Privatskole omgår Regjeringens privatskoleregler

Norges største privatskole, Akademiet, søker om å få starte to nye skoler med den alternative pedagogikken Montessori. Dette til tross for at den rødgrønne regjeringen gjennom privatskoleforliket mente å stoppe etableringen fra slike kommersielle aktører.

Stoltenberg

Jens Stoltenberg og den rødgrønne regjeringen mente med privatskoleforliket å stoppe etableringen fra kommersielle aktører.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Norges største privatskole, Akademiet, vil benytte seg av smutthullene i lovverket å få slippe til på markedet.

Neste høst vil den private aktøren starte skoler i Drammen og Trondheim.

Dette til tross for at den rødgrønne regjeringa gjennom privatskoleforliket mente å stoppe etableringen fra kommersielle aktører.

– Vi har en sterk og god offentlig fellesskole, og vi er også for Steiner-skoler og Montessori-skoler, det er denne regjeringen og den forrige regjeringen. Den stoe forskjellen er at andre vil slippe inn store, private investorer som vil privatisere skolene i stort omfang, sa statsminister Jens Stoltenberg i partilederdebatten tidligere denne uka.

Skolene Akademiet vil starte opp neste høst skal ha Montessori-pedagogikk.

Religiøse, internasjonale og alternative

Sammen med religiøse og internasjonale skoler er skoler med en alternativ pedagogikk som Montessori og steinerpedagogikk eneste mulighet for å få godkjent en privatskole i dag.

– Vi velger Montesorri fordi det er en veldig god modell, og så er den også innenfor lovverket, sier Kjetil Eide, daglig leder i Akademiet som vil starte skole i Drammen og Trondheim neste høst.

Styreleder i Norske fag - og friskolers landsforbund, Ragnar Johansen, tror at et for strengt regelverk gjør at mange ser på andre muligheter for å få godkjenning.

– Det er sånn med alt av regelverk i Norge, enten det er skatt, trafikk eller skole, at folk er ganske flinke til å tilpasse seg. Det er greit, i og for seg, men spørsmålet i forhold til skoleetablering er om man har den riktige formelen, sier Johansen.

Montessori legger vekt på selvstendighet og tilrettelagte læringsmiljø.

Hittil har de fleste skolene vært drevet av foreldre, men i juni fikk private Heltberg Gymnas godkjent sin søknad.

Selv om de ikke er medlemmer i Norsk Montessoriforbund, er styreleder Widar Skogan glad for at de private aktørene nå viser interesse.

Internasjonal skole fra 2013

Akademiet har i tillegg planer om en internasjonal skole fra 2013. Kjetil Eide er trygg på at han får grønt lys.

– Vi opplever at Utdanningsdirektoratet jobber veldig profesjonelt etter lovverket. Vi har ingen tro på at det kommer til å bli en politisk innblanding i dette, og at vi kommer til å bli forskjellsbehandlet i forhold til andre, sier Eide.

Men privatskolar er i høyeste grad politikk her i landet.

Dersom det blir en tendens at de store private skolekjedane bruker loven på denne måten, så mener leder for utdanningskomiteen på Stortinget, Marianne Aasen, at det er naturlig at skolepolitikerene ser på loven på nytt.

– Dersom dette er en tendens som får stor utbredelse, at det kommer mange kommersielle eiere som går inn på denne måten, så må vi kanskje vurdere om det er noe vi må gjøre.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger