Regjeringen bruker tvungen lønnsnemnd: Sykehusstreiken er slutt

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier en melding om fare for tap av liv og helse som en konsekvens av sykehusstreiken gjorde at regjeringen bruker tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken.

Sykehusstreik i Østfold

STREIK: Streikende medlemmer av Delta (i blått) og Fagforbundet (i rødt) utenfor Sykehuset Kalnes i Østfold tidligere denne uken.

Foto: Petter Larsson / NRK

Sykehusstreiken startet 29. mai og ble først trappet opp 11. juni. Seks helseforetak er rammet. Fra i morgen skulle over 800 ansatte i ulike helseforetak streike.

Søndag ettermiddag hasteinnkalte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) partene til et hastemøte. Flere uavhengige kilder sa til NRK at tvungen lønnsnemnd var det mest sannsynlige utfallet av møtet.

Dette bekreftet også statsråden like før klokken 16.30.

– Partene har bekreftet at det ikke er mulig å løse dette på noen annen måte. Da har ikke jeg noe annet valg enn å gå inn og avblåse streiken. Det misliker jeg veldig sterkt, sier arbeidsministeren, som retter kritikk mot begge parter i konflikten.

– Lønnsdannelse er partenes ansvar, men de har gått inn i en konflikt uten å klare å løse den selv. Da skyver de ansvaret for en arbeidskonflikt over på myndighetene. Det er svært uheldig.

Anniken Hauglie og partene i sykehusstreiken

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) intervjues. Hun møtte i dag Anne-Kari Bratten (administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter), Lizzie Ruud Thorkildsen (leder for YS Spekter) og Tone Faugli fra LO, for å fortelle at det blir tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken.

Foto: Arne Kristiansen Huse / NRK

– Fare for tap av liv

Tvungen lønnsnemnd er et tvangstiltak som myndighetene kan iverksette for å stoppe en pågående arbeidskonflikt.

Fredag meldte Dagens Medisin at Sykehuset Østfold har meldt til Helsetilsynet at situasjonen som følge av sykehusstreiken fører til tap av helse og livskvalitet, og fare for tap av liv.

Fagdirektør ved Sykehuset Østfold, Helge Stene-Johansen, beskrev situasjonen er presset. Han sier streiken blant annet rammet booking, koordinering av undersøkelser, henvisninger, kontakt med fastleger og at ting nå har «hopet seg opp».

Stene-Johansen påpekte at man var særlig bekymret for situasjonen fordi streiken skulle trappes opp mandag, i tillegg til at det er tid for ferieavvikling.

– Rammet kreftpasienter

Hauglie bekrefter at hensynet til pasientenes liv og helse var en medvirkende årsak til at hun gikk inn og stoppet streiken.

Særlig kreftpasienter ved Sykehuset Østfold kunne ha blitt skadelidende, sier Hauglie.

– Den siste rapporten vi har fått viser at streiken vil gå ut over en del kritiske funksjoner. Særlig ved Østfold-sykehuset vil kreftpasienter bli berørt på en slik måte at det er fare for liv og helse. Dette fordi kreftpasientene ikke vil få den oppfølgingen, kontrollene og operasjonene de skal ha, innenfor de tidsfristene de skal ha, sier Hauglie.

– Overraske, skuffa og sinte

– Vi er overraska, skuffa og sinte over at regjeringa stopper sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Det er sterkt provoserende at høyreregjeringa griper inn i streikeretten og hindrer en kamp vi fører for noen av dem med de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet, i en pressemelding.

– Vi har streiket fordi det er blodig urettferdig at dem med små deltidsstillinger og lave inntekter ikke får rett til pensjon, slik andre ansatte får, sier Nord.

Også YS Spekter er skuffet over utfallet.

– Jeg tar til etterretning Statsrådens varsel om tvungen lønnsnemnd og beklager at en viktig og rettferdig sykehusstreik nå må avbrytes. Dette kunne vært unngått om arbeidsgiver hadde benyttet seg av muligheten til å søke om dispensasjoner, sier leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Ap: – Spørsmål om reelle forhandlinger

De fagorganiserte streiker for at også ansatte i mindre deltidsstillinger skal få pensjon fra første krone. Nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet har overfor NTB beskrevet dette kravet som «ufravikelig».

Det var ventet ytterligere opptrapping fra i morgen, mandag. Da skulle YS Spekter ta ut 56 Delta-medlemmer. Fra LOs side skulle i alt 87 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Sørlandet Sykehus, Vestre Viken, Sykehuset Vestfold og Akershus Universitetssykehus.

Dermed ville totalt 810 medlemmer vært i streik fra mandag.

Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, kjøkken og servering, renhold, pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han tar regjeringens beslutning om tvungen lønnsnemnd til etterretning.

Samtidig mener Støre det er grunn til å stille spørsmål ved om det har pågått reelle forhandlinger, all den tid de borgerlige partiene har vært i mot kravet om sikre pensjon fra første krone

– Nå har sykehusansatte vært i streik i fire uker med pensjon fra første krone som sitt krav. Det har blitt avvist. Helseministeren sitter som eiere av sykehusene. Det er vanskelig å tro at det her har vært reelle forhandlinger om et krav som høyrepartiene har vist flere ganger at de er mot, sier Støre i en pressemelding.

SISTE NYTT

Siste meldinger