Hopp til innhold

Ber regjeringen ta i bruk private helseaktører

Mens offentlige sykehus er hardt presset på grunn av koronakrisen, har private sykehus og klinikker ledige hender. SV og Frp oppfordrer regjeringen til å ta dem i bruk.

volvat

Administrerende direktør Per Helge Fagermoen ved Volvat sier de er forberedt på å avlaste det offentlige helsevesenet, men har ennå ikke fått konkrete henvendelser fra myndighetene.

Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) frykter at de private først skal mobiliseres når alt topper seg, og at det da kan bli for sent.

Det må gjøres avtaler nå. Det er trolig bare uker til det offentlige helsevesenet er sprengt, og da må alt være klart med avtaler og finansiering av kjøp av kapasitet, sier Bruun-Gundersen som er partiets helsepolitiske talsperson.

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Hun peker på at folk nå er bekymret for om de vil få nødvendig helsehjelp, eller bli stående på en prioriteringsliste.

– Da bør de hverfall vite at i Norge så har man lagt vekk alle de ideologiske skylappene, og også anerkjenne de private aktørene som er en viktig bidragsyter for å løse denne situasjonen.

Bruun-Gundersen mener at man også i kommunene må ta i bruk private krefter, og kjøpe eventuelt overkapasitet fra private hjemmehjelpsfirmaer.

– Nå vil det være mange flere enn før som har behov for hjemmehjelp når pårørende ikke på samme måte klarer å stille opp som tidligere, enten fordi de er i hjemmekarantene elller isolasjon eller frykter smittespredning selv.

Ønsker plan

SV ønsker en plan for hvordan de private kan bidra til å løse de store oppgavene i helsevesenet.

De mener det må mobiliseres både for å å ta seg av koronasmittede og pasienter som nå blir nedprioritert for annen behandling.

SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson

SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

Foto: Siri Vålberg Saugestad / NRK

– Vi vil bruke all kapasitet, folk, utstyr og kompetanse for å hjelpe alle folk, også de som ikke har penger eller helseforsikringer. Så vi vil bruke alle sykehus, også private, for å hjelpe folk som trenger det, sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson i SV.

Kan private sykehus og klinikker ta seg av koronapasienter?

– Noen av dem kan, men det er også andre behandlinger som folk trenger også i korona-tiden. Så da trenger vi å bruke all kapasitet for å hjelpe alle folk som trenger helsebehandling.

– Vurderer tiltak fortløpende

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en kommentar at samarbeidet med private helseaktører må opprettholdes i den situasjonen som helsetjensten nå står ovenfor.

– Helseregionene har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen, og inngår avtaler med private aktører for å kunne gi et best mulig tilbud. Helseregionene er nå i en svært krevende situasjon.

– Men på samme måte som tidligere, vurderes det fortløpende hvilke tiltak det er behov for, også knyttet til bruk av private. Jeg er kjent med at helseregionene har dialog med sine avtalepartnere om hvordan de skal forholde seg til den pågående situasjonen, både med hensyn til smittevernstiltak og aktivitetsnivå.

Hun opplyser at Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene kartlegger mulighetene for å øke kapasiteten, også muligheter hos de private.

Har kapasitet

– Vi er forberedt på å avlaste det offentlige helsevesenet, men har ennå ikke fått konkrete henvendelser fra myndighetene, sier administrerende direktør Per Helge Fagermoen ved Volvat, som er landets største private helseforetak målt i antall pasientbesøk.

– Vi har mye kapasitet tilgjengelig og etterlyser tydeligere sentral styring, sier Fagermoen.

Per Helge fagermoen volvat

Administrerende direktør Per Helge Fagermoen ved Volvat

Foto: Aleksander Nordahl / Dagens Næringsliv

Aleris er den største private helseaktøren i Norge. I likhet med Volvat har de på anmodning fra myndighetene levert oversikter over personell og utstyr.

Begge er allerede berørt av koronakrisen. Volvat har i samarbeid med Oslo kommune opprettet en offentlig feberklinikk. Aleris tar imot flere pasienter enn før fra de offentlige sykehusene, for eksempel innen øyebehandling og kreftutredning.

– Vi er rede til å bidra. Det har vi også gitt beskjed om til samtlige regionale helseforetak, sier konstituert administrerende direktør Anita Tunold.

– Signalene vi har fått så langt er at det kan bli aktuelt for dem å bruke oss mer, gitt at de selv reduserer antall planlagte operasjoner som del av sin koronaberedskap, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger