Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i legestreiken

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i legestreiken. Dermed avsluttes streiken.

Legestreik i Narvik

Leger på streikevakt i Narvik på mandag.

Foto: Ola Helness / NRK

Ifølge Legeforeningen griper regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd i legestreiken.

Dermed avsluttes streiken, som har vart siden mandag 26. oktober.

– Vi har i løpet av denne streiken tatt ut svært få leger. Dette viser hvor skjørt legevakten er organisert mange steder i landet, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen i en pressemelding.

Hermansen sier de har vært forsiktig med uttak av leger under streiken.

– Vi har hatt et forsiktig uttak, med svært få leger. Når streiken stanses ved 35 leger, er det illustrerende for hvor skjørt legevakten er organisert og hvor tynn kapasiteten er. Det viser med all tydelighet hvor lite som skal til før beredskapen i kommunene påvirkes, sier Hermansen.

Hermansen

President i Legeforeningen, Marit Hermansen finner det paradoksalt at det er arbeidstakerne som har måttet streike for å stille betingelser til en arbeidstidsordning som i alle tilfeller vil være unntatt arbeidsmiljøloven.

Foto: Halldor / NRK

Det å stoppe en lovlig arbeidskonflikt er et alvorlig inngrep i det som egentlig er partenes ansvar. Det skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

– Men slik situasjonen utviklet seg hadde jeg ikke noe annet valg, sier Asheim.

Asheim understreker at han er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen. Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning.

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø er lettet over at streiken er over.

– Vi er lettet over at dette nå er over, og respekterer at regjeringen vurderer situasjonen som så alvorlig at de måtte gripe inn. Streiken rammet disse kommunene svært hardt. Det sier seg selv at å skulle håndtere en legestreik midt oppe i en pandemi med stigende smittetall er tøft.

Forhandlingsleiar Tor Arne Gangsø i KS.

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø sier at å håndtere en legestreik midt i en pandemi var tøft.

Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Krevde at arbeidsbelastningen reduseres kraftig

Legene krevde at arbeidsbelastningen for leger, som både jobber som fastlege og i legevaktordningen i kommunene, reduseres kraftig.

KS, som organiserer kommunene, ville ikke innføre en grense. De mener at fastlegenes arbeidsbelastning må sees på som en helhet.

Tidligere i dag satt partene i legestreiken i et møte med Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

Varslet opptrapping

Legeforeningen har tatt ut 23 leger i streik i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger. Etter at det ble brudd i meklingen mellom KS og Legeforeningen.

Det var varslet at streiken trappes opp på mandag. Og det er små distriktskommuner som rammes hardest.

Tolv nye leger skal etter planen tas ut i streik i opptrappingen.

Kommunene dette gjelder, er Kautokeino, Sirdal, Vang, Nord-Aurdal, Herøy (Møre og Romsdal) og Karasjok. Uttaket omfatter kommuner i distrikter med stor legevaktbelastning.

Hasvik har fått fritak av Legeforeningen fra streiken. Ettersom kommunen er spesielt sårbar. I kommunen er det bare to fast ansatte leger, og om én ble tatt ut i streik, ville det rammet hele legevaktordningen.

I de samiske kommunene Karasjok og Kautokeino er de redde for å miste de samiske legene til streiken.

– Vi har fire faste leger og en turnuskandidat. Fra mandag kan halvparten av legestaben vår være i streik, sier ordfører i Karasjok Svein Atle Somby.

SISTE NYTT

Siste meldinger