PST: Ekstreme islamister kan slå til i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste sier Norge ikke står i en særstilling i Skandinavia, og at terrorister når som helst kan slå til her.

Jon Fitje

Analysesjef i PST Jon Fitje mener Norge er like utsatt for terror som våre naboland.

Foto: NRK

Analysesjef Jon Fitje i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) forteller til NRK at de vet at det i dag finnes et ekstremt islamistmiljø i Norge, som kan utgjøre en trussel.

– Vi anser dette miljøet som lite. Det er relativt få personer det dreier seg om, sier Fitje, som ikke ønsker å si hvor mange de følger med på.

– Disse personene kan være farlige, og derfor jobber vi steinhardt for å forebygge terror. Men vi har ingen garanti for at vi har kontroll på alle potensielle terrorister, sier Fitje.

– Vil skje uten forvarsel

Fitje forteller at det norske sikkerhetspolitiet er i nær kontakt med både danske og andre europeiske kolleger. PST var blant annet informert i forkant av gårsdagens terror-arrestasjoner i København .

Det er bare drøyt to uker siden en svensk-irakisk mann sprengte seg selv i luften i Stockholm, og Fitje er klar på at Norge ikke står i noen særstilling siden vi så langt har blitt skånet for terroraksjoner her til lands:

– De konkrete sakene har ingen direkte påvirkning på trusselsituasjonen her til lands, men det er ingen grunn til å tro at Norge er veldig unikt eller veldig forskjellig fra våre naboland. En terroraksjon kan skje her, og hvis det skjer vil det skje uten forvarsel, sier Fitje.

– En terroraksjon i Norge vil vekke stor internasjonal oppmerksomhet, siden det ikke har skjedd her tidligere. Men generelt sett er det norske samfunnet fredelig og trygt.

– En påminnelse

Fitje sier at en eventuell terroraksjon i Norge sannsynligvis vil bli rettet mot menneskemasser, såkalte «myke mål». Men den kan også rettes mot symbolske mål.

– Ekstremistene er villige til å bruke ekstrem vold for å nå sine mål elelr fremme sine synspunkter. Det er klart at dette utgjør en fare både for dem som blir rammet, og den frykten det vil påføre samfunnet, sier Fitje.

Han sier at gårsdagens avsløring i Danmark ikke får noen konsekvenser for terrorberedskapen i Norge, men at anti-terrorarbeid til en hver tid er førsteprioritet for PST.

– Denne saken er en påminnelse om at terror kan skje, og at dette er en utfordring vi kommer til å stå overfor i lang tid, sier Fitje.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger