Hopp til innhold

Har betalt rundt 1 milliard i koronaerstatninger til forsikringskunder

Koronapandemien koster forsikringsbransjen dyrt. Forsikringsselskapene NRK har vært i kontakt med har betalt ut om lag 1 milliard i koronarelaterte saker så langt.

SAS fly på vei fra Stockholm til Oslo, 12.mars 2020

SAS fly på vei fra Stockholm til Oslo 12. mars i år da Norge stengte ned.

Foto: Bente Sletten Mathisen

12. mars var det klart at Norge hadde en helt ny situasjon. De første koronasyke som ikke kunne spores tilbake til smitte i utlandet førte til at Regjeringen stengte ned landet for å få kontroll på smitten.

To dager senere frarådet Utenriksdepartementet (UD) reiser som ikke var strengt nødvendig til alle land. Flytrafikken ble redusert til et minimum og reiser ble kansellert.

Etter perioder med mer åpne grenser og «grønne» land, er det nå «røde» og «gule» land som gjelder og UD fraråder igjen reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land.

NRK har tatt en runde til de store forsikringsselskapene et halvt år etter at Norge stengte ned. Alle melder om en enorm mengde henvendelser om reiser og store utbetalinger.

Kostbar Korona pandemi

Hos Europeiske Reiseforsikring, en del av If, har pågangen gjennom hele pandemien vært kjempehøy.

Andreas Bibow Handelan, kommunikasjonsrådgiver for Europeiske reiseforsikring, del av If.

420 millioner er voldsomt mye penger, men tidlig i pandemien gikk biltrafikken ned og vi fikk redusert skader der så vi kommer ikke så verst ut av det, sier Handeland.

Foto: KILIAN MUNCH / KILIAN MUNCH

– Første halvår hadde vi 53.000 reiseforsikringssaker til oss, og vi utbetalte 420 millioner kroner. Over 80 prosent av dette er avbestillinger, og storparten er knyttet til korona-avbestillinger av reiser, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring.

Han forteller at koronapandemien har satt selskapet i en situasjon de aldri før har sett maken til.

– Ser man på tall i år kontra samme periode i fjor, så ser vi at utbetalingene er 55 prosent høyere. Det har vært en ekstraordinær situasjon, men vi skal komme trygt og fint igjennom, sier Handeland.

Da september startet hadde de hos Fremtind Forsikring (Sparebank 1 og DNB) fått inn 110.000 skader meldt på reise, mot 86.000 i hele fjor, opplyser Grete Trulsrud, kommunikasjonsrådgiver i selskapet.

Grete Trulsrud , kommunikasjonsrådgiver Fremtind Forsikring AS

Fremtind har allerede 24000 flere skader meldt på reiser enn i hele fjor, ifølge Trulsrud.

Foto: Pressefoto

– Vi har så langt betalt ut rett i underkant av 250 millioner i forbindelse med koronaviruset, sier Trulsrud til NRK.

Dobbelt så mange saker

Hos Tryg forsikring er også utbetalingene betydelig. De har fått inn dobbelt så mange saker i år i forhold til et normal år. Litt over 50.000 saker er kommet inn til deres skadeforsikringsavdeling.

Ole Irgens, kommunikasjonssjef Tryg Forsikring

Vi fraråder aller reiser ut av Norge som ikke er absolutt nødvendig, i tråd med myndighetenes anbefalinger, opplyser Irgens.

Foto: pressefoto

– Vi har betalt ut 200 millioner kroner til kundene våre i perioden fra 1. mars og fram til i dag, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg forsikring.

Likevel ser de ikke mørkt på situasjonen.

– Isolert sett høres det jo mye ut at det har vært dobbelt som mange saker som normalt. Men det har vært færre bilskader, og færre boligskader for folk har vært hjemme og passet på da Norges stod i ro, forteller Irgens.

Mange venter fortsatt på tilbakebetaling for avlyste reiser fra flyselskapene. Tryg Forsikring opplyser at de måtte ansette om lag 20 ekstra medarbeidere for å ta unna saker som kom inn. På det verste var det 2–3 uker ventetid, men nå har selskapet ingen ventetid, forteller Irgens.

Hos Storebrand forsikring har de siden koronasituasjonen rammet Norge utbetalt 38 millioner kroner innen reise.

– Av disse er 25–30 millioner kroner koronarelatert. Med andre ord storparten av utbetalingene er knyttet til den pågående pandemien, sier Stian Falk, kommunikasjonsrådgiver i selskapet.

Frende forsikring og Codan har ennå ikke oversikt over utbetalinger, opplyser de til NRK. Men de bekrefter at pågangen har vært stor helt siden mars, og at det fortsatt er stort trykk fra folk som vil ha dekket sine kostnader.

Enormt antall skademeldinger

Hos Gjensidige forsikring fikk de også stor pågang da koronaen spredte seg rundt omkring i verden.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef for skadeforsikring i Gjensidige.

Det er særlig avbestillinger av reiser til utlandet som har ført til store erstatninger, sier Rysstad.

Foto: Mats Stordal / Gjensidige

– Vi har registrert cirka 50.000 skademeldinger knyttet til korona så langt. Og bare i august var det 2800 saker som gjaldt korona. Så det bare fortsetter å strømme inn forteller Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han vil ikke oppgi hvor mye penger Gjensidige har utbetalt. Men han forteller at på grunn av den store mengden skademeldinger var ventetiden tidvis lang for kundene, og hektiske dager for saksbehandlerne.

Men ifølge Rysstad skal saksbehandlingstiden nå være nede i 10-14 dager.

Ikke premieøkning

Til tross for store koronarelaterte utgifter planlegger ikke forsikringsselskapene NRK har vært i kontakt med noe premieøkning for sine kunder på grunn av det for øyeblikket.

En av grunnene er at erstatning for andre typer reiseskader enn avbestilling har gått ned, slik at de samlede erstatningene i 2020 ikke nødvendigvis blir høyere enn i 2019, ifølge Rysstad.

Forsikringsselskapene i Norge er rustet for å håndtere situasjonen opplyser de. Blant annet er de også forsikret mot uforutsette utgifter gjennom det som heter reassuranse.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger