PST utelukker ikke straffesak mot Krekar-meddømte i Norge

De to mennene, som nå er norske statsborgere, er terrordømt i Italia. Likevel får de bevege seg fritt i Norge.

Krekars norske nettverk

NETTVERK: Italienske myndigheter mener to menn bosatt på Østlandet er en del av mulla Krekars internasjonale terrornettverk. De to mennene nekter hardnakket for at det er tilfelle.

Grafikk: Mari Grafsrønningen/Helge Carlsen / NRK

For en uke siden ble mulla Krekar og to av hans kontakter dømt til henholdsvis tolv år, sju og et halvt år og ni år i fengsel for terrorplanlegging.

Italienske myndigheter har bekreftet overfor for NRK at de i nær fremtid kommer til å sende en ny begjæring om å få Krekar utlevert.

De to andre mennene som ble dømt som en del av Krekars nettverk kan imidlertid ikke utleveres, fordi de er norske statsborgere.

Dermed beveger de to mennene seg fritt i Norge, selv om en dom skulle bli rettskraftig i Italia.

– Kan bli aktuelt å opprette saker

NRK har spurt Politiets sikkerhetstjeneste om hvordan det kan ha seg at PST ikke har opprettet en etterforskning mot en person som er dømt i Italia, og hvorvidt det kan bli aktuelt å opprette en slik sak på et senere tidspunkt.

Politiadvokat Thomas Blom, PST

Politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste sier det kan bli aktuelt å etterforske de to norske statsborgerne på et senere tidspunkt.

Foto: Olav Døvik / NRK

– Saken etterforskes og iretteføres av italienske myndigheter. Det kan imidlertid bli aktuelt å opprette saker mot den eller de som innehar norsk statsborgerskap på et senere tidspunkt, sier politiadvokat i PST, Thomas Blom, til NRK.

PST opplyser at de har mottatt domsslutningen, som kun er på to sider, fra italienske myndigheter. Hele dommen, med premissene for avgjørelsen, kommer først senere. Den italienske domstolen i Bolzano i Trento i Nord-Italia har 90 dager på seg til å skrive dommen.

Utleveringsbegjæringen, som Justisdepartementet skal motta, forventes i første halvdel av august.

Mulla Krekars mangeårige advokat Brynjar Meling har flere ganger tatt til orde for at saken mot Krekar bør overføres til Norge.

– Dette er svært gode nyheter. Jeg ber innstendig om at PST gjør det som de kan for å få straffesaken ført i Norge. Jeg vil omgående be om at de gjør det samme med mulla Krekar sin sak. Dette vil sikre en rettferdig rettergang, sier Meling.

Mulla Krekar vitner i utleveringssaken i juni 2016

Mulla Krekar vitner i utleveringssaken fra 2015 i Oslo tingrett.

Foto: Martin H. W. Zondag

Forsvarer: – Har ikke endret seg

Den ene mannen i 40-årene er bosatt i Østfold, og har vært norsk statsborger i flere år. Han har intervjuet Krekar flere ganger, men avviser å være en del av et terrornettverk.

Truls Dramer

Østfold-mannens norske advokat, Truls Dramer.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Østfold-mannens advokat, Truls Dramer, sier han ikke kan hindre PST i å etterforske saker om det er mistanke om at det er begått noe straffbart.

Dramer påpeker imidlertid at hans klient ikke har vært siktet i Norge, men kun har vært fengslet i 2015, da saken den italienske saken mot Krekars angivelige terrornettverk ble kjent.

– Han er ikke siktet for noe straffbart i Norge. Jeg kan ikke se at denne domfellelsen i Italia, som uansett er påanket, kan gi grunnlag for en siktelse nå. Det var ikke grunnlag for det den gangen, sier Dramer.

– Må eventuelt overføres

Den andre Krekar-kontakten, bosatt i Buskerud, fikk imidlertid innvilget norsk statsborgerskap i juli i fjor. På det tidspunktet var mannen tiltalt i terrorsaken i Italia, noe som har vakt sterke reaksjoner.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har bedt Utlendingsdirektoratet om en redegjørelse om hvordan dette kunne skje. Redegjørelsen er ventet senere tirsdag.

Solveig Høgtun

Advokat Solveig Høgtun.

Foto: Hanna Seferiwicz / NRK

Solveig Høgtun er forsvarer for mannen som ble dømt til syv år og seks måneders fengsel «in absentia» (uten å være tilstede) i Italia. Høgtun sier på generelt grunnlag at hun synes det hadde vært en fordel om saken mot hennes klient ble ført i Norge.

– Det hadde medført at han hadde en reell mulighet til et forsvar. Nå som det allerede er falt en dom i Italia, er situasjonen annerledes. Vi kan ikke ha en dobbel straffeforfølging, så da må i tilfelle saken overføres til Norge, sier Høgtun til NRK.

– Min klient har opplyst at han vil anke dommen og hvis den skal behandles i ankedomstolen i Italia håper han å bli representert med et aktivt forsvar og at han i alle fall får forklare seg via videolink fra Norge.

Nekter for terroranklager

I 2016 kom Høyesterett i Norge til at mannen - som da var irakisk statsborger, kunne utleveres. Denne utleveringsbegjæringen ble senere trukket av Italia.

I en kjennelse fra tingretten beskrives Buskerud-mannen som en deltaker i Krekars terrororganisasjon, der han blant annet formidlet beskjeder fra Krekar. Enkelte av beskjedene ble formidlet mens Krekar satt fengslet i Kongvinger fengsel i Norge.

Disse samtalene ble avlyttet av norsk politi, som oversendte materialet til Italia. Til tross for at materialet har vært behandlet i norske domstoler i forbindelse med utleveringsbegjæringen fra Italia, har de to Krekar-kontaktene aldri vært tiltalt for terrovirksomhet i Norge.

Mannen har hele tiden avvist terroranklagene, og har overfor norske dommere forklart at etterforskningsmaterialet som ligger til grunn for saken – altså avlyttede samtaler med Krekar – er feil oversatt, tatt ut av sin sammenheng, og iblandet vurderinger.

Meling: – Svært gode nyheter

Mulla Krekars mangeårige advokat Brynjar Meling har flere ganger tatt til orde for at saken mot Krekar bør overføres til Norge. Meling sier til NRK at han er positiv til en eventuell norsk etterforskning av Krekars kontakter i Norge.

– Dette er svært gode nyheter. Jeg ber innstendig om at PST gjør det som de kan for å få straffesaken ført i Norge. Jeg vil omgående be om at de gjør det samme med mulla Krekar sin sak. Dette vil sikre en rettferdig rettergang.

Politioverbetjent Geir Øvstedal fra PST vitner i Krekar-saken i Italia

Politioverbetjent Geir Øvstedal fra PST vitnet i Krekar-saken i Italia i oktober i fjor. Ingen av de tiltalte var til stede i retten og tiltaleboksen var tom.

Foto: Olav Døvik / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger