PST: Mange likhetstrekk mellom høyreekstreme og ekstreme islamister

Mange høyreekstreme er skoletapere og rusmisbrukere, sier Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter å ha gjort en kartlegging av hvem som blir rekruttert til disse miljøene. Nazileder avfeier det som propaganda fra PST.

I juli 2017 demonstrerte nazistorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) i Kristiansand. PST mener organisasjonens mål om å avskaffe demokratiet og etablere en nordisk, nynazistisk stat har svært liten støtte i det norske samfunnet.

En av fellesnevnerne mellom dem som trekkes mot det høyreekstreme eller ekstrem islamisme, er at de på flere områder står utenfor samfunnet.

I studien har PST sett på hvilke sårbarheter som har gjort seg gjeldende hos personer har blitt radikalisert til høyreekstremisme. Med radikalisering mener PST en prosess der personer aksepterer bruk av vold for å nå politiske eller religiøse mål. De fant at folk som rekrutteres til det høyreekstreme miljøet:

  • er overrepresentert når det gjelder rusmisbruk, både alkohol og narkotika.
  • er overrepresentert i å ha gjort seg skyldig i voldshandlinger.
  • har lav gjennomføringsgrad når det gjelder skole og utdannelse.
  • har dårlig tilknytning til arbeidslivet.

– Mange likhetstrekk

PST-sjef Benedicte Bjørnland på presserommet til Politiets sikkerhetstjeneste

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier de ser mange likheter mellom personer som radikaliseres til høyreekstreme miljøer og ekstrem islamisme.

Foto: Olav Døvik / NRK

Funnene ligner på det PST fant da de lagde en lignende rapport om personer som ble radikalisert til ekstrem islamisme.

– Det er til forveksling ganske likt, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

– Det som kanskje først og fremst skiller er at de som er radikalisert til ekstrem islamisme er yngre enn de som er radikalisert til høyreekstremisme, hvor vi faktisk finner ganske godt voksne personer som har glidd inn i det miljøet, sier Bjørnland

I sin årlige åpne trusselvurdering skriver PST dette om de som vil bli radikalisert til høyreekstremisme i 2019:

«De som radikaliseres, er ofte menn med lav utdanning, løs tilknytning til arbeidslivet og kriminell bakgrunn. Mange har opplevd ulike tilpasningsproblemer, og flere sliter med psykiske utfordringer. Rus- og narkotikamisbruk er dessuten utbredt blant høyreekstreme i Norge. Både yngre og eldre personer blir radikalisert. Snittalderen til høyreekstreme i Norge er høyere enn hva som er tilfellet for ekstreme islamister.»

– Vi ser at det radikaliseres enkeltindivider inn til høyreekstreme miljøer, samtidig så faller andre ut. Så vi ser ikke noen stor vekst der, men vi ser en utskiftning i miljøet, sier Bjørnland.

I rapporten navngir PST nazistorganisasjonen som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) og skriver at de ikke forventer at de vil vokse i 2019:

«De har som langsiktig mål å avskaffe demokratiet og etablere en nordisk, nynazistisk stat. Dette målet har svært liten støtte i det norske samfunnet.»

– Propaganda og svartmaling

Leder for Motstandsbevegelsen i Norge Haakon Forwald

Lederen for den norske delen av nazistorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) kaller PSTs funn for propaganda og svartmaling.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Lederen for den norske delen av DNM avfeier PSTs funn som ren propaganda. Haakon Forwald bor i Sverige. I en e-post til NRK skriver han blant annet følgende:

«Propaganda fra PST sin side for å svartmale nasjonalisme og nasjonalistiske organisasjoner i et forsøk på å forhindre rekruttering, og da fremfor alt til Den nordiske motstandsbevegelsen. Hva gjelder organisasjonens medlemmer så finner man både unge og gamle, kvinner og menn, og alt ifra vanlige arbeidere til akademikere. At mange av de er mennesker som ønsker å stå «utenfor samfunnet» er ikke så merkelig, da Motstandsbevegelsen bekjemper det rådende systemet og den folkemordspolitikk som føres. I Motstandsbevegelsen er det nulltoleranse for rus- og narkotikamisbruk».

Fortsatt den største terrortrusselen

I PSTs trusselvurdering står det at den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 fortsatt vil komme fra ekstreme islamistiske grupper. PST mener det er lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019 og svært lite sannsynlig at norske venstreekstreme vil gjøre det samme.

Men PST forventer voldshendelser med utgangspunkt i det venstreekstreme miljøet. Det siste året har det skjedd flere voldsepisoder i forbindelse med at venstreekstreme har møtt opp når høyreekstreme har demonstrert.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger