Raja: Har du jukset, må det svi

Abid Raja (V) er sjokkert over omfanget av juks med søknadene om familieinnvandring fra Pakistan. – Det er god grunn til å tro at flere har fått opphold på falske premisser.

Abid Raja foran Stortinget

Abid Raja mener man må sette inn innsatspersonell i Pakistan for å ta alle jukserne. – Men vi må også se om det er saker i Norge som må gjenåpnes, sier han.

Foto: Siv Sandvik / NRK

I dag kunne NRK fortelle at ambassaden i Pakistan har avdekket omfattende juks med søknader om familieinnvandring fra Pakistan til Norge.

Ambassaden gjennomførte et prosjekt fra 1. mars til 31. august i fjor hvor de undersøkte 48 familieinnvandringssaker.

Prosjektet avdekket falske eller mistenkelige dokumenter og opplysninger i 58 prosent av sakene.

– Dette er veldig sjokkerende tall. Ikke minst er det utrolig skuffende hvis den pakistanske minoritetsbefolkningen i Norge har bidratt til dette, sier Abid Raja.

Svekker tilliten

Raja, som selv har foreldre som innvandret fra Pakistan, kjenner det norsk-pakistanske miljøet godt.

Han mener disse opplysningene svekker omdømmet til miljøet.

– Dette viser at norske myndigheter må gå grundigere til verks, og da vil saksbehandlingen ta mye lengre tid.

I de 48 sakene som ble undersøkt, inneholdt 19 av sakene fullstendig falske dokumenter eller opplysninger, mens ni saker inneholdt mistenkelige dokumenter eller opplysninger.

– Det er overraskende at tallet er så høyt, men at det er juks og fanteri med familiegjenforeningssaker, vet vi fra før. Når man juger på denne måten svekker det tilliten som skal være mellom borgerne og staten, sier stortingspolitikeren.

– Må gjennomgå saker på nytt

Han mener Norge må forsterke innsatsen for å avdekke juks – ikke minst finne frem til de som har jukset slik at det får konsekvenser for dem.

Tror du flere har kommet på falsk grunnlag?

– Jeg tror det er god grunn til å tro at flere har fått opphold på falske premisser, og da vil min oppfordring være at man går igjennom saken på grundig vis.

Bør man gjenåpne gamle saker?

– Dersom UDI mistenker at det er personer i Norge som har fått opphold på falske premisser, er min oppfordring at sakene bør gjenåpnes slik at man får gjort opp i de sakene hvor det er begått lovbrudd.

– Kan bli utvist

Ifølge rapporten har ambassaden foretatt kontroll av fødselsattester, vigselsdokumenter, og skilsmissedokumenter i alle søknader om familiegjenforening som ble mottatt av ambassaden under prosjektperioden.

Ansatte ved ambassaden oppsøkte lokale myndigheter i Pakistan, og undersøkte om
opplysninger fra dokumenter innlevert i familieinnvandringssøknader samsvarte med hva som var registrert hos lokale myndigheter.

Raja mener denne saken viser at man må forsterke innsatsen ved utenlandsstasjonene slik at ingen klarer å jukse seg til Norge

Dernest må vi se om det grunnlag for å gjenåpne noen saker, og blir det gjort funn på at man har jukset, er det også grunnlag for å trekke tillatelsen tilbake, med det følge at man blir utvist fra kongeriket.

– Har du jukset, må det svi.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger