Rapport: Mål å halvere antall drepte og hardt skadde i trafikken

Høy fart, rus og manglende bruk av bilbelte har sannsynligvis vært medvirkende årsaker til mange dødsulykker på norske veier mellom 2005 og 2016, ifølge en ny rapport. Flere tiltak skal sørge for bedre trafikksikkerhet framover.

Morgenrush på E6/Ring 3 ved Abildsø i Oslo tirsdag morgen.

En fersk rapport ser på nye tiltak for norske veier for de kommende årene. Illustrasjonsfoto fra E6/Ring 3 ved Abildsø i Oslo.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Målet er å mer enn halvere antall omkomne og hardt skadde i trafikken de neste tolv årene. I en rapport som legges fram tirsdag presenteres 136 tiltak som skal sørge for at målet nås.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen presenterer tirsdag en rapport med plan for å styrke sikkerheten på norske veier i årene framover.

Foto: Knut Opeide

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen tror det skal være mulig å nå målet.

– Vi har gjennom mange år med systematisk arbeid særlig klart å redusere antall drepte. Når vi ser framover er det grunn til å tro at vi skal kunne fortsette dette, sier Gustavsen.

Rapporten «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021» er utarbeidet av Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet fylkeskommunene og de syv storbykommunene.

– Sikrere veier

I 2017 var det historisk få dødsulykker på norske veier. Totalt mistet 107 personer livet i trafikken, 28 færre enn i 2016, og det laveste antallet på 70 år.

Også andelen unge trafikkdrepte har falt. I fjor mistet 13 unge mellom 16 og 24 år livet i trafikken. I 2008 var tallet 67.

Tiltakene framover fordeler seg på 13 innsatsområder, deriblant fart, rus, beltebruk og ungdom og unge førere.

– Planen sikter mot å gjøre veiene sikrere og sørge for at vi gjennom kontroll og andre tiltak luker ut de farlige kjøretøyene og sørger for at førere og andre trafikanter gjennom blant annet opplæringstiltak ferdes tryggere i trafikken, sier Gustavsen.

Han understreker at også at blant annet forbedringer på det eksisterende veinettet vil styrke trafikksikkerheten.

Fart

Målet er at i 2022 skal 70 prosent av kjøretøyene overholde fartsgrensa. I 2017 var andelen på 59,9 prosent, og i rapporten omtales målet for 2022 som «ambisiøst».

Politiet i arbeid.

Økt bruk av lasere er blant tiltakene som skal sikre at flere overholder fartsgrensene på norske veier. illustrasjonsfoto fra 2016.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Dersom målet nås, har beregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI) kommet fram til at det vil føre til 54 færre drepte og hardt skadde per år. For å nå målet legges det opp til seks tiltak.

Politiet skal blant annet styrke innsatsen for å forebygge fartslovbrudd, ved økt bruk av lasere. Effektivisering av arbeidet med fartskontroller, ved å gå over til at bøter ilegges på stedet, er også blant tiltakene.

Rus

Basert på tall fra den nyeste vegkantundersøkelsen kan vi anta at det hver dag kjøres mer enn 200.000 kilometer med personbil, der føreren er alkoholpåvirket, heter det i rapporten.

Det legges fram 14 tiltak rettet mot rus, blant annet at alle førere som stoppes i trafikkontroller skal sjekkes for ruspåvirkning.

Statens vegvesen vil vurdere om det skal innføres krav om alkolås i alle kjøretøy som brukes til førerprøver, og det skal gjennomføres flere holdningskampanjer mot promillekjøring.

Beltebruk

I rapporten settes også konkrete mål for beltebruk innen 2022. Siden 2004 har bruken av belte i lette biler økt fra 89,8 prosent til 97,2 prosent i 2017. Målet er at den oppadgående trenden skal fortsette, og at det i 2022 er 98 prosent som bruker belte.

Barn sikret i bil

Informasjonsarbeid og kampanjer skal bidra til mer kunnskap om hvordan barn skal sikres i bil. Illustrasjonsfoto.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det har også vært en positiv utvikling i beltebruk i tunge kjøretøy og for bakoverlent sikring av barn i bil.

Ni oppfølgingstiltak presenteres for årene framover, deriblant videreføring av bussbeltekampanjen og ytterligere informasjon om sikring av barn i bil.

Det legges også fram en rekke andre tiltak, blant annet for å redusere omfanget av uoppmerksomhet i trafikken, i tillegg til tiltak rettet mot bestemte befolkningsgrupper og tiltak for å redusere alvorlige utforkjøringsulykker.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger