Gjør det tøffere å få boliglån i Oslo

Regjeringen vil bremse boligveksten i Oslo. For bolig nummer to blir det krav om egenkapital på 40 prosent.

Bygninger i Bjørvika

KUN EN DRØM FOR FOLK FLEST: I Bjørvika er det bare de rikeste som har råd til leiligheter. Store internasjonale selskaper og velstående boligeiere har inntatt hele den nye bydelen.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

- Det siste året har boligprisene i Oslo steget med 22 prosent.

I Finansdepartementet har de lenge jobbet med en forskrift og det har knyttet seg spenning til om finansminister Siv Jensen vil gjøre forsøk på å bremse boligprisene.

Nye boligprosjekter rives bort i hovedstaden, mange bruker eiendom som sparegris og det presser prisene ytterligere. Ingenting har så langt stagget prisoppgangen, som skyldes ivrige investorer og økning i innbyggertallet.

Finansminister Siv Jensen

EN FINANSMINISTER SOM VEGRER SEG FOR STORE INNGRIPEN: Siv Jensen (Frp) ønsker ikke store inngripen i boligmarkedet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Bankene må bli strengere

Og nå har dommen falt. Finansdepartementet følger i all hovedsak ikke rådene til Finanstilsynet.

– Det blir litt strengere krav til boliglån i Oslo som følge av boligprisutviklingen vi har sett der, sier finansminister Siv Jensen til NRK.

– Kravet til egenkapital på bolig nummer to øker til 40 prosent, sier Jensen.

Dette vil bare gjelde i hovedstaden.

I Oslo begrenses bankenes mulighet til å innvilge lån som bryter med kravene, til 8 prosent av verdien av samlede utlån.

Erik Bruce

TROR IKKE PÅ AT BOLIGPRISENE PÅVIRKES: - Det er tvilsomt at boligprisene påvirkes, sier Bruce, om finansministerens Jensens endringer.

Foto: NRK

– Jeg tror det har liten effekt på boligmarkedet i Oslo. Man må regne med at de som kjøper til utleie allerede har stor egenandel, sier sjeføkonom i Nordea, Eirik Bruce.

Ville ikke stramme inn mer

I resten av landet videreføres kravet om 15 prosent egenkapital for bolig nummer to.

– Vi stiller nå litt strengere krav for å gjøre det enklere for dem som skal inn i boligmarkedet i Oslo for første gang, sier finansministeren til NRK.

- Du er ikke redd dette er for lite til å stagge et mulig oppblåst Oslomarked?

- Vi så at sist vi endret forskriftene hadde det en viss effekt på boligprisene, sier Jensen.

Det gjøres ingen endringer i kravet om egenkapital til kjøp av primærbolig, og kvoten på 10 prosent innebærer blant annet at bankene kan fortsette dagens praksis med samfinansiering med startlån fra Husbanken.

Flere kritikere har tatt til orde for å endre denne praksisen.

Karin Andersen

- Fortsatt fritt frem for spekulanter, sier Karin Andersen (SV)

Foto: Stig Weston / SV

– Regjeringen lar spekulantene forsette, men hindrer flere unge fra å kjøpe bolig. Det er spekulantene som må stoppes, ikke unge uten egenkapital, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

Fem ganger inntekten

Regjeringen innfører også en ny bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt. Betingelsene for avdragsfrihet strammes også noe inn.Kravet om maksimal gjeld i forhold til inntekt vil gi en ekstra trygghet for at bankenes vurdering av kundens betjeningsevne ikke strekkes for langt. Strengere krav til avdragsbetaling vil øke husholdningenes buffer ved et senere boligprisfall, mener Finansdepartementet.

Bolig

NYE PRISREKORDER: 22 prosent vekst det siste året. Så mye har boligprisene steget i hovedstaden.

Foto: NRK

Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig fra banker og andre med tillatelse til å yte lån i Norge. Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.

Den nye forskriften er midlertidig og gjelder fram til 30. juni 2018.

Se:

Meglerkjedene vært under hardt press etter avsløringer om lokkeprising av boliger i Oslo. 
- Det er ikke bare vår skyld, sier eiendomsmeglerne som har gitt NRK et innblikk i hverdagen.

Minidokumenter om eiendomsmeglerne i Oslo

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger