Hopp til innhold

Regjeringen la frem klimameldingen

Med den nybakte miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i spissen, la regjeringen endelig frem sin stortingsmelding om klimapolitikken.

Jens Stoltenberg legger frem klimamelding

Statsminister Jens Stoltenberg, miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, kommunal- og regional minister Liv Signe Navarsete og SV-leder Audun Lysbakken presenterer regjeringens klimamelding på statsministerenskontor.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

– Lykke til med klimameldingen, var Erik Solheims siste ord som miljøminister. Bare uker etter at Bård Vegar Solhjell tok over lå meldingen på bordet.

Meldingen har vært karakterisert som én av de to sakene SV måtte vinne i regjering. Den andre er meldingen om barn på flukt.

Nå mener Solhjell at han og regjeringen har lagt frem en offensiv plan for norsk klimapolitikk.

Forhandlingene om den mye omtalte klimameldingen har lenge gått langsomt, og har blitt utsatt en rekke ganger.

Flere tiltak

Økt Co2 avgift for oljeindustrien, et eget klimafond, og en styrking av kollektivsatsningen, var blant hovedpunktene i klimameldingen som regjeringen la frem.

– Ingenting tyder på at klimaproblemet har blitt mindre, snarere tvert imot, sa statsminister Jens Stoltenberg da meldingen ble lagt frem.

I meldingen står det at klimamålene fra klimaforliket i 2008 ligger fast. Det står også at:

  • Det skal opprettes et klima- og energifond for å utvikle teknologi som gir reduserte utslipp.
  • CO2-avgiften i oljeindustrien skal økes med 200 kroner per tonn.
  • Mer satsing på kollektivtransport.
  • Mer satsing på energivennlige bygg.
  • Skogtiltak som opprettholder og øker opptaket av karbon.

Det skal også satses på å få nordmenn til å velge sykkel fremfor bil som transportmiddel på korte strekninger.

Klimaforliket ligger fast

Det var en stolt miljøvernminister som presenterte klimameldingen onsdag morgen. Solhjell kaller meldingen for den mest omfattende tiltakspakken for klimagassreduksjonen som er presentert av myndighetene i Norge.

– De internasjonale målene og de nasjonale målene står fast. Det er realistisk å få til. Vi er allerede enige om omfattende tiltak i klimaforliket som har effekt. Det vi ble enige da har en effekt på opp mot 5 millioner tonn lavere utslipp i 2020, sa Solhjell.

Takket Solhjell og Lysbakken

Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen mener Solhjell og nyvalgt partileder Audun Lysbakken er å takke for at klimameldingen ble som den ble. Det gjorde hun klart i en melding på Twitter og Facebook onsdag morgen.

– Audun og Bård Vegar – lenger enn dette var det ikke mulig å komme. Jeg vet hva utgangspunktet var da dere overtok!

Audun Lysbakken startet sitt innlegg med å slå fast at dette er en stor dag.

– Dette er en klimamelding som slår fast at vi skal ha to tanker i hodet på en gang. Vi skal både være opptatt av å bidra til å få ned de globale utslippene, men også kutte hjemme fordi det er nødvendig, sa Lysbakken.

– Dette er tiltak som skal få i gang omstillingen av Norge på en rekke ulike områder. Det skal bli dyrere å forurense på norsk sokkel og vi skal satse på å utvikle norsk industri sånn at lavutslippssamfunnet skal kunne skape flere arbeidsplasser, sa Lysbakken.

Video STOLTENBERG-KLIMA-250412-WW

Regjeringen la frem sin klimamelding

Lyspunkt

AKTUELT NÅ