Hopp til innhold

Sundtoft: – Jeg er ikke flau

STORTINGET (NRK): I statsbudsjettet står det svart på hvitt at Norge ikke når Stortingets utslippsmål. – Flaut, mener Rasmus Hansson. – Overhodet ikke, svarer Tine Sundtoft.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sjekker mobilen i stortingssalen

KLIMAFORVIRRING: Norske klimautslipp vil gå ned i 2020, bedyrer klimaminister Tine Sundtoft. Men statsbudsjettet sier noe annet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Onsdag morgen hersket det full forvirring rundt klimagassutslippene. I nasjonalbudsjettet står det at utslippene vil være på 54,9 millioner tonn i 2020 – altså 1,2 millioner tonn mer enn fjorårets prognose.

– Jeg var veldig fristet til å kline til og si «skandale», men så sjekket vi det med departementet, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NRK.

Det viste seg at den økte prognosen skyldes nye retningslinjer for hvordan klimagassutslipp regnes ut.

– Det er en teknisk årsak til at det tallet ser annerledes ut. Det er ingen reell økning, sier klimaminister Tine Sundtoft til NRK.

– Men vil utslippene i Norge gå ned i 2020?

– Slik det ser ut nå vil utslippene gå ned i 2020, men mye av det vi nå gjør er en langsiktig omstilling, som også vil få virkning etter 2020, det skal jeg være ærlig på, svarer statsråden.

Hansson opprørt

Men ifølge regjeringens egne utregninger vil utslippene gå opp – ikke ned – i 2020. Uavhengig av regnemåte sier både nasjonalbudsjettene for 2015 og 2016 at utslippene vil øke de nærmeste årene.

Klimautslipp

1990

2013

2014

2020

2030

Utslipp klimagasser 2016-budsjett*

52

53,9

53,8

54,9

52,5

Utslipp klimagasser 2015-budsjett*

50,4

52,8

X

53,7

51,5

* Mill. tonn CO2-ekvivalenter

Klimaforliket, som regjeringen har lovet å forsterke, sier at Norge skal redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. Det betyr at utslippene må ned til 47 millioner tonn om fem år.

Talsmann for Miljøpartiet de Grønne, Rasmus Hansson, mener det er flaut at regjeringen legger fram prognoser som går i motsatt retning.

– I det forrige budsjettet sto det at klimagassutslippene skulle øke. Da sa Tine Sundtoft at det skulle hun selvfølgelig gjøre noe med. Da er det ganske påfallende at hun presenterer et nytt statsbudsjett, der det igjen står at de prognosene skal øke. Det står ingen steder i det budsjettet at de skal gå ned. Det står en tabell om hvordan norske klimagassutslipp skal økes fram mot 2020, og da må vi vel ta den alvorlig, sier han til NRK.

MDG får støtte fra miljø- og klimaorganisasjonene.

Rasmus Hansson (MDG) mener statsbudsjettet vil øke klimagassutslippet og at regjeringen ikke holder det de har lovet.

RAMSALT KRITIKK: MDG-talsmann Rasmus Hansson kritiserer regjeringen for manglende klimasatsing i budsjettet.

Jensen får klimakjeft fra søsteren

Selv om utslippene ikke øker like mye som Frederic Hauge i Bellona først trodde, er han klar på at regjeringen ikke gjør nok for å få utslippene ned.

– Vi er skuffet. Det har vært veldig mye snakk om det grønne skiftet, men dette budsjettet er mer en del av det grønne ordskiftet, sier han til NRK.

Bellona er glad for at regjeringen setter av mer penger til CO2-fangst, og reduserer el-avgiften til datasentre og elektriske ferger. Men i likhet med WWF Norge mener han at grepene regjeringen tar er altfor puslete.

– Selv med de positive brillene på er det vanskelig å spore grønn omstilling i dette budsjettet. Her legger man opp til at klimautslippene skal øke, en vedvarende satsing på olje og gass, kutt til tradisjonell norsk natur, altså alle de tingene som er viktig i en omstillingsprosess, sier generalsekretær i WWF, Nina Jensen.

Nina Jensen i vandrehallen på Stortinget. Hun har armene i kors

MISFORNØYD: Siv Jensens lillesøster, Nina Jensen i WWF, mener budsjettet vitner om at regjeringen ikke er offensive nok.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Heller ikke Zero-leder Marius Holm er særlig imponert. Han mener regjeringen må gjøre det dyrere å forurense dersom de skal få fart på den grønne omstillingen.

– Avgiftene står helt stille, og vi ser at regjeringen har en egen prognose i statsbudsjettet som viser at utslippene skal øke. Regjeringen selv tror tydeligvis heller ikke selv på at dette budsjettet vil gi grønn omstilling, sier han.

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, mener budsjettet vitner om at regjeringen ikke har tatt innover seg at det haster å få utslippene ned.

– Dette er svært dramatisk. I en tid hvor verden er desperat avhengig av at land går foran og kutter sine utslipp, så velger den norske regjeringen å legge fram et statsbudsjett som fører til økte utslipp av klimagasser, sier han.

Sundtoft: – Ikke flau

Klimaminister Tine Sundtoft fra Høyre stiller seg uforstående til kritikken.

– Vi har lagt fram et statsbudsjett i dag for arbeid, aktivitet og omstilling, og som understøtter omstillingen til det grønne skiftet, sier hun til NRK.

– Hansson sier det må være flaut for regjeringen å komme til klimaforhandlingene i Paris med dette budsjettet i ryggen. Er du flau?

– Overhodet ikke. Vi leverer mye god klimapolitikk i dette statsbudsjettet.

Hun viser til at regjeringen blant annet øker tilskuddene til klima- og energifondet med 14,25 milliarder kroner. Innovasjon Norges miljøteknologiordning får 134,5 millioner kroner mer å rutte med. Sundtoft trekker også fram at regjeringen viderefører klima- og skogsatsningen med tre milliarder kroner.

Enkelte mener likevel at klimaet er årets taper i statsbudsjettet. Føler du seg som en taper?

– Jeg føler meg overhodet ikke som en taper. Vårt eget budsjett øker med ti prosent neste år. Det skyldes at vi bruker mye penger på CO2-kompenasjonsordingen, og det betyr mye for norsk industri.

Venstre har allerede uttrykt misnøye med at kun fire av ti statsbudsjettskroner går til jernbane, mens resten går til vei. Sundtoft forklarer kuttet i jernbanebudsjettet slik:

– Vi hadde et rekordhøyt jernbanebudsjett for 2015. Nå er det ikke flere gryteklare investeringer, derfor bruker vi store beløp på vedlikehold i 2016, sier Sundtoft.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) møtte WWFs generalsekretær Nina Jensen til debatt i Dagsnytt 18.

FIKK KLIMAKJEFT: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) møtte WWFs generalsekretær Nina Jensen til debatt i Dagsnytt 18.

AKTUELT NÅ