Hopp til innhold

Regjeringen forkorter karantenetiden

Regjeringen endrer nå karantenereglene. Du kan komme ut av karantene etter sju dager hvis du tester negativt for korona to ganger etter at du kommer til Norge. Endringen gjelder ikke reisende fra Storbritannia.

Bent Høie i Drammen, oktober 2020.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener forkortningen av tiden du må tilbringe i innreisekarantene ikke fører til at dårligere kontroll av smitten.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Helse- og omsorgsdepartmenetet har med dette endret reglene for innreisekarantene i henhold til anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Kjernen i den nye endringen er at du må teste deg to ganger etter innreise. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst.

– Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er ikke en rettighet for den enkelte og er avhengig av at oppholdskommunen eller private har kapasitet til å gjennomføre testene, eller at arbeidsgiver står for testene, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Ti døgn i karantene om test nummer to ikke tas

Departementet sier at dette for eksempel vil si at personer som har testet seg etter ankomst, og ønsker å ta test nummer to ikke kan kreve dette av kommunen. Og dersom test to ikke tas, må personen være i innreisekarantene i 10 døgn.

– Vi oppretter dette alternativet blant annet for å få bedre oversikt og kontroll over smitte blant reisende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ordningen gjelder fra og med 29. desember kl. 08.00. Reisende som har kommet til Norge for mindre enn ti dager siden og har testet seg ved ankomst eller innen tre dager etter ankomst, kan også benytte ordningen ved å teste seg på nytt tidligst dag sju eller senere.

– Helsedirektoratet og FHI har vurdert forslaget og mener det er smittevernfaglig forsvarlig å innføre nå, skriver departementet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger