Hopp til innhold

Prognosesenteret: Trenger 5000 færre nye boliger

– Vi har nedjustert det demografiske boligbehovet med 5000 boliger i året på grunn av lavere innvandring, sier Makroøkonom Nejra Macic Prognosesenteret. Handelsbanken tror boligbyggingen vil avta.

Byggeplass

KAN FÅ BRÅSTOPP: Lavere innvandring gjør at vi trenger færre nye boliger, ifølge Prognosesenteret. Boligprodusentene frykter bråstopp i boligbygging. Bildet er fra utbyggingen i Bjørvika.

Foto: Ellen Omland / NRK

Før mente boliganalytikerne i Prognosesenteret at Norge trengte 37.000 nye boliger hvert år, blant annet for å holde tritt med befolkningsveksten. Nå mener de at vi bare trenger 32.000 nye boliger i året.

Hovedgrunnen er at befolkningsveksten har vist seg å bli lavere enn SSBs «middelalternativ» som lå til grunn for den gamle prognosen. Når Prognosesenterets boligmodell oppdateres med nye anslag, reduseres det estimerte boligbehovet de nærmeste årene.

Nejra Macic

TRENGER FÆRRE: Makroøkonomi i Prognosesenteret Nejra Macic har nedjustert boligbehovet med 5000 boliger.

Foto: Pressefoto / Prognosesenteret

– Det er i hovedsak redusert forventet innvandring som bidrar til dette, sier Macic.

Faktisk er det beregnede behovet på 32.000 nye boliger per år omtrent der boligbyggingen ligger i dag. Dermed er det i teorien «balanse» i boligbyggingen og ikke «underskudd» slik mange har hevdet til nå. Macic advarer imidlertid mot å trekke for skarpe konklusjoner:

– Anslått boligbehov er ikke det samme som boligetterspørsel. Vi forsøker å si noe om hvor mange boliger det er behov for basert på befolkningsutviklingen.

Hun trekker fram rentenivå, arbeidsledighet og kredittilgang som eksempler på faktorer som påvirker boligetterspørselen uavhengig av befolkningsveksten.

– Vår modell forutsetter blant annet at antall personer per husholdning holdes konstant de neste årene. Hvis for eksempel de siste års lave boligbygging og stigende boligpriser gjør at en del bor tettere enn de strengt tatt ønsker, kan den reelle etterspørselen ligge høyere enn det demografiske boligbehovet tilsier, sier Macic.

Nyboligsalget faller

Administrerende direktør i Boligprodusentene Per Jæger har sett salget av nyboliger falle kraftig de siste månedene. Nå frykter han det kan få boligbyggingen til å bremse kraftig opp også.

– Vi er bekymret for at dette får sterk virkning på igangsettingen framover. I hvert fall hvis ikke fallet i salget av nyboliger i det minste flater ut, sier han.

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening

FRYKTER PRISHOPP ETTER BYGGESTOPP: Adm. direktør i Boligprodusentene Per Jæger mener boligbyggerne nå drar i nødbremsen.

Foto: Håvard Hagen / NRK

Problemet for boligbyggerne kommer hvis de ikke klarer å selge mesteparten av boligene mens de er på tegnebrettet. Da kan mange prosjekter bli lagt på is.

Nedtur ett år til

Handelsbanken og Kari Due tror det kommer til å være kjølig i boligmarkedet det neste året.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken

OPP FØRST NESTE HØST: Sjeføkonom Kari Due i Handelsbanken tror ikke på boligmangel og spår ett år til med prisfall

Foto: Paal Audestad

– Befolkningsveksten har vært på vei ned. Den oppgangen vi så i etterspørselen etter bolig i fjor var ikke drevet av et boligbehov, men økt interesse for å gå inn i boligmarkedet. Samtidig fikk vi et ekstra rentekutt og lysere utsikter for norsk økonomi.

Due ser ingen fare i at det kanskje blir bygget litt færre boliger framover, og spår at boligbyggerne må leve med et litt tråere marked det neste året.

– Vi tror prisene skal litt videre nedover før det snur mot slutten av neste år.

Ketchupeffekt

Per Jæger i Boligprodusentene varsler derimot ny prisgalopp.

– Hvis historien fra tidlig i dette årtiet gjentar seg, hvor det ble bygget altfor få boliger, vil vi få en veldig sterk prisvekst etterpå. Det vil bli en voldsom ketchup-effekt hvor alle skal ut i markedet på samme tid å kjøpe.

AKTUELT NÅ