PST tror færre vil reise som fremmedkrigere

Faren for å bli straffeforfulgt eller drept virker avskrekkende, mener PST. Men de som ikke får reise, kan bli farligere her hjemme, advarer sikkerhetstjenesten.

Marie Benedicte Bjørnland

PST-SJEF: Benedicte Bjørnland la frem den åpne trusselvurderingen på tirsdag.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Politiets sikkerhetstjeneste mener fortsatt at ekstrem islamisme utgjør den største terrortrusselen mot Norge. I sin årlige åpne trusselvurdering, som ble lagt fram i går, skriver PST at de mener det er mulig det kan komme forsøk på terrorangrep mot mål her i landet i løpet av året. I november 2014 brukte de ordet sannsynlig om det samme.

IS-kriger vifter med flagg i Raqqa, 29. juni 2014.

RAQQA: En IS-kriger vifter med det sorte flagget i Raqqa i juni 2014.

Foto: STRINGER / Reuters

– Vi beskriver en forsiktig reduksjon i trusselbildet fra dette miljøet i inneværende år og det er knyttet til en svekkelse av miljøet som følge av at en del er drept på bakken i Syria og Irak og fordi en del er fengslet og er under straffeforfølgning av PST, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

PST tror derfor det er mulig at antallet aktive fremmedkrigere vil gå noe ned i løpet av 2016. De mener det har blitt vanskeligere for miljøer i Norge å rekruttere nye fremmedkrigere.

Sikkerhetstjenesten uttalte til NRK i går at de kan ha avverget et terrorangrep i Norge.

Ser at det er farlig

– Den økte militære intervensjonen på bakken i Syria og Irak hvor det reporteres om at en del av disse fremmedkrigerne faktisk dør, gjør at miljøet her hjemme ser at det er svært farlig å reise dit. De ser også at de blir straffeforfulgt hvis de forsøker. Så det er flere ting som kan ha virket dempende og vi legger til grunn at antagelig så kommer færre til å reise fra Norge inneværende år enn det vi har sett tidligere år, sier Bjørnland.

– Kan de som blir igjen i Norge bli farligere for Norge da?

– Det kan vi ikke utelukke. Det har vi sett i andre land. Såkalte "frustrerte reisende", altså personer som er blitt forhindret fra å dra har vendt seg mot hjemlandet og gjort noe i sitt hjemland i stedet, sier PST-sjefen.

Syriske regjeringsstyrker står ved en tanks tre kilometer fra Nabubul og Zahra i Aleppo-provinsen

BAKKESTYRKER: Syriske regjeringsstyrker står ved en tanks tre kilometer fra Nabbul og Zahra i Aleppo-provinsen.

Foto: GEORGE OURFALIAN / Afp

40 norske fremmedkrigere i Syria og Irak

I trusselvurderingen skriver PST at det ved årsskiftet var rundt 40 norske fremmedkrigere i Syria og Irak, i hovedsak knyttet til ISIL. Et lite antall er kvinner som sannsynligvis ikke deltar i kamphandlinger, men som driver radikaliseringsvirksomhet rettet mot kvinner i Norge. PST er videre kjent med at om lag 30 personer har returnert til Norge. I tillegg er minst 17 personer blitt drept.

Selv om PST tar trusselen noe ned, er de fortsatt bekymret for det ekstreme islamistmiljøet i Norge.

– Trusselbildet er uforutsigbart og vi opererer med etterretningshull. Vi har jo sett et økende antall terrorhandlinger på europeisk jord. Vi tror ikke at det kommer til å skje i Norge. Det er ikke noe vi holder for overveiende sannsynlig fordi vi skiller oss fra andre europeiske land som er mye tydeligere i fiendebildet til ISIL og Al Qaida, men vi kan ikke utelukke det og vi sier at det er mulig at det også kan skje her hjemme, sier Bjørnland.

PST sier også at de ikke har etterretning som tilsier at IS eller Al Qaida skal ha sendt terrorister gjennom asyltilstrømningen til Norge.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger