DSB-direktør: – Vi har hatt et veldig nyttig møte

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) møtte fredag kveld flere direktorater som vil spille en viktig rolle ved et eventuelt terrorangrep.

Klokka 18 møter Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en rekke direktorater hos Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) møtte fredag kveld en rekke direktorater hos Politidirektoratet i Oslo for en oppdatering.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

– Vi har hatt et veldig nyttig møte – med gjensidig utveksling om tiltak og status, sier fungerende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Anne Rygh Pedersen, til NRK etter møtet.

PST og Politidirektoratet satt fredag kveld i et to timer langt møte med andre direktorat og samarbeidspartnere som har en rolle i å forebygge og håndtere en eventuell hendelse.

De som var til stede på møtet er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Toll- og avgiftsdirektoratet, Luftfartstilsynet, Oljedirektoratet, NSB, Jernbaneverket, Kystverket, Post- og teletilsynet, Vegdirektoratet, Direktoratet for nødkommunikasjon, Statens strålevern, Helsedirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– Trusselbildet er det samme

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier etter møtet at trusselbildet er det samme som tidligere.

– Tiltakene vi har, fortsetter gjennom helgen – med mindre vi får en annen trusselvurdering, sier Humlegård til NRK.

Politidirektøren forteller at de har gjennomført et med sentrale aktører innenfor samfunnssikkerhetsområder.

– Vi mener at disse er aktuelle og viktige å forberede. Vi var opptatt av å høre på hva de har iverksatt av tiltak og hvilken beredskap de har. Vi ville også gi dem en arena for å høre hva de andre har gjort, slik at vi er best mulig informert på tvers av samfunnssektorer, sier han.

- Vi er godt forberedt på en katastrofe

SE VIDEO: – Alle våre kapasiteter er godt informert og forberedt, sa Anne Rygh Pedersen kort tid før møtet.

Beroliget etter møtet

Anne Rygh Pedersen sier at hun er beroliget etter møtet. DSB-direktøren sier også at de var godt informert om situasjonen i forkant, men at det var nyttig å få en gjennomgang på tiltakene som andre direktorater og etater har gjennomført.

– Jeg kan ikke si noe om trusselbildet er endret. PST informerer om trusselbildet, mens politiet orienterer om deres tiltak, sier Pedersen.

– Hva skjer videre nå?

– Nå opprettholder vi gjennom helgen beredskapen som vi har iverksatt i vårt direktorat, sier hun.

– Kan du si noe om hva PST informerte om?

– Det kan jeg ikke si – annet enn at PST orienterte om det som allerede har kommet frem i media, svarer DSB-direktøren.

Styrke koordineringen og samordningen

Formålet med møtet var å styrke koordineringen og samordningen blant myndigheter og viktig innsatspersonell. PST brifet om situasjonen, mens politidirektøren orienterte om status på tiltak og situasjonen. Andre direktorater opplyste om tiltak de har iverksatt eller planlegger i sine respektive sektorer.

På vei inn til møtet sa Pedersen at DSB har iverksatt styrking i mange ledd og at de er godt forberedt.

– Det er en god dialog mellom direktoratene og departementene. Vi har kalt inn nøkkelpersonell, har hatt dialoger med de vi har hatt behov for å informere og sørget for at alle involverte er godt forberedt, sa Pedersen til NRK.

Senere på kvelden møtes statsministeren og justisministeren for å diskutere situasjonen.

– Trusselbildet er uendret

Fredag ettermiddag opplyste politidirektøren at trusselbildet er uendret, men politiet jobber med å øke kapasiteten for å håndtere en eventuell terrorsituasjon.

– Tiltakene som er iverksatt blir opprettholdt og vi tar denne situasjonen på alvor, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse.

Bjørnland og DSB-direktør Anne Rygg

Fungerende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Anne Rygh Pedersen, og PST-sjefen Benedicte Bjørnland før møtet.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

Humlegård opplyste at kapasiteten økes for å vise personer med onde hensikter at politiet er i høy beredskap, og for å være beredt til å håndtere hendelser raskere enn tidligere.

– Norge har aldri vært bedre forberedt enn nå

Politidirektøren la til at erfaringene fra 22. juli 2011 og tiltakene som ble gjort i ettertid, har vært nyttige.

– Vi har som samfunn aldri vært bedre forberedt på en trussel som dette.

Humlegård gjentok at politiet ikke vet når et eventuelt terrorangrep vil skje, og at de leter etter terrorister som de ikke vet hvem er.

– Vi forbereder oss på å stå i dette over noe tid. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, men det kan bli en del dager og vi må forberede oss på det, sa Humlegård.

Har vært i beredskap over hele landet

Bevæpnet politi har vært i beredskap over hele landet etter at det torsdag ble kjent at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har mottatt konkret informasjon om et nært forestående terrorangrep i Norge.

Økningen i beredskapen er blant annet blitt gjort ved at politifolk har blitt innkalt fra ferie eller ikke har gått ut i ferie.

I tillegg vurderes Heimevernet som en ekstra ressurs, politireserven settes på en høyere beredskap og utrykningspolitiet kan bli omdisponert.

Publikum er blitt oppfordret til å ringe politiet om de ser noe mistenkelig, men Humlegård sier det så langt ikke har vært noe i tipsene de har fått inn.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier trusselbildet er uendret fredag, men at politiet fortsetter å styrke beredskapen.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger