NRK Meny
Normal

Raser mot hastverk fra regjeringen

Fristen til å komme med svar på regjeringens omfattende forslag til endringer i arbeidsmiljøloven så kort at forslagene ikke kan behandles på en forsvarlig måte, mener LO, YS og Unio.

LO, YS og Unio står samlet i sitt krav til regjeringen

Fra venstre 1. sekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik, fungerende YS-leder Erik Kollerud, og Unio--leder Anders Folkestad står sammen i kravet om at regjeringen må skyve høringsfristen for de varslede endringene i arbeidsmiljøloven frem i tid.

Foto: Johan B. Sættem

Nå krever de handling fra arbeidsministeren.

Regjeringen og arbeidsminister Robert Eriksson høstet storm da de for to uker siden varslet omfattende endringer i abeidsmijøloven.

Robert Eriksson

Arbeidsminister Robert Eriksson gjorde seg mektig upopulær blant arbeidstakerorganisasjonene da regjeringen for kort tid siden foreslå store endringer i arbeidsmiljøloven.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Det som vakte mest harme, var forslaget om utvidet rett til midlertidig ansettelse. LO-leder Gerd Kristiansen kalte regjeringens forslag for en krigserklæring.

Men departementets høringsfrist den 25. september er for kort når sommeren står for døren.

Det mener LO, YS og Unio, som til sammen organiserer over 1,4 millioner arbeidstakere.

Nå ser de seg nødt til å danne felles front mot hastverket fra en regjering som de mener truer avgjørende spørsmål for norsk arbeidsliv.

– Mener ikke alvor

Fredag sendte organisasjonene et felles brev til arbeidsminister Robert Eriksson, der de krever at høringsfristen utsettes med en måned.

– Hvis arbeidsministeren ikke gir oss den utvidede fristen som vi ber om, viser han at han ikke mener alvor når han inviterer til dialog, og det vil være en ny svekkelse av trepartssamarbeidet, sier Unio-leder Anders Folkestad.

– Ikke nok tid til seriøs behandling

Folkestad sier til NRK at Unio er uenig i det aller meste som regjeringen foreslår, og at de ønsker en annen arbeidsmiljølov enn det han oppfatter som et arbeidsgivervennlig forslag.

- Arbeidsmiljøloven er en grunnmur i arbeidslivet. Arbeidsministeren kaller det fornying, men det innebærer forverring for de aller fleste. Skal det bli en seriøs prosess ut av dette trenger vi mer tid til seriøs behandling, sier han.

– Det er viktig å så forankret så viktige saker i organisasjonen, og med så korte frister blir det veldig vanskelig. Vi trenger tid til å forholde oss til dette på en ordentlig måte, sier 1. sekretær Peggy Hessen Følsvik i LO.

Hun sier at dersom fristen ikke blir utsatt kan det bety et dårligere samarbeidsklima med arbeidsministeren fremover

– Kan forsure samarbeidet med regjeringen

Krever høringsfristen utsatt

LO, YS og Unio sendte fredag brev til arbeidsminister Robert Eriksson der de krever at svarfristen på regjeringens forslag utsettes med en måned for å kunne svare på det de mener er omfattende og gjennomgripende endringer i arbeidsmiljøloven.

– Forslagene opprører mange i våre rekker, og vi er helt avhengige av å ha en god prosess. Hvis ikke fristen utsettes vil det være et dårlig utgangspunkt for hvordan vi skal forholde oss til disse sakene, og til ministeren, sier Følsvik.

– Vil det føre til et surere klima mellom arbeidstakerorganisasjonene og regjeringen?

– Ja, det vil det absolutt være en fare for, sier hun.

Også i YS er motstanden mot forslagene fra regjeringen stor.

– Vi er i mot endringene som regjeringen foreslår og trenger mer tid til å få en ordentlig prosess og et godt høringssvar. Utsatt frist er det eneste rette. sier fungerende YS-leder Erik Kollerud.

Det har ikke vært mulig for NRK å komme i kontakt med arbeidsminister Robert Eriksson fredag. Departementet opplyser at statsråden for tiden ferierer i Trøndelag.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger