Dikemarkrapporten om Breivik snart klar

Dikemark-teamet jobber akkurat nå intenst med å skrive ferdig sluttrapporten fra observasjonene av Anders Behring Breivik.

Bjørn Dahl og Dag Larsen

Enhetsleder Bjarne Dahl (t.v.) ved Regional Sikkerhetsavdeling på Dikemark og hjelpepleier Dag Larsen (t.h.) jobber med å skrive ferdig observasjonsrapporten av Anders Behring Breivik.

Foto: Atta Ansari / NRK

– Vi har en intensjon om å overlevere sluttrapporten til de sakkyndige så fort som mulig. Det er snakk om dager, og ikke uker. Akkurat nå sitter våre folk og jobber med den, forteller Bjarne Dahl enhetsleder ved Regional Sikkerhetsavdeling på Dikemark.

Dahl er utdannet psykiatrisk sykepleier og var selv en del av spesialteamet som deltok på den tre uker lange døgnobservasjonen av Breivik.

Når NRK kommer inn på sikkerhetsavdelingen på Dikemark i dag, i forbindelse med opptak av en dokumentarserie, er det hektisk aktivitet for å bli ferdig med rapporten innen kvelden.

Hva kommer dere til å legge vekt på i sluttrapporten?

– For å si det sånn, blir dette en lang og fyldig rapport som bygger på notater og referater vi har skrevet ned daglig inne på Ila, sier Dahl.

De sakkyndige har allerede fått noen referater. Men nå går teamet fra Dikemark nøye gjennom alle observasjonene for å samle dem inn i en sluttrapport.

Hvorfor er denne rapporten viktig?

– Sluttrapporten vil gi de sakkyndige et mer helhetlig bilde. Mer enn det kan jeg ikke si.

Mottaksenheten på Dikemark

Innsiden av mottaksenheten på Dikemark

Foto: Atta Ansari / NRK
– De sakkyndiges øyne og ører

Hjelpepleier Dag Larsen forteller at de sakkyndige kan også be om muntlige samtaler med Dikemark-teamet.

– Hvis de vil ha mer utdyping av konkrete observasjoner, kan de be om det.

Dikemark har lang erfaring fra judisielle observasjoner.

– Vi er på en måte de sakkyndiges øyne og ører, og vår oppgave er formidling av objektiv informasjon, forteller Dag Larsen.

Det er første gang en judisiell observasjon er blitt gjort inne i et fengsel. Vanligvis foregår slike observasjoner ved landets tre regionale sikkerhetsavdelinger eller i andre lukkede sykehusavdelinger.

Men Dikemark-teamet roser de ansatte i Ila fengsel for å ha vært samarbeidsvillige og gjort observasjonen praktisk mulig.

– Vi fikk gjort alt vi hadde planlagt. Etter den gitte rammen har fengselet gjort sitt beste for å legge forholdene til rette, sier Dahl.

Etter det NRK kjenner til er det to av Dikemarks mest erfarne psykiatriske sykepleiere Thor Egil Holtskog og Bente Sundbye som jobber med rapporten akkurat nå. De blir tett fulgt opp av psykiater og overlege Maria Sigurjónsdóttir.

SISTE NYTT

Siste meldinger