PST frykter norske nynazister styrkes av tettere bånd til Sverige

PST mener nazidemonstrasjonen i Kristiansand i helga, der mange svensker deltok, viser en uønsket utvikling i det norske høyreekstreme miljøet.

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland

PST-sjef, Marie Benedicte Bjørnland, sier tilstrømning av migranter er en «mobiliserende faktor» for høyreekstreme grupper, også i Norge.

Foto: Margrete Konstad / NRK

«Seieren i Norge» kaller de demonstrasjonen på sine nettsider – den høyreekstreme gruppa bak lørdagens demonstrasjon i Kristiansand. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, er ikke fornøyd.

– Dette er et eksempel på en utvikling i miljøet som ikke er ønskelig. Vi ser økt vilje til å organisere seg og vi ser også økt kontakt over landegrensene, særlig til Sverige, sier PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.

Gruppa som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen har flere medlemmer i Sverige enn i Norge, men også den norske gruppa har fått noen flere medlemmer «i den senere tid», ifølge PST.

– Grunnen til at vi er lite glad for tilknytning over landegrensene er at man for Norges del henter legitimitet og kunnskap i et miljø som er større og sterkere enn i Norge, sier Bjørnland.

Jacob Ravndal

Jacob Ravndal, forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved UiO, mener det er viktig å ikke overdrive trusselen fra den norske grupperingen, som fortsatt sliter med å rekruttere nye medlemmer, ifølge ham.

Foto: Margrete Konstad / NRK

– Avhengig av svenskene for å være slagkraftige

Forsker ved Senter for ekstremismeforskning hos UiO, Jacob Ravndal, sier det er den svenske delen av organisasjonen som «trekker i trådene». Mange av demonstrantene i Kristiansand i helga var også svenske.

– Det viser at den norske delen av organisasjonen fortsatt er avhengig av sine svenske kolleger for å være slagkraftige, sier Ravndal.

For tre år siden ble hovedaktiviteten til den norske delen av miljøet beskrevet som å henge opp klistremerker. Ravndal mener helgas demonstrasjon viser et skille i hva man kan forvente av aktiviteter fra gruppa på norsk jord.

– Det har vært et tydelig taktskifte i denne gruppas aktivitet i Norge det siste året, sier Ravndal, som påpeker at det meste av aksjoner som gjennomføres av den norske gruppa er kopiert fra Sverige.

Ravndal bekrefter at også andre aktiviteter fra den svenske gruppa kan komme til Norge via samarbeidet over landegrensene.

– I Sverige hadde de for eksempel en stand på Almedalsveckan, tilsvarende den norske Arendalsuka, der de lagde kvalm. Det finnes også eksempler i Sverige på at de har angrepet en fredelig antirasistisk demonstrasjon, sier Ravndal, som likevel ikke ser noen automatikk i at den norske gruppa vil kopiere alt fra Sverige.

Ingen endring i PSTs arbeid

PSTs skal forebygge voldelig ekstremisme og terror. PST-sjef Bjørnland sier tjenesten økte sin beredskap i forbindelse med hendelsen i helga, men at demonstrasjonen i seg selv ikke fører til noen endring i PSTs arbeid.

I Sverige har det vært flere voldelige hendelser knytta til høyreekstreme. Er dette en utvikling vi også kommer til å se i Norge?

– Vi har ikke grunnlag for å tro det per nå. Konteksten i Norge er annerledes enn i Sverige, sier Bjørnland og peker på at Sverige blant annet har tatt imot flere asylsøkere enn Norge, noe PST anser som en «mobiliserende faktor» for høyreekstremisme.

SISTE NYTT

Siste meldinger