Hopp til innhold

PST fikk tips om terrorsiktet

Politiets sikkerhetstjeneste fikk for ett år siden et tips om terrorsiktede Philip Manshaus.

 Hans Sverre Sjøvold

Hans Sverre Sjøvold overtok som sjef for PST 29. mars i år.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– PST mottok et tips om siktede for cirka ett år siden. Det ble på bakgrunn av tipset samarbeidet mellom PST og politiet uten å finne grunnlag for å følge opp tipset nærmere, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold på en pressekonferanse mandag

– Tipset var nokså vagt og gikk ikke i retning av forestående terrorplanlegging, sier Sjøvold.

Sjøvold sier at han ikke vet om politiet snakket med Manshaus etter tipset, men at han i dag har forsikret seg om at det ble foretatt en god vurdering av tipset.

– Vi må komme tilbake til hvordan det ble fulgt opp, men jeg klart at det er et relevant spørsmål, sier Sjøvold.

PST-sjefen viser til de mottar mange slike tips. Sjøvold startet pressekonferansen med å si at PST som tjeneste er dypt berørt av denne saken.

– En sikkerhetstjenestes natur er å prøve å avverge mest mulig av slike handlinger, i den grad det er mulig, sa han.

Skjerpet trusselvurdering

Sjøvold sier at PST ser det han kaller en negativ utvikling i høyreekstreme miljøer. Han peker på tre grunner til utviklingen:

  • Internasjonalt har det vært gjennomført flere høyreekstreme terrorangrep.
  • Det er i ferd med å utvikle seg en felles propagandaplattform, som PST ikke tidligere har sett. Sjøvold viser blant annet til manifester og angrepsvideoer.
  • Det er flere høyreekstreme som har sympatisører i Norge. De forherliger de aksjoner som er gjennomført og PST har registrert oppfordringer til å gjennomføre lignede aksjoner.

– Disse utviklingstrekkene gjorde at PST i sommer skjerpet vår vurdering av truslene fra høyreekstreme, sier Sjøvold.

Ny terrortrusselskala

Til tross for uttalelsene om høyreekstreme vil PST ikke heve trusselnivået i Norge. Det ligger dermed fast på «moderat», som er det tredje av fem trusselnivåer.

PST innførte i mai i år en ny terrortrusselskala. Den ar til hensikt å formidle PSTs vurdering av den generelle terrortrusselen mot Norge.

Skalaen har fem nivåer, fra «Ingen kjent terrortrussel» til «Ekstraordinær trusselsituasjon».

PSTs trusselnivåer

Nivå

Begrep

Kort forklaring

5

EKSTRAORDINÆR trusselsituasjon

Det er gjennomført en terroraksjon, eller foreligger en uavklart trussel i Norge.

4

HØY terrortrussel

Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge.

3

MODERAT terrortrussel

En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge.

2

LAV terrortrussel

Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror, men mangler evne til å gjennomføre planene.

1

INGEN kjent terrortrussel

Det pågår ulike typer aktivitet i ekstreme miljøer, men det foreligger ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge.

Kommer etter angrep lørdag

PST holdt pressekonferansen i etterkant av angrepet mot en moske i Bærum lørdag, et angrep som politiet nå etterforsker som et forsøk på terror.

Den siktede i saken ble mandag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Da han kom til retten var 21-åringen tydelig forslått i ansiktet etter at han ble overmannet av to sivilpersoner inne i moskeen lørdag.

Ifølge opplysninger fra flere personer og i innlegg på nettet har 21-åringen flere ganger gitt uttrykk for høyreekstreme oppfatninger.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger