Normal

Professor: Støtt legene som sier nei til pasientene

Professor Olav Helge Førde mener flere leger bør si nei til pasientene sine, av hensyn til både folkehelsen og helsebudsjettet. Og de som sier nei, bør få støtte.

Lege

Daglig avvises det hundrevis av henvisninger fra norske fastleger.

Foto: colourbox.com

Han er en veteran i norsk samfunnsmedisin og på ingen måte bekymret over at sykehusene daglig avviser hundrevis av henvisninger fra fastlegene, slik NRK skrev om i går.

Olav Helge Førde

Olav Helge Førde mener fastlegene som sier nei til pasientene sine, bør støttes. Fra hans ståsted er dagens henvisningspraksis uheldig både for folkehelsen og for helsebudsjettet.

Foto: Fredrik Lauritzen / NRK

– Vi kan ikke sende alle med vanlige, banale symptomer inn i spesialisthelsetjenesten. Det er verken godt for folkehelsa eller for helsebudsjettet, sier Førde, som er professor ved Institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Tromsø.

Overbehandling

Førde ser konturene av et helsevesen som overbehandler og sender bekymrede nordmenn ut i omfattende utredninger og helseskadelige behandlinger. Han mener flere fastleger burde si nei.

– Det er aldri noen som støtter eller skryter av et nei, når det kommer opp at det er gjort en gang for mye. Verken politikere, media eller Helsetilsynet har noen gang støttet en lege som har sagt nei.

– Men de bør berømmes?

– Absolutt, sier Førde.

Helseprofessoren påpeker at unødvendig avansert diagnostikk og behandling kan ha bivirkninger og føre til skader, i tillegg til at det er dyrt.

Sykehuset må ta det opp med legene

Henvisningspraksisen i Norge er svært sprikende. Unni Ringbergs doktorgrad fra i fjor viste at noen fastleger henviser sju ganger så mye som andre: En lege henviste fire prosent av pasientene, mens en annen henviste 28 prosent.

Svein Lie

Det er fastlegens rolle å henvise, påpeker Svein Lie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Han mener sykehusene må kommunisere direkte med fastlegen dersom de oppdager at en lege henviser mye mer enn de andre.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Helsedirektoratet mener likevel ikke at fastlegene skriver ut for mange henvisninger.

– Vi har ikke noe grunnlag for å si det, men det er i hvert fall grunn til å undersøke når det avviker veldig, og det er store prosenttall som blir avvist. Da er det viktig at sykehuset tar det opp med fastlegen, sier divisjonsdirektør Svein Lie.

Lie viser til at både fastlegene og sykehusene har veiledere de skal forholde seg til.

– Hva sier spriket fra fire til 28 prosent om helsevesenet?

– Det sier at fastleger har ulik profil, og så er svaret at dersom sykehuset ser at noen har en altfor høy henvisningsrate, så bør de ta det opp med dem, sier Lie.

Fastlegene behovsprøver

Olav Helge Førde vil løfte frem de fastlegene som skjermer sykehusene.

– Det er ikke mange som støtter primærleger som faktisk utøver denne behovsprøvingen, som sier nei, som sier at "det har du ikke behov for". Som sier at den tilstanden du har, den kan vi greie ut her hos oss.

– Det er en helt sentral og viktig oppgave fastlegen utfører. At det til tider blir sagt et nei for mye, det må en også regne med, men det å si ja hele tiden har langt mer alvorlige konsekvenser, sier Førde.

Avviste henvisninger i spesialisthelsetjenesten

År

Antall nyhenviste til venteliste

Henvisninger vurdert til ikke å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjensten

Prosent

2012

1364102

148095

9,8

2013

1356563

166602

10,9

2014

1383189

181001

11,6

2015

1390925

203478

12,8

Kilde: Norsk pasientregister

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger