Hopp til innhold

Seks tilsynssaker mot psykiater – behandler fortsatt pasienter

Helsetilsynet vurderte det som unødvendig å frata psykiateren lisensen. Nå behandler han pasienter igjen. – Tilsynet er informert, sier psykiaterens advokat.

Hilde Rød-Larsen 22.06.23

Forfatter Hilde-Rød Larsen var den første som varslet mot psykiateren. Det var i november 2022. Siden har åtte andre kvinner også varslet.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Dette er en hån mot de kvinnene som har fått alvorlig helseskader, sier Mette Yvonne Larsen til NRK.

Hun representerer flere av kvinnene som har varslet mot psykiateren i Oslo.

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, sier at påstandene om at kvinnene har fått alvorlige helseskader er feilaktige og grunnløse.

I januar åpnet Statsforvalteren tilsyn mot ham, etter flere varsler fra tidligere pasienter. Varslene handlet om behandlingen de hadde fått og oppfølgingen underveis.

Les også Åpner tilsyn av psykiater etter nye varsler: –  Lettet, men ikke overrasket

Hilde Rød-Larsen

Statsforvalteren sendte senere seks saker videre til Helsetilsynet fordi de mente sakene var såpass alvorlige at det måtte komme en reaksjon mot psykiateren.

Statsforvalteren anbefalte suspensjon av psykiateren. Dette har ikke Helsetilsynet etterkommet.

Suspensjon brukes når det er nødvendig å stanse virksomhet som kan være til fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Helsetilsynet har vurdert at psykiateren ikke må suspenderes før de har en endelig konklusjon.

Mette Yvonne Larsen 220623

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer tre av kvinnene som har varslet mot psykiateren.

Foto: Mirwais Moquim / NRK

– Føler seg ført bak lyset

Tidligere i år sa psykiateren opp sin avtale med Helse Sør-Øst, bekrefter helseforetaket overfor NRK.

NRK får opplyst at han siden har leid kontorplass sentralt i Oslo, hvor han har tatt imot pasienter i privat regi.

Dette får forsvarsadvokat Larsen til å reagere sterkt.

– Varslerne får nå vite at han er i jobb. De føler seg ført bak lyset. Det er intet mindre enn en skandale, sier hun.

Helsetilsynet vil ikke kommentere om de var kjent med at psykiateren er i arbeid.

– Det jeg kan si er at vedkommende for tiden har autorisasjon. Det betyr at han faktisk kan behandle pasienter, sier avdelingsdirektør Anne Myhr.

Sa opp og startet på nytt

Over flere år har psykiateren hatt samme arbeidssted. Ved det nye kontoret har han holdt til siden august, får NRK opplyst.

I et brev til psykiateren datert 2. august 2023 viser Helsetilsynet til at han selv har sagt at han i fremtiden er innstilt på å drive begrenset praksis i privat regi og at han vil opplyse sine pasienter om dette.

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, sier tilsynet er holdt løpende orientert om psykiaterens arbeidssituasjon.

– Vi er ikke kjent med påstanden om at Helsetilsynet skal ha gitt et annet inntrykk til klagerne, sier Helle.

tilståelsessak mot Petter Northug

Advokat Halvard Helle mener det ikke er grunnlag for suspensjon av psykiateren.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Løpende vurdering

Totalt seks saker ligger til behandling hos Helsetilsynet. Statsforvalteren bekrefter at én sak fremdeles blir vurdert hos dem. To saker er avsluttet uten videre vurdering.

Helsetilsynet er bedt om å vurdere en såkalt administrativ reaksjon. Det betyr at psykiateren kan miste legelisensen.

Advokat Helle mener saksbehandlingen ikke har gitt grunnlag for å suspendere før saken er avsluttet.

– Dette er en åpenbart korrekt vurdering av Helsetilsynet, sier han.

Til grunn for vurderingen ligger det såkalte farekriteriet. Helsetilsynet mente at dette ikke var oppfylt da de mottok saken.

– Farekriteriet er en løpende vurdering inntil vi har fattet et vedtak, sier avdelingsdirektør Anne Myhr.

Anne Myhr, avdelingsdirektør Statens helsetilsyn

Hvorvidt psykiateren bør suspanderes er en løpende vurdering, ifølge avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet.

Foto: Statens helsetilsyn

Etterforskes av politiet

Sakene som nå behandles av Helsetilsynet inkluderer grenseoverskridende adferd, seksuelt krenkende handlinger og upassende forskrivning av vanedannende medisiner.

I minst fire saker undersøker tilsynet psykiaterens journalføring.

Både Hilde Rød-Larsen og Victoria Nordberg har anmeldt psykiateren til politiet, blant annet for misbruk av maktposisjon. Psykiateren er også anmeldt for brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven om gir rett til god og forsvarlig behandling.

Etterforskningsleder Maria Eriksson ved Oslo politidistrikt bekrefter at saken fremdeles er under etterforskning.

Mistenkte er innkalt, men er foreløpig ikke avhørt, sier hun.

Eriksson legger til at politiet den siste tiden har avhørt vitner i saken.

– Omfanget og alvorlighetsgrad kan vi ikke kommentere nå, sier hun.

Les også Rasar mot Stats­forvaltaren: – Vurderer å trekke varsel

Rettssak mot forretningsmannen Christer Tromsdal.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT