Hopp til innhold

EOS-utvalget: PST har drevet ulovlig overvåking med droner

PST har stanset dronebruken, men sier samtidig at det er et viktig verktøy.

Bilde av dronepilot og NRK-fotograf

FRA OVEN: Dronen fanger PST sin dronepilot og NRKs fotograf.

I et brev fra EOS-utvalget til PST som NRK har fått tilgang til, står det at PST har brutt loven.

«Utvalget kan ikke se at PST har hjemmel for slik bruk av droner. Praksisen er ulovlig og bør stoppes omgående».

Innrømmer bruk

PST innrømmer dronebruken, men assisterende PST-sjef Hedvig Moe sier at de har forholdt seg til retningslinjene gitt av Riksadvokaten høsten 2021.

– De retningslinjene la vi til grunn som riktige for vår dronebruk, men EOS-utvalget sier altså at de ikke er gyldige. Det betyr at vi står i en situasjon der Riksadvokaten sier en ting og EOS-utvalget noe annet.

PST-sjefen legger til:

– For oss resulterer det i at vi ikke kan bruke droner fullt ut på den måten vi mener er viktig og riktig for å utføre oppdraget vårt.

Assisterende PST-sjef Hedvig Moe
Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

NRK har tatt kontakt med Riksadvokaten etter å ha snakket med PST og EOS-utvalget, der forteller riksadvokat Jørn Sigurd Maurud følgende:

«Riksadvokaten er kjent med EOS-utvalgets syn, og vil snarlig gi presiserende retningslinjer om bruk av droner i etterforskningsøyemed.»

Inngrep i privatlivet

I fire tilfeller skal PST ha brukt droner ulovlig. Den ulovlige bruken av droner skal ha skjedd i forebyggende saker.

Det vil si saker som spaning og overvåkning av områder hvor man tror det kan foregå noe av interesse eller at man jobber for å hindre kriminelle handlinger.

Utvalget skriver i sitt brev at bruk av droner for å samle inn informasjon gjennom bilde- og lydopptak vil gjøre et inngrep i privatlivet. Derfor krever en sånn bruk av droner hjemmel i loven.

– Dette er en alvorlig sak, vi er på strafferettens område, der er det krav om en klar lovhjemmel. Det har ikke PST i denne saken og derfor har vi kommet med såpass skarp kritikk, sier utvalgsleder Astri Aas-Hansen.

Utvalgsleder Astri Aas-Hansen i EOS-utvalget.
Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Slutter med bruk av en type drone

PST sier at de har stanset bruken av skjult kameraovervåkning med droner.

I dette tilfellet har EOS-utvalget bedt oss avslutte bruken av en drone som vi hadde her i PST, og det sluttet vi med umiddelbart etter vi mottok dette brevet, sier Moe.

Hedvig Moe understreker at:

– Vi har drevet med droner i samsvar med de retningslinjene vi har fått fra Riksadvokaten på det tidspunktet vi brukte dem.

Men ifølge EOS-utvalget er dette ulovlig bruk?

– Riktig. EOS-utvalget sier at retningslinjene ikke er gyldige, og når de sier at de ikke er gyldige så betyr det av i skal slutte å bruke droner på den måten.

EOS-utvalget skrev i brevet at PST selv har ansvaret:

«Utvalget vil understreke at PST har et selvstendig ansvar for å se til at tjenesten har tilstrekkelig hjemmel i lov for de metoder den benytter.»

Viktig arbeidsverktøy

NRK har snakket med en av dronepilotene til PST.

– Droner gir oss evnen til å observere personer, ting og objekter som ellers ville vært vanskelig å se uten kompromittere sak og personell.

Dronepilot.
Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Han forteller også at bruk av droner gir god beslutningsstøtte i løpende situasjoner.

Les også Den store droneguiden

Tre droner, en liten black hornet, en forskningsdrone som ligner et lite glidefly, og en typisk hobbydrone. Lilla bakgrunn.

AKTUELT NÅ