«Hjelpeliste» til jenter: – Utelukkende godt ment

Et skriv med tips og råd til nye kvinnelige soldater har møtt reaksjoner. – Informasjonsbehovet til jenter er fortsatt veldig stort, sier kontreadmiral Louise Dedichen.

Jenter Forsvaret

JENTER I FORSVARET: En liste med tips og råd til nye jenter i Forsvaret har ikke blitt tatt imot like godt av alle. – Det er kjempebra at en som har gjort seg noen erfaringer, ønsker å dele gode, konkrete råd med andre, sier sjefen for Forsvarets høyskole.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Da Thea Engvik (19) skulle registrere seg i førstegangstjenesten, fikk hun et informasjonsskriv i hånden med råd om blant annet å «ikke ta guttene for seriøst» og «ikke gå med den trangeste uniformen».

Engvik sier til VG at hun ble svært overrasket over å få tildelt skrivet og mener flere av tipsene er like aktuelle for menn.

Louise Dedichen, sjef for Forsvarets høyskole, mener derimot at det er mye verre at jenter gis for lite informasjon når de starter i Forsvaret.

– Jeg tror at dette har blitt lest litt av kontekst. Skrivet var utelukkende godt ment, fra en soldat til en annen, sier Dedichen.

Stort informasjonsbehov for jenter

Det omtalte skrivet er ikke et offisielt skriv fra Hæren, men er skrevet av en tidligere tillitsvalgt fra 2. bataljon i Hæren.

Kontreadmiral Louise K. Dedichen, sjef for Forsvarets høgskule

INFORMASJONSBEHOV: Jenter trenger mer informasjon enn gutter, ifølge kontreadmiral Louise Dedichen.

Foto: Vetle Hallås / Forsvaret

– Det er kjempebra at én som har gjort seg noen erfaringer, ønsker å dele gode, konkrete råd med andre, sier Dedichen.

Et av rådene anbefaler jenter å ikke ha på seg en for trang uniform selv om de «ser bedre ut i dem».

– Hensikten der er bare å forklare at dette er feltbuksa. Det er en arbeidsbukse. Du skal jobbe med den og du skal ha den på deg i felt. Da kan du ikke ha på deg en trang bukse. Igjen, dette er ment som et godt råd, sier Dedichen, som mener det ville vært mye verre hvis jentene ikke fikk vite dette.

Kontreadmiralen understreker at Forsvaret fortsatt har en vei å gå når det gjelder kjønnsbalanse og likestilling.

– Informasjonsbehovet til jenter, som er underrepresentert i Forsvaret, er fortsatt veldig stort. Derfor kan jeg ikke se på listen som noe annet enn et godt tiltak.

– Likestilling er ikke alltid det samme som å si at man skal gjøre det helt likt.

– Gjort etter beste intensjon

– Det er gjort etter beste intensjon, men med en uheldig tilnærming og formulering, sier Camilla Løvland, hovedtillitsvalgt for Hæren, om informasjonsskrivet.

Camilla Løvland, hovedtillitsvalgt i Hæren

HOVEDTILLITSVALGT: Camilla Løvland synes det er beklagelig at noen har tatt seg nær av rådene.

Foto: Privat

– Det er veldig beklagelig at noen føler seg krenket av det som står der.

Løvland forteller at de ikke har fått negative tilbakemeldinger på skrivet, for uten om reaksjonen til Thea Engvik i VG. Tilbakemeldingene har isteden vært positive og gått på at tipsene var relevante.

Saken har ført til at Løvland og de andre tillitsvalgte i Hæren skal sette seg ned og gå gjennom det som faktisk blir gitt ut til soldatene.

– Fra én 19-åring til én 19-åring

Talsperson for Forsvaret, orlogskaptein Per-Thomas Bøe, understreker det er snakk om et uformelt skriv med en ungdommelig sjargong.

Per-Thomas Bøe, talsperson for Forsvaret

UFORMELT: Talsperson Per-Thomas Bøe forteller at listen ikke er et formelt skriv fra Forsvaret.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvarsdepartementet

– Dette er et skriv som har gått fra én 19-åring til én annen 19-åring.

Ifølge Bøe, er det viktig at alle nye soldater får den informasjonen de trenger.

– Det viktige i denne saken er at intensjonen var god. Hun som skrev dette er 19 år gammel, og hun ønsket å spille de nye jentene gode.

SISTE NYTT

Siste meldinger