Regjeringen kommer med åtte nye tiltak mot radikalisering

Regjeringen vil involvere samfunnsaktører som skoler, Nav og helsevesenet for et bredt forebyggingsarbeid mot radikalisering.

Monica Mæland pressekonferanse radikalisering

BRED INNSATS: Justisminister Monica Mæland sier folk i alle aldre kan falle i risikogruppen for radikalisering. Mange høyreekstreme er for eksempel godt voksne og ikke tilknyttet arbeidslivet. Derfor må Nav på banen.

Foto: Regjeringen

Onsdag 17. juni la Regjeringen frem sin nye handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme.

Den nye planen ble presentert på Bærum politistasjon, under ett år siden terrorangrepet mot Al-Noor moskéen som har preget kommunen.

Statsminister Erna Solberg sier PST vurderer at det er gode muligheter for at det vil komme nye terrorforsøk i løpet av 2020.

– Vi vil gjøre et felles arbeid for å hindre den religiøse og politiske ekstremismen som vi så spre seg i 2014, og som sprer seg enda mer nå.

Hun sier den reviderte handlingsplanen bygger på tidligere erfaringer.

– I 2014 bygde vi på erfaringene fra 1990-tallet i arbeidet mot høyreekstreme miljøer også for å forebygge jihadisme, nå må vi bruke erfaringene fra de siste seks årene, sier Solberg.

I den nye handlingsplanen kommer Regjeringen med åtte nye tiltak som skal komplementere de eksisterende tretti.

De vil nå prøve ut nye metoder for reintegrering etter straff, ta bedre vare på barna til fremmedkrigere, motkjempe terrorfinansiering, og engasjere et bredt utvalg aktører som skolene, helsevesenet og Nav.

Det etableres nå et nasjonalt veiledningssenter på Nav sitt kontor på Grünerløkka i Oslo og et «aktørkart» for å lettere ha oversikt over dem som arbeider med problemstillingen.

– Folk har tidligere vært usikre på hvem de skal forholde seg til, sier Cecilie Stokke, radikaliseringskontakt i politiet i Bærum.

Derfra skal et bredt utvalg samfunnsaktører få bedre tilgang til fagmiljøet innen motkjemping av ekstremisme.

– Hvis PST er de første som møter noen som er radikalisert, så har samfunnet feilet, sier Solberg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger