Hopp til innhold

Rapport: Ferskvannsfisk verden over kan bli utryddet

Ny forskning viser at en tredel av alle arter av ferskvannsfisk står i fare for å bli utryddet.

A fisherman paddles a wooden boat as dead fish are seen at Maninjau lake in Agam regency

Død fisk i innsjøen Maninjau i Indonesia tidligere i februar. Fiskebestander verden over har minket drastisk de siste 50 årene.

Foto: Antara Foto / Reuters

CO₂ i atmosfæren
419.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Fremtiden for ferskvannsfisk er truet. I en ny forskningsrapport setter flere organisasjoner søkelyset på hvilke utfordringer fisken, og menneskeheten, står overfor.

China Extinct Paddlefish

Den kinesiske arten sverdstør ble erklært utryddet i januar 2020. Dette individet ble stoppet ut i 1990.

Foto: AP

Stor nedgang i fiskebestandene

Over halvparten av alle fiskeartene i verden lever i ferskvann, ifølge rapporten.

De siste 50 årene har likevel 76 prosent av vandrende fiskebestander forsvunnet. Flere arter større enn 30 kilo har minket med 94 prosent.

I samme periode har 80 arter blitt erklært utryddet. 16 av dem forsvant i 2020.

Rundt 30 prosent av alle fiskearter som lever i ferskvann er utrydningstruet.

Thousands of dead sardines are seen on the shores of Laraquete river, in Laraquete

Tusenvis av døde sardiner ble funnet i elven Laraquete i Chile forrige uke. Lokale myndigheter tror årsaken er oksygenmangel i vannet. I en ny rapport varsler en rekke organisasjoner om en dyster fremtid for verdens ferskvannsfisk.

Foto: Jose Luis Saavedra / Reuters

Varierte årsaker

Forurensning, klimaendringer, overfiske og skadelig fiskepraksis blir trukket fram som de viktigste truslene. Det samme gjelder regulering av våtmark, innsjøer og elver.

Ifølge The Guardian er det gjort inngrep av ulike former i de fleste av verdens elver. Det kan være oppdemming, uttak av ferskvann eller etablering av kraftverk.

Dette skader økosystemer og gjør livet for ferskvannsfisk vanskelig, ifølge rapporten.

Fishermen paddle wooden boats as dead fish are seen at Maninjau lake in Agam regency

Død fisk i innsjøen Maninjau i Indonesia tidligere i februar. Fiskebestander verden over har minket drastisk de siste 50 årene.

Foto: Antara Foto / Reuters

Mat og arbeid til millioner

Rapporten er resultatet av et samarbeid mellom 16 internasjonale organisasjoner, inkludert WWF.

De mener fremtiden for verdens ferskvannsfisk vil også prege menneskeheten.

Carmen Revenga i amerikanske The Nature Conservancy forteller at millioner av mennesker, spesielt i fattige lang, er avhengig av ferskvannsfisk.

Ferskvannsfiske i elven Euphrates i Irak.

Ferskvannsfiske er en sentral del av livet for millioner av mennesker, ifølge rapporten. Bildet er fra elven Euphrat i Irak forrige uke.

Foto: Asaad Niazi / AFP

– Det er viktigere nå enn noen gang at vi finner en felles politisk vilje, og effektivt samarbeid mellom privat sektor, myndigheter, NGO-er og samfunn, for å skape naturbaserte løsninger som både beskytter ferskvannsarter og dekker menneskelig behov, sier hun til BBC.

Ferskvannsfisk sysselsetter 60 millioner mennesker over hele kloden, ifølge rapporten. Det inkluderer både fiske, sportsfiske og akvariefisk-handel.

Akvariefisk på et marked i Colombo i Sri Lanka onsdag.

Akvariefisk er verdens vanligste kjæledyr, og utgjør en stor industri, ifølge forskningsrapporten. Bildet er fra et marked i Colombo i Sri Lanka onsdag.

Foto: Lakruwan Wanniarachchi / AFP

Norske arter under press

– Ferskvann er en begrenset ressurs, som er lett å påvirke, sier Ole Kristian Berg.

Ole Christian Berg

Professor Ole Kristian Berg ved NTNU.

Foto: NTNU

Han er professor i ferskvannsøkologi ved NTNU.

Berg forteller at inngripen i norsk natur har skadet bestander av norsk ferskvannsfisk.

Han trekker fram niøyen, en art han sier er nærmest borte i norsk fauna. Av de mer utbredte artene i Norge mener Berg at laksen er spesielt utsatt.

IKKE BRUK: Laks som hopper i elv

Inngripen i norsk natur preger også fremtiden til vill-laks.

Foto: Tore Wiers / NORCE

Lyspunkt

AKTUELT NÅ