NRK Meny
Normal

Rapportens juridiske gjennomgang

Fougner-utvalget har i den omstridte LO-rapporten en nøye gjennomgang av hva mobbing er og de juridiske pliktene både arbeidsgiver og arbeidstaker har ved konfliktløsning.

Jan Fougner
Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Foruten en rekke formelle avklaringer om taushetsplikt og tilgang til dokumenter og e-mail samt gjennomgang av LOs struktur og rutiner, går Fougner-utvalget nøye juridisk til verks når de skal definere hva de har funnet av "grums".

Utvalget definerer hva som kan betegnes som mobbing og trakassering og går igjennom lovparagrafene som regulerer dette.

Utvalget støtter seg på  blant annet på definisjonene til psykologene Andes Skogstad og Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen, som har forsket på mobbing og som blant annet har utgitt rapporten "Mobbing i arbeidslivet".

De definerer mobbing i ulike katagorier:

Direkte mobbing

  • utskjelling, fleiping og trusler
  • underkjennelse av faglig innsats og kvalifikasjoner

Indirekte mobbing

  • utfrysing og sosial isolering
  • la være å gi informasjon, ta kontakt mv.

De to psykiatriske sakkyndige som Fougner-utvalget brukte, sier at det særegne ved mobbing, er at "adferden er rettet mot en bestemt person, inngår i et systematisk atferdsmønsteer, varer over tid, skjer relativt ofte, skjer i et ulikevektig maktforhold og har alvorlige helsekonsekvenser."

Sentralt for om trakassering eller mobbing har funnet sted, er "at det foreligger en ubalanse i styrkeforholdet mellom partene. Dersom to parter som er omtrent jevnbyrdige i styrke er i konflikt, vil man ikke tale om trakassering eller mobbing", heter det.

Tøff tone ingen unnskyldning

De kommer også inn på at enkelte bedrifter og fagområder har en tøffere omgangsform enn andre, også mellom ledere og underordnede, uten at det innebærer en form for trakassering. Men juristene er helt klar på at tonen må tåle arbeidsmiljølovens krav.

De lister også opp kravene til hva som regnes som et forsvarlig arbeidsmiljø.

Rapporten tar for seg subjektive oppfatninger av mobbing kontra objektive vilkår som må være oppfylt.

Juristene kommer også inn på hva som er arbeidstakers plikter i forbindelse med konflikthåndtering og påstander om trakassering, og dennes medvirkningsplikter i forbindelse med arbeidsmiljøet.

Utvalget har gjennomgang av tidligere rettspraksis på området og hvilke beviskrav som gjelder - og hvordan de vurderer Yssen- påstandene i lys av disse kravene.

De går også nøye igjennom betingelsene for arbeidstakers varslingsplikt.

Til slutt gjennomgår de sine funn og hvordan de vurderer dette i forhold til loven.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger