PST måtte fjerne informasjon fra egen nettside

Politiets sikkerhetstjeneste ba rapportskriver fjerne sensitiv informasjon om hvilke land de samarbeider med. Den samme informasjonen lå ute på PSTs hjemmesider i flere år. Nå er den fjernet.

Politiets sikkerhetstjeneste

SLETTET: PST har fjernet noe informasjon om hvilke land de samarbeider med i kampen mot terrorisme fra sine nettsider. Informasjonen skal ha ligget ute i flere år, men sikkerhetstjenesten ønsket ikke lenger at det skulle stå der.

Foto: Peder Bergholt / NRK

I forrige uke overleverte Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) sin årsmelding for 2017 til Stortinget.

EOS-utvalget overleverer rapport

TOK OPP: Leder i EOS-utvalget Eldbjørg Løwer overrakte årsmeldingen for 2017 til stortingspresident Tone W. Trøen (H) den 10. april. I meldingen tar utvalget opp rundene de har hatt med PST om informasjon som ble slettet fra deres nettsider.

Foto: Stortinget

I kapittelet om Politiets sikkerhetstjeneste skriver utvalget om et pågående samarbeidsprosjekt med kontrollorgan i andre demokratiske land.

I forbindelse med dette, skulle hvert land sende inn informasjon om hvordan sikkerhetstjenestene deler informasjon om fremmedkrigere, med utenlandske samarbeidende tjenester.

Før EOS-utvalget sendte informasjonen videre ba de PST sjekke rapporten for å kontrollere den for faktafeil, samt at de ikke utleverte gradert informasjon.

Slettet fra hjemmesiden

Svaret kom overraskende. PST sa at omtale av de fleste av tjenestens internasjonale samarbeidsrelasjoner var gradert informasjon og ba om at «samarbeid omtales mer generelt og at eksemplene utelates».

– Det var overraskende for oss, fordi vi i god tro hadde tatt det fra deres hjemmeside, sier EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer til NRK.

– Vi sa: det står jo på hjemmesiden deres. Det er jo åpen informasjon. Så vi trodde vi kunne bruke det. Etterpå sier de at dette er tatt ned fra hjemmesiden, og at de ikke vil formidle hvem de samarbeider med.

PST opplyste utvalget at de hadde fjernet omtalen av konkrete samarbeidsrelasjoner på egne nettsider.

EOS-utvalget kunne dermed ikke skrive dette i sin rapport, selv om informasjon var offentlig tilgjengelig og kjent for de andre landenes kontrollorganer.

– Jeg vet ikke hvor offentlig man skal si det er når det står på deres hjemmesider. Da er det så offentlig som jeg kan tenke meg at det kan bli, sier Løwer.

Utvalgslederen vet ikke hvorfor PST nå har fjernet denne informasjonen.

– Men vi adresserer det til Stortinget fordi vi har ikke fått noe godt svar på det, sier hun.

PST bekrefter at de slettet info

Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST

BEKREFTER: Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier de fjernet noe informasjon fra sine nettsider fordi de ikke lenger ønsket at det skulle stå der.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

– Dette var informasjon som har ligget på nettsidene våre i flere år. Nå er den slettet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NRK.

Han sier at dette blant annet handlet om hvilke land PST samarbeider med og samarbeidsfora i kontraterrorarbeidet, noe de ikke lenger ønsket at skulle stå der.

– Det er våre fagavdelinger som bestemmer hvor grensene for hvilke informasjon vi går ut med skal være. Dette var ikke snakk om gradert informasjon i den forstand.

– Vi prøver å være så åpne som vi kan om vårt arbeid, og vi gjør hele tiden vurderinger av hvor mye informasjon vi skal gå ut med, sier Bernsen.

– PST samarbeider med over 90 land

PST-sjef Benedicte Bjørnland

DELTOK: PST-sjef Benedicte Bjørnland deltok på EOS-utvalgets årskonferanse på Litteraturhuset i Oslo, onsdag 11. april.

Foto: EOS-utvalget

PST-sjef Benedicte Bjørnland deltok selv på EOS-utvalget årskonferanse på Litteraturhuset i Oslo onsdag 11. april, dagen etter at utvalget hadde levert sin årsmelding.

I en debatt sa Bjørnland at PST samarbeider med over 90 land.

– Det betyr at vi utveksler informasjon om individer med mange land i verden. Hvis vi ikke hadde gjort det, ville vi ikke fulgt FN-forskriftene som sier at hvert land er forpliktet til å gjøre det de kan for å forhindre terrorisme, også i andre land.

– Når vi utveksler informasjon med andre sikkerhetstjenester, gjør vi det etter en veldig grundig risikovurdering, sa Bjørnland fra podiet.

PST-sjefen sa også at før det deles informasjon med partnere, som har andre standarder når det gjelder å forplikte seg til menneskerettighetene, deles ikke den informasjonen før det er godkjent av henne først.

I januar bekreftet Bjørnland i et intervju med TV 2 at PST i et år har vært del av et topp hemmelig etterretningssenter i Nederland.

Der sitter terrorjegere fra hele Europa og følger med på fremmedkrigere og deres reisevirksomhet.

EOS-utvalget skriver i sin årsmelding at de konstaterer at PST i dag ikke praktiserer samme åpenhet som sine kollegaer i andre land.

Utvalget mener det er uheldig at deres prosjektrapport må skrives langt mer generell enn det de ønsket, og at dette kan gå ut over det internasjonale samarbeidet de forsøker å få til på kontrollområdet.

SISTE NYTT

Siste meldinger