PST tror korona-pandemien kan føre til at flere blir høyreekstreme

Politiets sikkerhetstjeneste tror utfordringer knyttet til pandemien kan føre til at flere nordmenn blir høyreekstreme.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold forklarer at korona-pandemien kan føre til økt høyreekstremisme.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Det kommer frem i en ny trusselvurdering fra PST i dag.

– Det er grunn til å tro at flere nå sitter hjemme på internett og har tid til å være på ekstreme nettsider. Vi skal heller ikke se bort ifra at arbeidsledighet kan generere økt høyreekstrem tilknytning, sier Hans Sverre Sjøvold til NRK.

Sikkerhetstjenesten bekrefter at de allerede har sett økt aktivitet på nettet.

De sosiale og økonomiske utfordringene mange har fått kjenne på denne våren, kan føre til at folk blir mer sårbare for radikalisering.

PST

PST følger nøye med på høyreekstreme miljøer i Norge.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Sett i sammenheng med at det nå finnes store mengder høyreekstrem propaganda lett tilgjengelig på nett, konkluderer PSTmed at vi kan se flere høyreekstreme nordmenn i tiden framover.

– Vi er bekymret for at flere vil bli radikalisert. Vi ser større aktivitet på internett, og vi ser også at ikke-vestlig innvandring til Europa er en trigger for disse miljøene. De er opptatt av den hvite rases posisjon, særlig i Europa, forklarer Sjøvold.

Bekymret

Terrortrusselen i Norge vurderes fortsatt til å være moderat, men PST ser en negativ utvikling blant de høyreekstreme.

– Vi opplever at trusselnivået er moderat. Det vi kan fremheve er at vi ser den negative utviklingen blant de høyreekstreme, det har vi sett over tid, sier Sjøvold.

Utviklingen gjør at sikkerhetstjenesten er bekymret for at høyreekstremismen i Norge er på vei opp.

– Vi følger nøye med i miljøene. Vi ser at en del personer får mere tid til å være mer på nettet nå i forbindelse med koronatiden. Det kan være arbeidsledighet og det kan være hjemmesitting, så det må vi følge mer med på fremover, utdyper Sjøvold.

Angrep rettet mot folkemengder

Ved både høyreekstrem og ekstrem islamisme tror PST at eventuelle terrorhandlinger vil utføres av enkeltpersoner.

Et eventuelt angrep vil være rettet mot folkemengder eller symbolbygg, slik som religiøse samlingssteder.

– Den erfaringen vi har er masseskadeangrep kanskje bare fra en person. Det kan være steder der mange er samlet, moskeer, synagoger og symbolbygg, sier Sjøvold.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger