Regjeringen fortviler over sprikende sentrumskrav

Høyre og Frp sliter med å forholde seg til sprikende prioriteringer fra Venstre og KrF. Etter det NRK forstår vil de be støttepartiene samle seg rundt noen sentrale krav.

Hans Olav Syversen i KrF, Andre Skjelstad i og Terje Breivik i Venstre står ved et bord

ENIGE: Venstre og KrF sitter på samme side av forhandlingsbordet. Her ser du Hans Olav Syversen (KrF), Andre N Skjelstad (V) og Terje Breivik før forhandlingene startet torsdag.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– To forskjellige partier med ulike innfallsvinkler i mange saker, gjør at vi må bruke mer tid, enn om det hadde vært ett parti eller ett samordnet krav, sier Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter.

Høyres Svein Flåtten og Frps Gjermund Hagesæter intervjues på vei inn til forhandlingene

LANG DAG: Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten og Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter holdt kortere tett inntil brystet da de ble intervjuet på vei inn til forhandlingene.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Han vil ikke svare på om de sprikende kravene gjør det ekstra vanskelig for regjeringen, men etter det NRK forstår vil Høyre og Frp i dag be sentrumspartiene bli enige om hva som er viktigst for dem.

Onsdag måtte Høyre og Frp be om én dags pause i forhandlingene for å samle seg.

Som NRK fortalte i går, trengte Høyre og Frp én dag ekstra på å gå gjennom kravene fra KrF og Venstre. NRK har snakket med kilder i regjeringspartiene som sier det er både tidkrevende og utfordrende å komme med et tilbud som svarer på kravene fra både Venstre og KrF.

Støttepartiene har lagt fram hvert sitt alternative budsjett, og har ikke samlet seg rundt noen sentrale, felles krav.

Selv om partiene enes om blant annet asylpolitikken og reversering av kutt i barnetillegget til uføre, har de svært ulike prioriteringer på andre områder, som skatt, skole, familiepolitikk og klima.

  • Mens KrF vil holde formueskatten på dagens nivå, ønsker Venstre at fribeløpet økes til 2,2 millioner kroner. Skatteprosenten vil de beholde på samme nivå som i dag.
  • KrF ønsker å bruke de store skolepengene på flere lærere i småskolen, mens Venstre stiller seg bak regjeringens milliard til etterutdanning av lærere.
  • KrF vil øke kontantstøtten, mens Venstre vil fjerne den fullstendig.
  • I klimapolitikken fikk KrF kritikk for å ikke gå langt nok av miljøorganisasjonene, mens Venstre blant annet krever en storstilt omlegging av skatte- og avgiftspolitikken slik at det blir dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig.

Etter gårsdagens forhandlingsutsettelser, starter tautrekkingen for alvor i dag. Rundt et langt bord i statsrådsalen i Stortinget vil KrF og Venstre få det første inntrykket av hvor mye regjeringen er villig til å gi.

– Nå forventer jeg en skikkelig god arbeidsøkt, sa Venstres Terje Breivik på vei inn i forhandlingene torsdag morgen.

– Frie forhandlinger

Ett minutt etter møtestart kom KrFs Hans Olav Syversen ut på gangen for å informere pressen om at de ikke ville gi noen kommentarer før tidligst klokken 16.

Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten og leder i finanskomiteen, Hans Olav Syversen

KrFs Hans Olav Syversen stilte med strikkejakke, mens regjeringspartienes budsjettgeneral Svein Flåtten (H) stilte med tykke dokumentmapper til det som blir et langt forhandlingsmøte om statsbudsjettet.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Fram til da vil forhandlerne være «låst» til forhandlingsbordet.

– Det er jo ikke sånn at KrF og Venstre er slavebundet til å si ja til det vi kommer med. Dette er frie forhandlinger, sier Høyres Svein Flåtten.

Samtidig bedyrer alle fire partier at de har tro på enighet til slutt. Alternativet er regjeringskrise.

Flåtten vil ikke svare på hvor mange milliarder de er villige til å flytte på, hvilke tema de skal diskutere i dag eller hva regjeringen vil legge på bordet av eventuelle tilbud.

– Men det går nok en stund til før vi konkretiserer detaljene, sier han.

Grønne skatter vs. avgiftskutt

Det er særlig klimagapet mellom Venstre og Frp som skaper trøbbel for forhandlingene. Frp forstår at Venstre krever mer til sykkelveier og kollektivtransport, men har vanskelig for å svelge at partiet vil ha gjennom over ni milliarder i økte skatter og avgifter i såkalt grønne skatter.

Lavere avgifter på vei, bil og drivstoff er én av Frps viktigste hjertesaker. Dersom Venstre skal få viljen sin på dette punktet, betyr det at Frp må svelge store og hårete kameler.

Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter vil ikke svare på hvor grensen går. Samtidig er han tydelig på at Frp ikke kan gå med på et budsjett der partiets kjernesaker er visket ut.

– Vårt stempel må fortsatt være tydelig, og det tror jeg vi skal få til. Det blir en del endringer der KrF og Venstre får noen av sine krav oppfylt, samtidig som det er et tydelig Frp-stempel på budsjettet. Det gjelder forenklinger, avbyråkratisering og lavere skatter og avgifter, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger