Forsker: Dropp kosetimene, nå må elevene ta igjen det tapte

Flertallet av landets elever har klart seg dårligere med hjemmeskole, viser en ny undersøkelse. Nå er tiden for å ta igjen det tapte, mener professor.

Frøya Feste Hunter

PÅ SKOLEBENKEN: Frøya Feste Hunter er glad for å være tilbake i klasserommet på Lena ungdomsskole. Hun har savnet fysisk undervisning.

Foto: Even Lusæter / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hvordan har de to månedene med hjemmeskole fungert? Det har de forsøkt å finne ut ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Over 4000 elever fra 5.–10. klasse har svart på undersøkelsen.

– For de aller fleste elevene har dette vært et dårligere tilbud enn den vanlige skolen, sier professor i pedagogikk Thomas Nordahl.

Det betyr at de har konsentrert seg dårligere om skolearbeidet, fått mindre hjelp og veiledning fra lærere, og de har ikke deltatt like aktivt i undervisning og skolearbeid som de gjør til vanlig.

Elevene har tapt både faglig og sosialt på hjemmeskole. Ganske mye av det er det mulig å ta igjen, mener professoren.

– Men det krever at vi er oppmerksom på at noen elever nok har et dårligere læringsutbytte nå enn da skolen stengte ned 12. mars. Det krever god tilrettelegging, og at skolen så raskt som mulig kommer i gang med god faglig og sosialpedagogisk virksomhet, slik at den normale skolehverdagen kommer tilbake igjen så fort som mulig.

Thomas Nordahl

KRITISK: Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, har sammen med kolleger ved senter for praksisrettet utdanningsforskning gjennomført spørreundersøkelsen blant 4106 elever i gamle Hedmark fylke.

Foto: NRK

– Godt å komme tilbake

På Lena ungdomsskole i Østre Toten kommune er ungdomsskoletrinnet tilbake på skolen etter å ha hatt undervisning på kommunikasjonsplattformen Teams i over to måneder. Selv om mange liker nettundervising er det ingenting som slår den vanlige skolehverdagen, forteller elevene.

– Det er fint å kunne kommunisere ordentlig med læreren igjen og få hjelp uten å måtte sende melding på teams, sier tiendeklassing Frøya Feste Hunter.

Hun mener hun har blitt mer selvstendig av hjemmeskole, men foretrekker å være på skolen sammen med både klassekamerater og lærere.

– Det fungerer å lære hjemme også, men skolen er best, sier klassekamerat Magnus Bjerkeengen.

– Det var fint å få ordentlig undervisning igjen, mener 15-åringen.

Magnus Bjerkeengen

FORNØYD: Magnus Bjerkeengen sier han var mer effektiv med skolearbeidet da han satt hjemme. Likevel trives han best på skolen.

Foto: Even Lusæter / NRK

Noen klarte seg bedre hjemme

Elever som føler seg utrygge har meldt at de har klart seg bedre på hjemmeskole enn til vanlig. Professor Nordahl mener undersøkelsen viser dette kun dreier seg om enkelthistorier.

– De er unntak, det store flertall av elever har ikke tjent på hjemmeskolen.

Av dem som har hatt mest utbytte av hjemmeskole, finner vi flest på mellomtrinnet og i små klasser. Det henger sammen med at læreren har få elever å forholde seg til og dermed kan følge opp bedre, forklarer professoren.

Nordahl mener lærerne bør være ekstra forsiktige med å sette karakterer på elvene basert på innsatsen under hjemmeskolen.

– Dette er en unntakstilstand som elever har blitt satt i, og ingen elever bør tape på dette.

Ser frem til normal skolehverdag

Rektor ved Lena ungdomsskole, Torkel Andersen, sier erfaringene med hjemmeundervisning har vært spesielle.

– Skolen handler om medmenneskelig kontakt og da skal vi helst ha ungene her. Vi har måttet erstatte den fysiske kontakten.

Torkel Andersen

POSITIV: Rektor Torkel Andersen sier skolen har økt sin digitale kompetanse under koronapandemien, men ønsker seg nå tilbake til den vanlige skolehverdagen.

Foto: Even Lusæter / NRK

Andersen forteller at perioden fra samfunnet stengte ned 12. mars har vært krevende for både for elever og lærere. Nå ser han frem til en mer normal skolehverdag når regjeringen fra 2. juni letter på smitteverntiltakene og tillater at hele skoleklasser igjen kan være samlet.

– Det er helt tydelig at mange trenger tett oppfølging og lærerne jobber mye med å få igjen den personlige kontakten, forteller rektoren.

Ingen uteskole eller kosetimer

De siste ukene inn mot sommerferien er ofte preget av kosetimer og turer. Nordahl mener de nå må vike.

– Denne perioden, der mange har vært delvis tilbake igjen på skolen, har vært preget av uteskole og noe hjemmeskole. Nå bør flest mulig tilbake igjen til klasserommet og i vanlig skolerytme igjen, sier han.

Fra neste uke kan elvene samles i klasserom igjen som vanlig. Og regelen om ne meters avstand til hverandre forsvinner. Og det er det mange elever som har savnet:

80 prosent av elevene i undersøkelsen sier de savner læreren sin og undervisningen på skolen.

Det er noe som overrasker Nordahl. Han mener det sier noe at skolen har kvaliteter som vi må hegne godt om.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 10.07.2020
8965
Smittet
4
Innlagt
252
Døde

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger