Regjeringen holder grensene stengt

Innreiserestriksjonene videreføres ut måneden. – Vi må sørge for å ha kontroll og begrense smitten så mye som mulig, sier justis og beredskapsminister Monica Mæland.

DIREKTE: Klokken 13 holder justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie pressekonferanse om koronasituasjonen.

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen lytter dermed til anbefalingene som Helsedirektoratet la fram tidligere i dag.

– 29. januar stengte vi i praksis grensene for alle som ikke bor i Norge. Dette har store konsekvenser for mange familier og enkeltpersoner som ikke får møte sine nærmeste.
Og det har enorme konsekvenser for norsk næringsliv, sier Mæland.

Men utbruddene av importsmitte med den engelske og sørafrikanske virusvarianten gjort at det er for tidlig å åpne opp igjen.

– Vi er samtidig i en situasjon hvor pandemien har tatt en ny retning med muterte virus som smitter flere og raskere. Vi må sørge for å ha kontroll og begrense smitten så mye som mulig, sier Mæland.

Derfor videreføres de strenge innreiserestriksjonene ut februar måned.

Det gjøres noen få unntak for såkalt «strengt nødvendig næringskritisk personell».

Strammer inn karanteneregler

Regjeringen jobber også med å stramme inn reglene for hvor man kan gjennomføre karantene.

I dag er hovedregelen at alle som ikke har et egnet å oppholde seg, må på karantenehotell. Unntaket har vært der arbeidsgivere har stilt til rådighet karantenefasiliteter for utenlandsk arbeidskraft.

– Tilsyn Arbeidstilsynet har gjort viser at det i for mange tilfeller ikke fungerer i henhold til reglene. Derfor jobber vi med å innføre en forhåndsgodkjenning av arbeidsgiverens innkvartering før det kan tas i bruk, sier Mæland.

Yrkesfagelever som pendler over grensa for å gå på skole, vil fra mandag av slippe inn i landet.

Kan bli langvarig

Helsedirektoratet mener innreiserestriksjonene må videreføres til man har fått på plass bedre kontroll og karanteneregime for dem som reiser inn i landet.

«Dersom man fremover skal lempe noe på unntakene i innreiserestriksjoner for enkelte grupper anbefaler vi at det samtidig vurderes om unntakene fra opphold på karantenehotell bør strammes inn.»

Helsedirektoratet mener man også bør redusere antallet som får slippe inn til landet så lenge vaksinasjonen pågår.

«Sannsynligvis vil det være behov for restriksjoner mens vaksinasjonen pågår i Norge.»

Siden 29. januar har innreise til Norge kun vært tillatt for personer med nødvendige formål.

Fortsatt usikker situasjon

Helseminister Bent Høie sier Norge har hatt synkende smittetall de siste tre ukene, men at nedgangen nå har flatet ut. Det er usikkert om det skyldes de nye virusvariantene.

– Målet vårt er å slå ned og forsinke spredningen av de mer smittsomme variantene. Men vi kan ikke forhindre at disse variantene etterhvert blir dominerende. Det er naturens gang og kan skje i løpet av uker eller måneder, sier Høie.

Høie peker på tre steg som de viktigste fremover.

  • Slå ned lokale utbrudd, det har vi bevist at vi klarer.
  • Beholde kontrollen nasjonalt gjennom de tiltakene som gjelder i hele landet. Må være forberedt på at de nasjonale tiltakene vil være mer omfattende enn de laveste i sommer og høst.
  • Fortsatt sterk kontroll på grensene.

Samtidig sier Det europeiske smittevernbyrået at utviklingen i Europa gir grunn til alvorlig bekymring, med unntak av i Norge og på Island.

– Vi har en stor fordel i at vi har oppdaget de mer smittsomme variantene på et tidspunkt da smitten var på vei ned.

Line Vold i FHI sier det ikke er rapportert om at vaksinene har begrenset effekt på den engelske varianten, men det mer usikkerhet knyttet til den sørafrikanske varianten.

– Denne informasjonen er usikker og vil bli undersøkt nærmere, sier Vold.

Ber folk ha håp

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordret folk til å ha håp. Han sier Norge egentlig er i en gunstig posisjon.

– Om 100 til 150 dager vil alt være annerledes, sier Guldvog.

På spørsmål fra NRK bekrefter Guldvog at de håper på en mer normal situasjon til sommeren.

– Det er sannsynlig at vi kommer ut av dette etter sommeren eller til sommeren, sier Guldvog.

Guldvog skisserer at følgende tiltak kan være annereledes om når den tid kommer:

  • Flere vil kunne samles i private hjem
  • Større arrangementer
  • Færre restriksjoner på innenlands reising
  • Mer barne- og voksenidrett
  • Kulturlivet kan åpne om mer

– Men alt dette avhenger av hvordan vi jobber og planlegger fremover. Alt handler om at vi får vaksinert de som er mest utsatt, sier Guldvog.

Mutasjonsbølge i Bergen

Ifølge FHIs løpende oversikt er det til nå påvist 436 tilfeller av den engelske varianten her i landet. I tillegg har 10 personer testet positivt for den sørafrikanske varianten.

Det hersker usikkerhet rundt om vaksinene har like god effekt mot den sistnevnte virusvarianten.

Bergen og kommunene rundt har opplevd en voldsom vekst av de muterte variantene den siste uka.

Bare det siste døgnet er det påvist ett tilfelle av den engelske og to av den sørafrikanske i Helse Bergen.

Flere av tilfellene stammer fra byggeplasser i byen.

Ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog er man usikre på hvor mye mer smittsom den engelske varianten er. Men den kan være mellom 40 og 70 prosent mer smittsom.

– Viruset fra Sør-Afrika kan være enda mer smittsomt, og det er fare for at viruset fra Brasil kan føre til mer alvorlig sykdom, sier Guldvog

Åpner for å forby fritidsreiser

I sin anbefaling drøfter også Helsedirektoratet om det kan bli aktuelt å forby nordmenn å reise utenlands i en periode.

Reiserådene fra UD har bidratt til at det foretas færre unødvendige reiser utenlands, men direktoratet trekker fram Belgia som et eksempel på et land som har innført utreiseforbud for egne borgere.

«For å redusere antallet som krysser grensene ytterligere, er dette også noe som kan vurderes for norske borgere. Smitterisikoen henger sammen med det totale antallet som reiser inn og ut av landet.»

Fredag kommer myndighetene med råd og regler for vinterferien.

– Ett av rådene kan jeg komme med nå. Du bør ikke dra til utlandet denne vinterferien. Å dra til utlandet i vinterferien vil være i strid med våre reiseråd, sier Høie.

Vil lette opp mer for barn og unge

Line Vold sier FHI mener det er hensiktsmessig å videreføre de fleste av de nasjonale smitteverntiltakene et par uker til.

– Vi har mål om å lette opp tiltakene dersom situasjonen ikke forverres. Vi vil anbefale at tiltakene for barn og unge lettes raskt. Vi er bekymret for konsekvensene, sier Vold.

FHI anbefaler derfor å lempe på restriksjonene for fysisk tilstedeværelse på høgskoler og universiteter. De anbefaler også å myke opp reglene for fysisk aktivitet for barn og unge,

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 05.03.2021
2 824
Smittede/uke
120
Innlagte
632
Døde
377 566
Vaksinerte

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger