Mener trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet: – Krenkelser av islam er hoveddriveren

Politiets sikkerhetstjeneste vurderer at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet fra sist i sommer. PST mener miljøer som krenker islam er med på å gjøre Norge mer synlig blant ekstreme islamister.

PSTs lokaler i Nydalen i Oslo

ENDRER IKKE NIVÅET: PST endrer ikke nivået som skal beskrive det generelle trusselnivået mot Norge. Samtidig

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Politiets sikkerhetstjeneste opprettholder det gjeldende nivået for å vurdere den generelle terrortrusselen mot Norge, altså «moderat».

Samtidig sier PST at det ikke skal mye til for at man hever terrortrusselen. Bakgrunnen er en skjerping i hvoran PST vurderer trusselen fra ekstreme islamister.

– Vi vurderer det fortsatt som MULIG at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, motivert av religiøse eller islamistiske motiver.

Terrortrusselen fra ekstrem islamisme er imidlertid skjerpet fra den siste vurderingen PST gjorde i sommer. Det skal lite til før vurderingen av den forventede trusselen vil bli endret til SANNSYNLIG, heter det i den oppdaterte trusselvurderingen.

– Krenkelser er hoveddriveren

Et moderat trusselnivå på den nasjonale skalaen innebærer at en eller flere aktører kan ha en evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge. Dette er det tredje av fem nivåer skalaen.

Bakgrunnen for skjerpingen er torsdagens angrep mot en kirke i Nice i Sør-Frankrike.

Seksjonsleder for kontraterror i PST, Arne Christian Haugstøyl

Seksjonsleder for kontraterror i PST, Arne Christian Haugstøyl.

Foto: Olav Døvik / NRK

Utviklingen i Frankrike med republisering av Muhammedkarikaturene, påfølgende terrorhandlinger og debatten dette skaper i Norge, kan også bidra til å inspirere personer her i landet til terror, mener PST.

– Den viktigste grunnen til skjerpingen er den spenningen vi ser mellom ytringsfrihet, og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam. Krenkelser av islam er hoveddriveren for radikalisering til ekstrem islamisme og terror, sier seksjonsleder for kontraterror i PST, Arne Christian Haugstøyl, til NRK.

– Med på å gjøre Norge synligere

Haugestøyl legger til at terrororganisasjonene Al Qaida og Den islamske staten har oppfordret sine medlemer til å hevne krenkelser av islam. Han viser til at det generelle speningsnivået ellers i Norge, også smitter over på Norge.

– På hvilken måte er Norge i bildet her?

– Vi har miljøer som en del muslimer opplever at begår krenkelser av islam. Dette er med på å gjøre Norge synligere i fiendebildet til ekstreme islamister, sier Haugstøyl.

I den oppdaterte trusselvurderingen legger PST til grunn at enkelte aktører kommer til å fortsette å utføre det som oppfattes som krenkelser.

Advarer mot falske nyheter

Ulike aktører på sosiale medier lager i tillegg falske nyheter om påståtte islamkrenkende handlinger i Norge.

Dersom det er vanskelig for mottakere å skille mellom falske og ekte nyheter, kan dette bidra til å forsterke bildet av at Norge er et land der islam krenkes, mener PST.

– Det er også en del propaganda der Norge blir fremstilt som mer aktive i disse krenkelsene enn det er grunn til, sier Haugstøyl.

PST påpeker samtidig at det kan ta år eller måneder før oppfattede krenkelser av islam leder til terrorelaterte handlinger, eller at ekstreme miljøer oppstår.

Åstedet for terrorangrepet i Nice

Tre personer ble drept i det franske myndigheter beskrives som et terrorangrep i Nice i Frankrike torsdag.

Foto: Eric Ciotti / Twitter

Kan bli utført av enkeltperson

Tre personer ble drept i torsdagens angrep i Nice. Gjerningsmannen var en en 21 år gammel tunisier, som skal ha ropt «Allahu akbar» («Allah er størst», journ. anm.) gjennom hele angrepet.

Et av ofrene, en 60 år gammel kvinne, fikk hodet skåret av. Fransk påtalemyndighet sier angrepet etterforskes som et terrorangrep.

I den oppdaterte trusselvurderingen skriver PST at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltpersom som angriper folkeansamlinger eller symbolmål. Blant symbolmål nevnes politi - og forsvarspersonell, islamkritikere og personer som står for ytringsfrihet.

Det er sannsynlig at et angrep vil involvere hugg-/stikkvåpen eller kjøretøy. Avvergede forsøk i Vesten viser at ekstreme islamister også har forsøkt å bruke improviserte eksplosive innretninger og skytevåpen.

Politidirektoratet (POD) opplyser at de er i dialog med PST og politidistriktene for å vurdere hvilken betydning PSTs oppdaterte trusselvurdering har for norske forhold.

PODs beredskapsdirektør Tone Vangen merker seg at det ikke foreligger konkrete trusler mot Norge.

– Men hendelser som de vi har sett de siste dagene er en påminnelse om at vi alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe, sier Vangen i en pressemelding.

Laster Twitter-innhold

Advarer mot rekruttering til høyreekstremisme

PST advarer også mot en økt radikalisering til høyreekstremisme med bakgrunn i utviklingen den siste tiden.

«Bakgrunnen for vurderingen er at høyreekstremes kampsaker fortsatt vil ha en sterk appell. Særlig gjelder dette motstand mot religionen islam, muslimer samt annen ikke-vestlig innvandring», skriver PST.

Det vises også til at voldsforherligende, høyreekstrem propaganda deles i stor skala på nettet.

«I tillegg er det mye som tyder på at Covid-19 pandemien fører til økt isolasjon og økt tid på internett, noe som tidvis er assosiert med sårbarhet for radikalisering», skriver PST.

PST anslo i 2018 at ekstrem islamisme utgjør den største terrortrusselen mot Norge. Dette ble videreført til 2019. I februar i år, da PST la frem sin årlige åpne trusselvurdering, sidestilte PST for første gang trusselen fra høyreekstreme og ekstreme islamister. I sommer kom PST med en oppdatering, med særlig fokus på den muslimske id-feiringen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger