Hopp til innhold

Reagerer på koronaunntak: – Svært alvorlig

Arbeiderpartiet og SV mener at regjeringen ga etter for industrilobbyen, da de lempet på karantenereglene for utenlandske arbeidere. Ordføreren i Hyllestad mener at lettelsene ikke var trygge.

Finansdebatt på Stortinget

KONSEKVENSER: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at prisen for oppmykningen, er tusenvis av arbeidsledige, permitterte og bedrifter på randen av konkurs etter at samfunnet på nytt måtte stenge ned for å få ned smitten.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Aftenposten har skrevet om hvordan industriorganisasjonene jobbet, da regjeringen i juni lempet på karantenereglene til arbeidsinnvandrere. Ifølge dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, så advarte både Helsedirektoratet og FHI om at stor risiko knyttet importsmitte.

Likevel lempet regjeringen på reglene. Det får Ap-leder Jonas Gahr Støre til å reagere.

– Regjeringen sier uke etter uke at den følger opp helsefaglige råd. Her har man langt på vei overkjørt dem. Det er svært alvorlig.

– Saken i Aftenposten gir inntrykk at man under tidspress og med uforsvarlig håndtering i møte med industrilobbyen har åpnet grensene ukontrollert, og at det har bidratt til økt smitte i Norge, legger han til.

På spørsmål om Arbeiderpartiet går mot unntak for karantenereglene, svarer Støre at de har vært skeptiske til det – men ikke imot.

– Fordi vi forutsetter at folkehelsemyndighetenes veldig klare krav blir fulgt, sier han, og forklarer at de reagerer på for dårlig testing og kontroll blant arbeidsinnvandrere.

– Var ikke trygt

Flere lokale smitteutbrudd utover høsten knyttes til importsmitte. I Hyllestad fikk de et større lokalt smitteutbrudd, som ble knyttet til verftet i kommunen. Til sammen 131 personer fått påvist koronasmitte i kommunen med drøye 1300 innbyggere.

Problemet i Hyllestad var at utenlandske arbeidere kunne settes i arbeid før de var ferdig testet, mener ordføreren, Kjell Eide Eide. Han mener man sannsynligvis ikke skulle åpnet opp for at folk kunne gå i arbeid før de var sikre på at de var smittefri.

USIKKER: Det var ikke lett å gå mot myndighetenes karanteneunntak, selv om kommunen kanskje burde sagt fra tidligere, sier Hyllestad-ordfører Kjell Eide.

USIKKER: Det var ikke lett å gå mot myndighetenes karanteneunntak, selv om kommunen kanskje burde sagt fra tidligere, sier Hyllestad-ordfører Kjell Eide.

Foto: Seline Larsen / NRK

– Dette var ikke trygt, fordi vi fikk noen enkle utbrudd før det store utbruddet. Da så vi at dette sannsynligvis ikke var bra.

Eide sier at de ikke sa noe til myndighetene da de første smittetilfellene kom.

– Men da det store utbruddet kom, så vi klart fra om at dette var risikosport.

Helseminister Bent Høie (H) sier at utbruddet på Hyllestad ikke bidro til smitte generelt i samfunnet.

– I Hyllestad-eksempelet er det eksempler på at man brøt reglene. Det betyr ikke at reglene var feil, men at reglene ikke alle steder ble fulgt.

Havyard Verft, Hyllestad i Sogn

UTBRUDD: I høst har det blant annet vært et utbrudd knyttet til verftet i Hyllestad.

Foto: Oddmund Haugen / NRK

Avviser smittespredning i samfunnet

Da det ble lempet på karantenereglene 22. juni, var det lite smitte i Norge. I ukene etter åpningen holdt smittetallene seg lave, men i august startet smittetallene å øke i både Norge og Europa.

Hvor mye importsmitte har bidratt til spredning av smitte ellers i samfunnet, er uklart.

– Denne unntaksregelen har ikke drevet den andre smittebølgen, det er det helt andre faktorer som er gjort. Det er importsmitte fra folk som ikke omfattes av dette unntaket, og så er det ikke minst den smittespredningen som har skjedd for at vi har smitte generelt i samfunnet, sier Høie.

Høie legger til at det ble strammet på karanteneunntakene da smitten økte i Norge og Europa.

Tilbakemeldingen til regjeringen var at mange bedrifter kunne gå konkurs om de ikke fikk tilgang på utenlandsk arbeidskraft, sier Høie.

– For da kunne de ikke gjennomføre de oppgavene de hadde. Det ville hatt store konsekvenser for de lokalsamfunnene.

Høie sier at de hørte på rådene de fikk fra FHI.

– Det Folkehelseinstituttet advarte mot var noe Norsk Industri ønsket, nemlig unntak fra fritidskarantene, og det fikk ikke Norsk Industri.

Stortingets spørretime

AVVISER SPREDNING: Helseminister Bent Høie sier at smitteutbruddene som har vært på verft i høst ikke har bidratt til spredning i samfunnet.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mener kontrollen var for svak

Arbeiderpartiet mener at grensekontrollen virker for svak.

– Nå må helseministeren og statsministeren forklare hva som har skjedd i denne saken. Og ikke minst forsikre oss om at vi gjør alt som er mulig for å hindre en ny smittebølge fra utlandet knyttet til mer reising i julen og inn i 2021, sier Støre.

Støre sier at de vil ha bedre kontroll på grensene og obligatoriske tester av dem som ankommer Norge.

– Jeg får altfor mange historier om folk som landet på flyplasser, uten å få informasjon om testing og de kravene som stilles. Det gir grunn til å være urolig for at det går personer rundt om i Norge som har med seg smitte.

Vil ha regjeringen til Stortinget

Regjeringen er strengt mot alle, men at de har skjøvet unna helsefaglige råd for næringstoppene, mener SV-leder, Audun Lysbakken.

– Det er nå helt nødvendig å kreve svar fra Solberg og Høie. Hastverket, den lettvinte behandlingen av helsefaglige innvendinger og det tette samrøret med NHO som nå er avslørt reiser store og alvorlige spørsmålstegn ved regjeringens håndtering.

Sosialistisk Venstreparti med alternativt budsjett 2021

FOR RASKT: SV-leder Audun Lysbakken mener at regjeringen for raskt ga næringslivet gjennomslag for karantenekrav.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

På spørsmål om gjestearbeiderne burde vært i vanlig karantene, svarer Lysbakken at det var gode grunner til å åpne grensene i sommer.

– Spørsmålet er om regjeringen hadde god nok kontroll, og om de var for naive til de useriøse delene av arbeidslivet.

SV sier det spesielt er prosessen de setter spørsmål ved, og at de vil følge opp saken med spørsmål til regjeringen.

– Ut fra svarene vil vi vurdere videre oppfølging i Stortinget, legger Lysbakken til.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at de advarte allerede i sommer om karantenefritakene.

– Stikk i strid med helsefaglige råd, åpnet regjeringen grensen for import av arbeidskraft fra land med mye smitte. Mens regjeringen i august rettet skytset mot ungdommen, tok Rødt opp importsmitten fra utlandet og at regjeringen hadde åpnet for arbeidsgivernes import av billig utenlandsk arbeidskraft.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger