Hopp til innhold

Professor: – At dette er nødverge, finner jeg uforståelig

Strafferettsekspert Alf Petter Høgberg er svært kritisk til maktbruken som Erik Are Stedt ble utsatt for på Oslo legevakt. – Det blir kunstig å se på politiets atferd som nødverge, sier han.

LAGT I BAKKEN: Denne videoen viser hvordan Erik Are Stedt ble lagt i bakken ved hjelp av et halsgrep. 58 sekunder senere slipper ambulansemedarbeideren grepet rundt Stedts hals. NRK publiserer videoen i forståelse med Erik Are Stedts etterlatte.

Professor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo har strafferett som sitt spesialfelt. Han stiller flere spørsmål ved henleggelsen av saken der 35 år gamle Erik Are Stedt døde i hendene på en ambulansearbeider og to politibetjenter for tre år siden.

Alf Petter Høgberg

KRITISK TIL HENLEGGELSEN: Alf Petter Høgberg er professor ved UiO med strafferett som spesialfelt.

Foto: PRIVAT

– Det blir kunstig å se på politiets atferd som nødverge. Utgangspunktet er at politiet med urette antar at Stedt er et kriminelt gjengmedlem, noe som fører til at han blir utsatt for frihetsberøvelse og fysisk makt fra de to politikvinnene, sier Høgberg til NRK.

– Når han motsetter seg dette, eskalerer situasjonen. Dette er langt på vei en situasjon politiet selv har fremprovosert med utgangspunkt i en antakelse om at Stedt var kriminell.

Stedt døde på gulvet på Oslo legevakt 29. november 2012. I tre år har NRK jobbet for å få utlevert overvåkingsvideoen som viser hendelsen, men både Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten har ikke ønsket å frigi videoen.

NRK gikk til sak mot Riksadvokaten, og fredag bestemte Høyesterett at videoen skulle utleveres. NRK har valgt å publisere videoen fra legevakten, i forståelse med Stedts etterlatte.

Ambulansearbeideren grep inn etter 20 sekunder

Overvåkningsvideoen viser hvordan en ambulansarbeider tar et dødelig halsgrep på Stedt. Halsgrepet blir holdt i 58 sekunder.

Erik Are Stedt

OMKOM: Erik Are Stedt ble 35 år gammel. Han døde av kvelning på Oslo legevakt 29. november 2012.

Foto: Privat

Stedt ble fraktet til legevakten fordi politiet mente han var psykisk syk og trengte legehjelp. På legevakten ble det bestemt at Stedt skulle tvangsinnlegges – men det visste ikke Stedt selv.

På grunn av en misforståelse trodde politiet at Stedt var et kriminelt gjengmedlem. Han var kroppsvisitert, og han hadde ingen farlige gjenstander på seg. Stedt var paranoid schizofren – en diagnose han hadde hatt i 20 år.

Etter 40 minutter på legevakten ønsket 35-åringen å gå. Han ble urolig.

Politiet forsøkte å stoppe ham, og det oppstod et basketak mellom Stedt og de to politikvinnene. Ambulansearbeideren grep inn i en situasjon han opplevde var ute av kontroll.

Slik det synes i videoen NRK har fått utlevert, tar det rundt 20 sekunder fra basketaket starter til ambulansemedarbeideren griper inn.

Hvordan noen kan komme til at dette er innenfor hva nødvergeretten tillater, finner jeg uforståelig.

Professor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo

– Det er ingen livstruende situasjon

Professor Alf Petter Høgberg vurderer situasjonen slik:

– Det er ingen livstruende situasjon, men ambulansesjåføren tar like fullt et livstruende kvelegrep som ikke skal benyttes, selv ikke av politiet i akutte situsjoner, sier Høgberg.

–​ For det andre holder han dette grepet så lenge at mannen dør – i nesten ett minutt. Hvordan noen kan komme til at dette er innenfor hva nødvergeretten tillater, finner jeg uforståelig, fortsetter professoren, og legger til:

– Selv om det ikke forelå noen nødvergesituasjon for politikvinnene, kan selvsagt ambulansearbeideren ha vært i den villfarelse at han trodde at det var tilfelle. Selv om man etter norsk rett skal bedømmes med utgangpunkt i hva man tror er tilfelle, mener jeg at ambulansesjåføren går altfor langt.

Legevakten i Oslo

LEGEVAKTEN I OSLO: Da Erik Are Stedt ville gå, oppstod det et basketak inne på legevakten.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Mener Høgberg tar feil

Politikvinnenes advokat, Jens-Ove Hagen, mener at Høgbergs utspill tar utgangspunkt i feil gjengivelse av det som skjedde på legevakten.

– Etter en grundig etterforskning har både Spesialenheten for politisaker, og dernest Riksadvokaten i etterkant av de pårørendes klage, funnet at saken må henlegges som intet straffbart forhold bevist, understreker Hagen.

I går uttalte en professor i strafferett at han ikke kunne se at dette var en gal avgjørelse. I dag uttaler en annen professor i strafferett seg med et annet syn på saken. Fra min posisjon som forsvarer for de to tjenestekvinnene, finner jeg det ikke naturlig å delta i en offentlig polemikk i en sak der landets øverste påtalemyndighet har truffet et påtalemessig vedtak med endelig virkning, sier advokaten.

Også ambulansearbeiderens forsvarer, advokat Christian Hjort, reagerer på professorens «tilsynelatende sikre» slutninger om hva som skjedde den skjebnesvangre kvelden, og mener at en professor i strafferett burde «vite bedre».

– Ambulansemedarbeideren tilsiktet overhodet ikke å påføre Stedt livstruende vold, men forsøkte å holde ham i ro til politiet fikk festet håndjernene. Det er utrolig at Høgberg kan få seg til å si at politiet satt rolig og så på at Stedt ble kvalt til døde. Det som skjedde var dypt tragisk. Det fortjener en annen omtale enn lettvinte, sikre slutninger basert på deler av etterforskningsmaterialet, sier Hjort til NRK.

Et fatalt halsgrep ble holdt i 58 sekunder og var årsaken til at Erik Are Stedt (35) døde under en pågripelse på Oslo legevakt.

Ulike oppfatninger av det som skjedde

Det var uenighet rundt skyldspørsmålet internt i Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten:

  • Etterforskingslederen ville innstille på tiltale mot ambulansearbeideren.
  • Sjefen for Spesialenheten for politisaker henla saken mot ambulansearbeideren «etter bevisets stilling».
  • Riksadvokaten henla saken mot ambulansearbeideren som «intet straffbart forhold anses bevist».

Sakene mot de to politikvinnene ble av alle henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist». Forklaringene til de som stod i situasjonen spriker:

  • Politikvinnene har forklart at de hadde dødsangst og at Stedt gikk til angrep.
  • Ambulansearbeideren har forklart at han grep inn i en situasjon som var ute av kontroll.
  • Fire vitner som var på legevakten har fortalt en annen historie: De oppfattet ikke at Stedt gikk til angrep på politibetjentene, men at han bare forsøkte å komme seg vekk.

– De ble utsatt for et angrep

Overvåkingsvideoen fra Oslo legevakt ble frigitt tirsdag. Johan Boucht, universitetsprofessor og ekspert på maktmiddeljuss, fikk se videoen og henleggelsvedtakene til både Riksadvokaten og Spesialenheten for politisaker.

Han mener det framstår som at politikvinnene ble angrepet og at de involverte handlet i nødverge. Boucht mener Stedt tilsynelatende utøver vold mot polititjenestemennene.

– Det vil si at de ble utsatt for et angrep, og dermed oppfylles kriteriene for nødvergebestemmelsen i straffeloven, sa Boucht til NRK tirsdag.

Både Boucht og Høgberg jobber på Universitet i Oslo. Høgberg er åpenbart uenig med sin kollega.

– Ambulansearbeideren har forklart at Stedt gikk til angrep på politiet og at det var en nødvergehandling. Må man ikke legge det til grunn?

– Jeg ser på dette som en ordinær situasjon som politiet håndterer daglig. De står i en utfordrende situasjon, men det er på ingen måte en nødsituasjon. Dersom ambulansearbeideren opplevde dette som nødverge på vegne av politiet, så skal man legge til grunn hans subjektive forhold, sier Høgberg.

– Men han går langt utover grensene for det som er nødvendig. Det er ingen livstruende situasjon. Han utsetter den psykisk syke personen for livstruende vold. Etter min vurdering går han langt utenfor hva som er tillatt.

Stiller spørsmål ved lengden på halsgrepet

Kollega Boucht mener man kan stille spørsmålstegn ved lengden på halsgrepet, og at dét er det problemtatiske i denne saken.

– Man kan stille spørsmål ved om han (ambulansearbeideren, red.anm.) burde ha avsluttet halsgrepet tidligere. Spørsmålet er om angrepet (fra Stedt, red.anm.) var avverget da han ble lagt i bakken, og at det derfor ikke var grunn til å forsette så lenge som han gjorde, i 58 sekunder, sa han til NRK tirsdag.

Alf Petter Høgberg mener også at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved politibetjentenes adferd:

– De sitter rolig og ser på at mannen blir kvalt til døde, uten å vise tegn til forsøk på inngripen i det som viser seg å være et drap, sier han.

Skal ikke ha visst at halsgrep var farlig

I et rundskriv fra Politidirektoratet blir det presisert at halsgrep er «et grep som kan ha meget alvorlige konsekvenser, og som derfor kun skal benyttes i nødverge. I forbindelse med politiets inngripen kan det oppstå slike nødvergesituasjoner. Av den grunn er det spesielt viktig at politiets tjenestemenn er seg bevisst disse faremomentene».

Det står også:

«Halsgrep (...) fører til nedsatt blodtilførsel til hjernen, samt tilstopping eller innsnevring av luftveiene. Halsgrepet kan også føre til irritasjon av nervesentrum med påfølgende rytmeforstyrrelser i hjertet, med blodtrykksfall, og av og til plutselig hjertestans».

Ambulansearbeideren har i avhør forklart at han ikke visste at halsgrep var farlig.

«Det er først gjennom etterforskingen av denne saken og bruken av ordet halsgrep at han har fått kunnskap om at dette grepet er farlig,» står det i et etterforskingsdokument NRK har fått tilgang til.

Stedt ligger også på magen da han dør – i mageleie. Dette skal kun brukes i unntakstilfeller, ifølge politiets rundskriv:

«I de situasjoner hvor det framstår som absolutt nødvendig for å få kontroll på en kjempende person, kan mageleie benyttes. (...) I de tilfeller mageleie benyttes under selve pågripelsen, skal særlig aktsomhet utvises».

Et fatalt halsgrep ble holdt i 58 sekunder og var årsaken til at Erik Are Stedt (35) døde under en pågripelse på Oslo legevakt.

Takknemlige for ambulansearbeiderens hjelp

Ifølge forsvarer Jens-Ove Hagen er de to politikvinnene takknemlige for ambulansearbeiderens hjelp. De skal ha ansett det som helt nødvendig at han grep inn.

– De opplevde situasjonen som uhåndterbar. De var satt til å utføre et tjenesteoppdrag, å følge fornærmede til legevakten fordi han fremsto som psykisk syk. Den voldsomme reaksjonen som avdøde fikk da politiet ønsket å holde ham tilbake, kom helt overraskende på dem, og de mistet kontrollen. To tjenestekvinner som forsøkte med vanlig politimessig arbeid å holde ham tilbake, maktet altså ikke det, sa Hagen til NRK da overvåkingsvideoen ble publisert.

Advokat Christian Hjort har forklart at hans klient opplevde at situasjonen var ute av kontroll og at ambulansearbeideren prøvde å hindre at andre kom til skade under basketaket.

– Det var overhodet ikke hans hensikt å skade noen, men å forebygge skade, og han forsøkte å håndtere situasjonen så forholdsmessig som han kunne. Han er svært lei seg for at det fikk dødelig utgang, sa Hjort til NRK tirsdag.

– Denne saken har vært gjenstand for en omfattende og grundig etterforskning, Videomaterialet utgjør en del av etterforskningsmaterialet, hvor den endelige konklusjonen var at det ikke forelå noe straffbart forhold hos min klient.

SAVNER SØNNEN: Erik og Vivi Stedt synes det er ubegripelig at deres sønn, Erik Are Stedt (innfelt) døde under tragiske omstendigheter på Oslo legevakt høsten 2012. De mener den involverte ambulansesjåføren som tok kvelertak, og to politibetjenter, burde blitt tiltalt i saken. Sjefen for Spesialenheten for politisaker henla saken. Foreldrene har påklaget vedtaket til Riksadvokaten.

SØRGER: – Han var en veldig god gutt som vi var veldig glad i, og som vi savner utrolig mye. Det sa Erik Are Stedts foreldre, Erik og Vivi Stedt, da NRK intervjuet dem i 2014.

Leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen Marius Dietrichson sier situasjonen ville vært en annen dersom det var politikvinnene som utførte halsgrepet.

- ANNEN SITUASJON: Leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, sier situasjonen ville vært en annen dersom det var politikvinnene som utførte halsgrepet.

Johan Boucht, universitetsprofessor og ekspert på maktmiddeljuss, mener det i overvåkingsvideoen fra Oslo legevakt framstår som at politikvinnene ble angrepet og handlet i nødverge under basketaket med Erik Are Stedt.

- BLE ANGREPET: Johan Boucht, universitetsprofessor og ekspert på maktmiddeljuss, mener det framstår som at politikvinnene ble angrepet og handlet i nødverge under basketaket med Erik Are Stedt på Oslo legevakt. Men det at halsgrepet ble holdt i 58 sekunder er problematisk, mener professoren.

AKTUELT NÅ