Hopp til innhold

PST: – Sannsynlig at terror kan skje

– Det er sannsynlig at noe kan skje, og vi plikter å ta det alvorlig, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland. PST frykter et terrorangrep mot Norge i løpet av 12 måneder.

Benedicte Bjørnland om fare for terrorangrep

PST-sjef Benedicte Bjørnland forteller om terrortrusselen mot Norge, som de mener er blitt høyere i løpet av høsten.

PST og Etterretningstjenesten la i dag fram en ny vurdering av trusselbildet i Norge, og utviklingen er negativ både i Norge og Vesten for øvrig.

– Vi har valgt å være konkrete med tanke på mål. Vi er det av flere ulike årsaker. Den ene årsaken er at ISIL i september publiserte en tale der de oppfordret ISIL-sympatisører i Vesten til å angripe på hjemmebane og pekte ut spesielt militært personell, politi og sentrale beslutningstakere som mål, sier Bjørnland til NRK.

Hun vil ikke gå inn på hvilke tiltak som eventuelt settes inn, men sier risikoen kan bli redusert dersom vi reagerer.

I løpet av ett år

– De siste månedene har situasjonen tilspisset seg, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i vurderingen som de har lagt ut på sine nettsider.

Dette er en ugradert vurdering. En gradert analyse ble gitt til relevante departement og Politidirektoratet for noen dager siden.

PST frykter at terrorister kan slå til mot landet i løpet av ett år, og frykter særlig islamistisk terror knyttet til krigen i Irak og Syria.

– Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge, skriver PST.

I sommer ble terrorberedskapen i Norge høynet etter konkrete trusler mot landet, men ble senere senket igjen uten at noe angrep hadde skjedd.

PST skriver ikke om en så konkret trussel i dagens analyse, og Bjørnland bekrefter dette.

– Vi har ikke kunnskap om konkrete planer om angrep. Da ville ikke analysen vært utformet slik den er, sier hun.

Justisminister Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refv

Justisminister Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refvik orienterte i sommer om en konkret trussel mot Norge.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Frykter IS-terror

PST skriver videre i sin oppdaterte vurdering av trusselbildet:

«I september i år publiserte ISIL en tale hvor terrororganisasjonen oppfordrer sine tilhengere til å gjennomføre angrep i alle land som er en del av den USA-ledede alliansen mot ISIL. I talen oppfordrer ISIL spesifikt til angrep mot militært personell samt medlemmer av politi-, sikkerhets- og etterretningstjenester.»

Politiets sikkerhetstjeneste mener oppfordringene i talen må sees i sammenheng med endringene innen modus operandi for ekstrem islamistisk terror i Europa de siste årene, som har blitt beskrevet som en ny form for terror.

Det er særlig militære og politiske mål som er utsatt, samt politiet.

Negativ utvikling

Flere land i Vesten har de siste årene hatt en utvikling i trusselbildet som er negativ, ifølge PST, og viser til en rekke arrestasjoner for å avverge angrep i flere land.

Mange av disse er knyttet til organisasjonen Den islamske staten (IS) i Syria og Irak, og fellestrekkene i planene har vært å angripe symboltunge mål med enkle midler, skriver PST. De mener slike terrorangrep er vanskelige å forhåndsvarsle og avverge.

NRK kjenner til at ett av flere scenarioer da beredskapen ble høynet i sommer, var at terrorister tilknyttet terrorgruppen IS i Syria skal ha vært på vei mot Norge, med mål om å angripe en familie i sitt eget hjem.

IS-krigere i Raqqa i Syria

Flere nordmenn har knyttet seg til terrorhæren IS i Syria og Irak. Her et bilde fra Raqqa i Syria, som er sett på som hovedstaden i det de kaller Den islamske staten.

Foto: Uncredited / Ap

Norske soldater til Irak

I forrige uke ble det klart at Norge sender 120 soldater til Irak for å bidra i kampen mot IS.

Flere representanter fra regjeringen, blant andre statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende, innrømte da at dette vil kunne føre til at terrortrusselen mot Norge øker.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Men vi kan ikke la en økt trussel styre vår politikk. Dette er en av de vanskeligste beslutningene er regjering tar. Vi gjør det fordi vi mener det er viktig og riktig. Vi gjør det også for å styrke sikkerheten her hjemme, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) da Norges bidrag til styrken ble lagt fram.

Også Forsvarets forskningsinstitutt frykter at IS kan svare på at Vesten involverer seg i Irak og Syria med en terrorkampanje i Europa.

Kontraterrorsenter står bak

Det er det nyoppretta Kontraterrorsenteret til PST som har utarbeidet trusselvurderingen som ble lagt fram i dag. Etter det NRK erfarer har Etterretningstjenesten vært sentral i arbeidet.

NRK har vært i kontakt med Etterretningstjenesten, men de kan ikke kommentere saken fordi terrortrusler på norsk jord er PST sitt ansvar å håndtere. Heller ikke Justis- og beredskapsdepartementet vil si noe.

Etter det NRK kjenner til har ledelsen i Oslo politidistrikt innkalt til et møte om trusselen klokka 12 i dag. De vil foreløpig ikke uttale seg om eventuelle tiltak, og henviser til Politidirektoratet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger