Hopp til innhold

PST-teori om droneaktivitet: Spionasje eller skape frykt og usikkerhet

Sju russere er pågrepet i Norge etter foto- eller droneaktivitet. PST sier hensikten kan være spionasje eller å skape frykt.

Hedvig Moe, assisterende Politiets sikkerhetstjeneste (PST)-sjef under pressekonferanse om etterretningstrusselen mot Norge.

ANSVAR FOR ETTERFORSKNINGEN: Assisterende PST-sjef Hedvig Moe under pressekonferanse om etterretningstrusselen mot Norge.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

PST vil se på sakene samlet, men kan ikke konkludere nå hvem som står bak og i hvilken grad det er en sammenheng.

– For å sikre en helhetlig undersøkelse av disse ulike hendelsene har riksadvokaten besluttet at PST skal ha et sentralisert etterforskningsansvar når det gjelder ulovlig droneaktivitet på landsbasis, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

PST advarte i mars om en økt etterretningstrussel fra Russland på grunn av krigen i Ukraina.

Det er fire kjente saker der sju russere er pågrepet i forbindelse med fotografering i Norge i oktober.

– Så spør man seg hva som er hensikten med denne droneaktiviteten. Og den kan jo brukes til spionasje eller skape frykt og usikkerhet om blant annet Norges evne til å levere gass til Europa. Det er viktig for meg å få frem at vi i PST ikke kan konkludere om hvem som står bak og hva de vil oppnå, sier Moe.

Eksperter peker på at Russland kartlegger mye mer enn bare militæret.

Sabotasjeaksjon

PST ser på en sabotasjeaksjon som et verste-fall-scenario, men mer reelt at kan skje nå.

– Vi mener at det ikke er noe vi vurderer som sannsynlig i dag, men det kan likevel ikke utelukkes, sier hun.

PST tror et angrep kan bli gjort fysisk eller digitalt, og at det vil være vanskelig å avsløre hvem som står bak.

Russland-etterretning

PST-sjefen trekker fram olje, gass, kraft og telekom som spesielt utsatte virksomheter.

Hun sier Norge er i en særstilling som følge av at vi deler grense med Russland. PST mener Russland ser på Svalbard og nordområdene som svært viktige.

– Slik vi ser det, har Russland mer å vinne enn å tape ved å drive etterretningsvirksomhet i Norge.

Moe sier Norge forsøker å gjøre det vanskeligere for Russland å drive denne virksomheten.

– Vi kan stå overfor en mer offensiv bruk av digitale virkemidler. At man bryter seg inn i datanettverk og har mer offensiv bruk av menneskelige kilder, sier Moe.

Onsdag ble det kjent at enda en russer er pågrepet i Nord-Norge etter å ha filmet med drone på Svalbard.

The Barents Observer skriver at mannen er sønnen til en nær Putin-alliert.

Støre om russiske droner: Kommer til å stoppe det

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok opp situasjonen med dronene da han onsdag talte til landsmøtet i det største LO-forbundet Fagforbundet.

– Selvfølgelig er det ikke akseptabelt at utenlandsk etterretning flyr droner over norske flyplasser. Russere har ikke lov å fly droner i Norge. Vi vil ikke ha noe av at noen flyr denne typen farkoster over viktige installasjoner i Norge. Vi sier nei til det, vi kommer til å forfølge det og stoppe det! sa Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre taler i debatt på landsmøtet til Fagforbundet i Folkets Hus i Oslo.

KLAR TALE: – Vi kommer til å forfølge det og stoppe det, sa Jonas Gahr Støre om dronevirksomheten som russere er blitt pågrepet for.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Etter talen spurte NRK hvordan det skulle stoppes.

– Det er jo deler av denne aktiviteten som er forbudt. Russere har ikke lov til å fly droner i Norge. Så hvis en russer pågripes for å fly droner, så skal vedkommende anholdes. Det har vi sett eksempler på nå, og det vil jeg si er bra. Det er en ny type trussel vi står overfor. Og den skal vi møte ganske kontant, svarte Støre.

Sju pågripelser på sju dager

PST har vært i tett kontakt med lokalt politi i sakene der russere er siktet for å ha brutt sanksjonsreglene som forbyr russere å fly med droner i Norge.

Forbudet trådde i kraft like etter at Russland gikk til krig mot Ukraina i februar.

Det er nå fire kjente saker der totalt sju russiske statsborgere er pågrepet i Nord-Norge fra 11. til 17. oktober.

17. oktober: Russer pågrepet i Hammerfest

.

15. oktober: Russisk mann arrestert på Tromsø lufthavn

Tromsø flyplass langnes

11. oktober: Fire personer fra Russland arrestert i Mosjøen

2qxavGJYxuw

11. oktober: Russisk mann arrestert på Storskog

Norsk-russiske grensa ved Storskog

I tillegg har PST mottatt mange dronetips etter at de sist helg ba folk være årvåkne. PST har også sagt til NRK at det er flere saker politiet undersøker.

– Ja, det er flere mistenkelige hendelser uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men det er hendelser som politiet og PST har fått tips om, som vi nå i samarbeid med politiet undersøker nærmere for å finne ut hva er, sa Hugubakken i PST.

Flere flyplasser på Vestlandet er også stengt i perioder de siste dagene etter mulige droneobservasjoner. Disse sakene dreier seg imidlertid om flysikkerhet og det er ikke klart hvem som står bak.

– Selvfølgelig er det ikke akseptabelt at utenlandsk etterretning flyr droner over norske flyplasser. Russere har ikke lov å fly droner i Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) onsdag, da han talte til landsmøtet i det største LO-forbundet Fagforbundet.

Nekter skyld

De tre sakene har alle opphav ulike steder i Nord-Norge.

De tre mennene og en kvinne ble stoppet i en bil i Mosjøen. I bilen fant politiet fotoutstyr og et omfattende bildemateriale. Russerne selv forstår ikke hva de skal ha gjort galt.

Bilen ble stoppet i en kontroll etter tips fra publikum. Forsvarer til kvinnen som er blant de fire varetektsfengslede russerne sier til NRK at hans klient ikke vet hva hun har gjort galt.

– Hun har tatt bilder, men ikke av noe skjermet objekt – ikke med vilje iallfall. Hun vet ikke hva det dreier seg om. Det hun kan fortelle, er at de er vanlige turister, og at hun tok bilde av nordlyset som var spesielt for hennes del, sa advokat Christian Wulff Hansen til NRK.

Russeren som ble stanset på grenseovergangen ved Storskog med to droner i forrige uke, blir sittende i varetekt etter at lagmannsretten forkastet anken hans tirsdag.

Når det gjelder 51-åringen som ble pågrepet på Tromsø lufthavn fredag, opplyser Hålogaland lagmannsrett at de ikke har mottatt noe anke etter at han ble varetektsfengslet og ønsket å anke avgjørelsen. Politiet har sagt at det er snakk om en vanlig drone som kan brukes av privatpersoner.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger