PST legger fram trusselvurdering

Norske sikkerhetsorganisasjoner som PST, NSM og Forsvarets etterretningstjeneste er for dårlig til å samarbeide, mener Nupi-forsker Ståle Ulriksen.

Video PSTs trusselvurdering

NETT-TV: PST legger i dag frem sin årlige trusselvurdering for Norge.

I dag legger PST fram sin årlige trusselvurdering.

NRK sender direkte fra pressekonferansen.

– Større terrorfare

Forsker Ståle Ulriksen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) mener dårlig samarbeid mellom våre tre sikkerhetsorganisasjoner gjør at faren for terrorangrep er større.

Nupi-forsker Ståle Ulriksen

Nupi-forsker Ståle Ulriksen

Foto: Nupi

– Noen av organisasjonene sitter på informasjon som de selv ikke forstår verdien av, men som kanskje andre kanskje ville forstått verdien av hvis de hadde den, sier Ulriksen til NRK.

– Snakker PST, etterretningstjenesten og NSM ikke godt nok sammen?

– De synes kanskje selv de gjør det. Men jeg tror det kunne vært enda bedre. Slik at en kunne hatt større utveksling på et lavere nivå enn de har i dag, sier Nupi-forskeren.

LES: PST: – Islamistisk terror den største trusselen mot Norge

LES: PST innrømmer at de vet for lite

LES: Stortinget uten sikring over én time etter bomben i regjeringskvartalet

Barrierer

Han sier det er institusjonelle barrierer som er årsaken.

– Det vil være vanskeligere å fange opp ting tidlig enn det kunne vært om man hadde hatt en sterkere samarbeid, mener han.

Han tør ikke spekulere i om 22. juli kunne vært hindret hvis PST, NSM og Forsvarets etterretningstjeneste snakket bedre sammen før 22. juli. Men han sier det bør opprettes en paraply organisasjon som kunne koordinert informasjonen som kom inn.

– Den kunne samlet en god del av trådene og som kunne fungert som en kommandosentral for krisehåndtering. Her måtte alle de tre sikkerhetsorganisasjonene vært representert. Det er generelt for dårlig krisehåndtering, sier Ulriksen.

LES: PSTs trussekvurdering Juli 2011

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) påpeker at det finst er opprettet et koordineringsutvalg for etterretnings- og sikkerhetstjenestene (KRU) som skal samordne de ulike organisasjonene.

– Spørsmålet er om den etablerte samarbeidsformen er god nok, eller om den bør endres. Men per i dag er det ikke påbegynt en utredelse av en alternativ samarbeidsmodell for norske sikkerhetsorganisasjoner, sier statsråden til NRK.

Faremo mener en paraplyorganisasjon av typen som benyttes i Storbritannia er interessant:

– Men på grunn av ulik lovgiving, er denne modellen ikke uten videre kopierbar til Norge.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger