Privatetterforsker Tore Sandberg slår alarm: – Utviklingshemmede kan tilstå selv om de er uskyldige

Den anerkjente privatetterforskeren får støtte av politiet og påtalemyndigheten, som også er bekymret for rettssikkerheten til utviklingshemmede.

Tore Sandberg

TILSTÅR: Privatetterforsker Tore Sandberg har en rekke eksempler på at ressurssvake klienter ikke har skjønt hva de har sagt i avhør. – Min erfaring er at man må være svært forsiktig i avhør med ressurssvake personer.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

– Jeg har flere eksempler på saker hvor utviklingshemmede har tilstått lovbrudd de ikke har gjort. I mange tilfeller har de heller ikke fått lest sitt eget avhør, sier Tore Sandberg.

Den erfarne privatetterforskeren har snart 25 års erfaring med rettssikkerhetsbrudd innenfor strafferetten.

Anslagsvis sitter det 1000 utviklingshemmede i norske fengsler, som har en IQ mellom 56 og 75. Den mentale alderen til en slik person er omtrent 9 til 12 år.

Tore Sandberg har i ni saker opplevd at ressurssvake klienter ikke har skjønt eller fått opplest hva de har sagt i avhør. De ble heller ikke forelagt avhøret til signering. Sandberg kan ikke si at hans klienter i disse sakene har vært utviklingshemmede, da bare få har hatt en slik diagnose. Han velger derfor å kalle dem ressurssvake.

– Min erfaring er at man må være svært forsiktig i avhør med ressurssvake personer. De har ofte problemer med å skjønne hva saken gjelder og tilstår lett forhold de umulig kan vite noe om eller vært til stede på, understreker Sandberg.

Får støtte av avhørsspesialist i Kripos

Sandberg får langt på vei støtte av politioverbetjent Rolf Arne Sætre i Kripos. Han er en av fire avhørsspesialister i Kripos som har spisset kunnskap om avhør med utviklingshemmede - såkalte tilrettelagte avhør.

Han sier at den største fallgruven er å stille spørsmål de utviklingshemmede ikke forstår. Mange er godt opplært til å svare, selv om de kanskje ikke helt skjønner spørsmålet.

Det er lett å ta tankene falle hen til den populære dokumentarserien «Making a murderer», der en 16 år gammel gutt med en IQ mellom 69 og 73, innrømmer å ha drept en kvinne. Senere sa han til sin mor at han bare hadde gjettet hva avhørerne ville at han skulle si, akkurat slik han gjettet svarene på leksene sine.

– Utviklingshemmede har ofte et mangelfullt språk og manglende begrepsforståelse, og da er det en utfordring om personell uten kompetanse i å snakke med denne gruppen stiller dem spørsmål som de ikke forstår. Det kan i verste fall gå ut over deres rettssikkerhet ved at det tas ut siktelse og dom felles, sier Sætre.

Han mener at det er en tendens til å legge mer vekt på når avhøret kan gjennomføres, tiden det tar, fremfor å sikre kvaliteten på avhøret.

– Det bekymrer meg, sier han. Han viser til at det å skape trygge rammer ofte er avgjørende om man skal få utviklingshemmede i tale.

I 2015 kom det en forskriftsendring som skulle sikre gode avhør og barn og utviklingshemmede som er fornærmede i straffesaker. Men ingenting er gjort for særlig sårbare lovbrytere.

– Det betyr at det fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder utviklingshemmede som begår straffbare lovbrudd, sier den erfarne politioverbetjenten, som mener lovverket også bør omtale disse.

For å bøte på dette, kurser Politihøgskolen studentene sine i avhørsmetoder for denne særlige sårbare gruppen. Snart har to kull, 40 personer, gått gjennom kurset.

Risikerer å få gale svar

Ifølge anslag fra forsker Erik Søndenaa, er 1 av 10 innsatte i norske fengsler utviklingshemmede, og de aller fleste tilfellene har ingen oppdaget at de er det.

Søndenaa har også undersøkt politiavhør av utviklingshemmede.

– De er mer lettpåvirkelige enn andre lovbrytere. Hvis du bruker avhørsmetoder som skal presse frem et svar, så får du også det svaret du ber om hos den utviklingshemmede i mye større grad enn hos andre.

Fritz Moen, er det toppen av isfjellet?

– Det tror jeg er toppen av isfjellet. Vi har ikke studert feil dømming i Norge hos denne gruppen. Men vi vet er at de er lettere påvirkbar. Det innebærer at man har en lei tendens til å kunne gi feil svar.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger