PST vil straffe «soloterrorister»

Politiets sikkerhetstjeneste vil ha en lovgivning hvor det blir lettere å straffeforfølge personer som planlegger terrorangrep alene.

Video eef84980-9808-406e-a6eb-3ecd40f8e56c.JPG

PST-sjef Janne Kristiansen sier 'soloterrorister' eller personer som utfører terrorhandlinger alene, er en ny trend.

Like før jul i Stockholm sprengte en svensk-iraker bilen sin og seg selv i en travel handlegate. I det første selvmordsangrepet i Norden er det bare 28-åringen selv som mister livet.

I Danmark var det i fjor to andre tilfeller av det sikkerhetstjenesten kaller soloterrorisme eller forsøk på det.

LES: Planla å drepe så mange som mulig i avishus midt i København
LES OGSÅ: Dansk politi skjøt mann med øks utenfor Mohammed-tegnerens hus

– Ser en ny trend

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at angrepene er eksempler på terrororgansisasjonenes nye strategi.

– Vi ser en ny trend som vi kaller soloterrorisme. Soloterrorister har kontakt med terrororganisasjoner andre steder, de kan være opplært og de har veiledning.

– Men når de først har fattet beslutningen om å gjøre noe så opptrer de alene og ikke i grupper slik som vi tidligere har sett. Det er en spesiell utfordring, sier PST-sjef Janne Kristiansen.

Ifølge PST er soloangrepene vanskeligere å fange opp på forhånd.

– Vi har en radar ute som gjør at vi ser på folks kommunikasjon. Vi kan ikke følge med på den kommunikasjonen i et soloangrep. Det sier seg selv at det er enklere å utføre en handling hvor tid og sted blir bestemt i hodet på én person.

(Saken fortsetter under bildet.)

Brannvesenet slukker en brennende bil i Stockholm

Brannvesenet slukker en brennende bil i Stockholm etter terrorangrepet i desember.

Foto: REUTERS TV / Reuters

Det er i dag ulovlig i Norge for to eller flere å planlegge en terrorhandling, i et såkalt forbund. Men det er ikke ulovlig å planlegge noe helt alene. Dermed kan man ikke bli straffet eller overvåket før det går over i et reelt forsøk.

– Vi må nok se på lovgivningen, og vi ber justisdepartementet om å ta dette opp. Det hjelper lite med forbundsbestemmelser dersom trenden er soloterrorisme, sier Kristiansen.

PST mener også Al Qaida de siste årene har utviklet en ny strategi hvor de utfører mindre angrep utført av enkeltpersoner.

Tradisjonelt har Al Qaida og andre terrorgrupper fokusert på store angrep med flere gjerningspersoner mot mål i Vesten. Under terrorangrepet i New York 11. september 2011 var det 19 gjerningsmenn.

– Kan være hull i lovgivningen

Justisministeren sier de allerede er i gang med å se på lovgivningen, men at problemstillingen er komplisert.

Justisminister Knut Storberget

Justisminister Knut Storberget.

Foto: Alem Zebic / NRK

– Det å tenke en tanke eller å sitte hjemme å planlegge ting er ikke nødvendigvis straffbart. Når det bare er én person som tenker på å gjøre kriminelle handlinger er det vanskelig å avdekke. Risikoen for å bli oppdaget er mindre når du driver med noe på egenhånd, sier justisminister Knut Storberget.

– Vi går nå inn og ser på regelverket, særlig når det gjelder planleggingshandlingene. Noen av handlingene i planleggingsfasen er allerede straffbare, men vi ser at det kan være et hull i lovgivningen som det kan være nødvendig å fylle.

En lovendring vil gi PST mulighet til blant annet hemmelig ransakning hos personer de mener utgjør en trussel alene.

Skal være nær handlingen før det er straffbart

– Det er et strafferettslig prinsipp at man skal at man skal være nær handlingen før det er straffbart, sier professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland.

Video Jussprofessor Ståle Eskeland om overvåkingsgruppen

Jussprofessor Ståle Eskeland.

Foto: Nyhetsspiller

Han sier det ikke er lenge siden vi fikk ny terrorlovgivning.

– Da ble det også vurdert om man skulle straffe soloplanlegging, men det ble ikke tatt med i lovgivningen den gang. Jeg synes det er for tidlig med et nytt forslag nå, og det virker litt hysterisk.

I juni 2002 vedtok Stortinget de nye terrorlovene som gjør det ulovlig for to eller flere personer å inngå et forbund om å begå terrorhandlinger.

Da var de klar over at dette ikke ville ramme de tilfellene hvor en person alene planlegger og forbereder terrorhandlinger.

Eskeland sier det finnes massevis av hjemler for å slå ned på terrorhandlinger, og han tviler på at de har store mangler.

– Terrorhandlinger begås ofte i fellesskap. Klarer man ikke å bevise at det er flere som planlegger et terrorangrep så er det kanskje ikke så alvorlig.

Fører til et overvåket samfunn

Han mener et eventuelt forslag om en lovendring må utredes skikkelig.

– Konsekvensen av en mulig lovendring blir at handlingsrommet for de som er i gråsonen blir innsnevret. Spørsmålet er hva slags samfunn vi ønsker oss. Denne lovendringen vil kanskje gi oss et mer effektivt, men også et mer overvåket samfunn.

Han mener det finnes mye kriminalitet som er viktig å bekjempe, hvor vi ikke ønsker alt for effektive midler for å bekjempe det.

– Skal vi straffeforfølge en far som sitter og lurer på om han skal forgripe seg på datteren sin? Straffebestemmelser som krever at man ikke har gjort noe kriminelt fører til et samfunn med streng kontroll, sier Eskeland.


SISTE NYTT

Siste meldinger