år.

Men staten er avhengige av at kommunene betaler resten. Tilskuddet fra staten utgjør 50–70 prosent av hva en plass koster.

– Ja, det er et spleiselag. Men disse pengene skal være med på å utløse at de kan ta den satsingen, sier Støre.

Kompetanseløft

I tillegg til flere plasser, lover regjeringen et kompetanseløft for ansatte i pleie og omsorgssektoren for å sikre rekruttering.

– Det kommer en del ufaglærte inn i eldreomsorgen. I Oslo er det store planer for å gi dem et kompetanseløft. Det ønsker vi å bidra til i hele landet, sier Støre.

Regjeringen vil blant annet styrke fagskoletilbudet, satse på desentraliserte studieløp og gjøre det lettere å ta etter- og videreutdanning. Hvor mye penger som blir avsatt til dette, vil bli kjent senere.

– Veldig etterspurt

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener regjeringens budsjettlovnad vil gi mer forutsigbarhet for kommunene.

– Dette er noe som er veldig etterspurt ute i kommunene. Nå får de mer midler fra staten til å bidra i det store løftet som de må gjøre, sier Gjelsvik.

Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister (Sp) i Trollstigen

Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Kommunene får et tilskudd fra staten når de ønsker å bygge sykehjem eller omsorgsboliger. Det gis gjennom Husbanken:

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet.

Sier regjeringen ville kutte i fjor

– Dette er en regjering som i årets budsjett foreslo å kutte i dette tilskuddet, så det er bra at de nå forstår at det er økt behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene.

Det sier leder for helse- og omsorgskomiteen, Høyres Tone Wilhelmsen Trøen.

Tone Wilhelmsen Trøen

Tone Wilhelmsen Trøen, Høyres leder for helse- og omsorgskomiteen.

Foto: Martin Fønnebø / NRK

Hun sier at Norge står foran utfordring med en aldrende befolkning og mange av dem vil ha behov for sykehjemsplass.

Det er derfor behov for at kommunene får tilskudd til å bygge nok plasser. Disse 1500 plassene er et godt tilskudd til det.

– Nå er det to uker igjen til valget. Det er godt at regjeringen nå lover bot og bedring, de som egentlig ville kutte i dette tilskuddet. Så må de levere etterpå i praksis, sier Trøen.

Kaller det valgflesk

- Dette oser valgflesk. Under deres tid i regjering har det vært en drastisk nedgang i antall nye plasser i eldreomsorgen, sier Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson.

Ifølge Hoksrud ble det i fjor kun gitt statlig støtte til 481 nye omsorgsplasser, og for 2023 foreslo de ingen penger i statsbudsjettet til nye sykehjemsplasser.

- Statistisk sentralbyrå mener det vil være behov for hele 13.000 nye heldøgnsplasser i eldreomsorgen innen 2030. Da blir ­1500 plasser neste år langt fra nok, sier Hoksrud.

AKTUELT NÅ