Reagerer på for høyt frafall

For mange slutter på videregående, og nå må vi gjøre noe, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og la frem en plan.

Bård Vegar Solhjell
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

- Når nesten halvparten av de som begynner på videregående utdanning faller fra. Nå må vi gjøre noe, sier Solhjell til NRK.

Legger vekt på yrkesskolen

Statsråden la fredag fram stortingsmelding nr. 44, «Utdanningslinja», som tar for seg hele utdanningssystemet, men med særlig vekt på fag- og yrkesopplæringen. Hensikten er å forebygge frafall tidlig og sikre fullføring gjennom forbedringer i videregående opplæring.

I følge meldingen blir det mer praksis for elever som tar yrkesfag i den videregående skolen.

– Egentlig ikke noe nytt

Regjeringen ønsker å sikre elever tre til fire dager i en bedrift allerede fra første skoledag, og hensikten med dette er å redusere det store frafallet i videregående skole.

– Vi setter inn innsatsen tidligere og vi vil ha en sterkere satsning. Vi ønsker sterkere yrkesrettning og mer relevant opplæring. I tillegg til flere lærlingeplasser og mer praksisveiledning, sier statsråden.

– Dette høres veldig bra ut, men det er jo egentlig ikke noe nytt, sier avdelingsdirektør i Utdanningsetaten i Oslo Lars Juterud, som understreker at mange av de tiltakene som nå er varslet allerede finnes i dagens lærerplan.

Etterspør bedre skole

Statsråden sier at både lærere, elever og foreldre har etterspurt en skole som tar bedre vare på elevene. Vi trenger mer praktiske arbeidsmåter, særlig på ungdomstrinnet og i yrkesopplæringen, mener Solhjell.

I stortingsmeldingen varsles et nytt praktisk arbeidslivsfag i ungdomsskolen. Dessuten skal det bli bedre tilrettelegging for bedriftsbasert opplæring.

Videre skal yrkesfagopplæringen forplikte seg sterkere til å tilpasse fellesfagene yrkeslivet.

Regjeringen foreslår også flere tiltak for å styrke samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Den vil opprette egne råd for samarbeidet med arbeidslivet ved hver utdanningsinstitusjon, og det lanseres også en mulighet for alle studenter til å ta frivillig praksis som en del av utdanningsløpet.

Trenger håndverkere

Statsråden ønsker ikke å styre ungdommers valg av yrke, men han mener det på tross av nedgangen i byggebransjen fortsatt er et stort behov for dyktige håndverkere.

– Jeg tror vi i fremtiden har behov for mange dyktige fagfolk, spesielt innen helse og sosialfag, men også innen håndverkergrupper. For alle som har forsøkt å pusse opp hjemme vet at vi trenger dyktige håndverkere, sier Solhjell.

God mottakelse

I hovedsak får den såkalte kompetansemeldingen god mottakelse av organisasjonene i skolen. Nestleder i Utdanningsforbundet, Per Aahlin, mener det er positivt at det legges opp til økt innsats for å dempe frafallet i videregående og gi et godt fagskoletilbud. Men han savner flere konkrete tiltak og midlene til å gjennomføre dem.

Norsk Studentunion (NSU) er positive til forslaget om å tydeliggjøre skillet mellom de korte profesjonsutdanningene og de mer teoritunge bachelorgradene ved universitetene. Studentenes Landsforbund (StL) minner om at antall studenter vil øke merkbart de kommende årene, og at det krever milliarder i økte midler.

Venstres Odd Einar Dørum mener det er fint at det nå varsles tiltak mot frafall, men påpeker at meldingen kommer for sent til at Stortinget kan behandle den før valget. Frps utdanningspolitiske talsmann Anders Amundsen sier også at det er flere gode forslag i meldingen, men er skuffet over at meldingen kommer nå – en uke før det er slutt på Stortinget. Det er et nederlag, sier Amundsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger