Prinsesse på vift i tiden

Hører du englene komme? Dette spørsmålet stiller Olav Reinton i dagens P2-kommentar.

Prinsesse Märtha Louise

Prinsesse Märtha Louise inn går i en gammel kongelig tradisjon.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Kommentar: Per Olav Reinton
Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

I stedet for å leve etter andres forventninger, kan du nå få kontakt med ditt egentlige jeg ved hjelp av Märtha Louise og englene rundt deg.

Lik det, eller mislik det: Hun er en prinsesse for og i sin tid.

Nå når det er olsok kan jeg minne om at hun også følger kongelige tradisjoner.

Snorre forteller om hvordan Olav Digre – han vi kjenner som Olav den hellige som vi markerer ved å feire olsok – drev med healing mens han var i Gardarike, nåværende Kiev, hos slektningen dronning Ingjerd.

Kong Olav den Hellige

Olav den hellige, her i Anders Baasmo Christensens skikkelse, drev med healing.

”Han er den beste healeren jeg kjenner”, sier dronningen. I Snorre-språket heter det ”lækjarhender” og ”jartegn”, men den engelske oversettelsen bruker det samme ordet som Märtha Louise:

Olav den hellige drev med healing. Han hadde varme hender.

Mirakler skjer aldri når jeg er i nærheten, men det er kanskje mitt problem. For engler og demoner er kommet for å bli. I motsetning til den kritiske fornuft, som du hører mest om i historiebøkene når de behandler opplysningstiden og vitenskapen.

Märtha Louise kaller sitt nye selskap for Astarte. Astarte ligner den egyptiske Isis, en morsguddom med magiske krefter som etter hvert fikk kunnskap om alt.

I egyptisk kunst ser vi henne ofte die sønnen sin, og da minner hun om kristne framstillinger av Jomfru Maria med jesusbarnet. Også da pleier hun å sitte som en prinsesse – på en trone.

Den Universelle Kirke

Mens øynene våre vender seg mot muslimsk fundamentalisme, endrer kristendommen seg bak ryggen vår. En av de mest framgangsrike er Den Universelle Kirke som etablerer sine troskatedraler over hele verden med løfte om velstand og rikdom på jorda.

De tar Bibelen bokstavelig. På podiet over alteret står det med stor skrift at Jesus Kristus er Herren.

Det er faste temaer for hver dag. Mandag er dagen for økonomiske problemer. Kom og legg regningene dine på alteret! Din tro kan gjøre deg rik. Din tro kan deg fri deg fra gjeld og regninger.

Tirsdag er for sorg og smerte. Din tro kan gjøre deg frisk og sterk!

Onsdag er for indre styrke og åndelighet. Torsdag er for familiens problemer. Ta med bilder av familien og legg dem på alteret! Din tro kan ordne opp i rotet i familien! Fredag er satt av til å ta et oppgjør med djevelen. Søndagen er for mirakler.

Troen er grunnlaget. Målet er velstand, hell og lykke. Det tar litt tid. Men det hjelper med litt kursing. De tramper på gulvet for å knekke djevelen, og de hilser Jesus med taktfast klapping

Denne kirken har fått millioner av nye medlemmer over hele verden. Den finansieres ved ofringer. Gi mer enn du egentlig har råd til! Og vis dermed at du har tro! Gjennom kollekten fungerer kirken som et marked hvor man kjøper og selger tjenester.

Berge Furre, som har studert denne religiøsiteten på fire kontinenter, sier at denne kirken har sloik framgang fordi den tilbyr en strategi i en verden uten kjærlighet og nåde, i en verden full av demoner som hindrer hellet og lykken.

Det er omkring 150 millioner pinsevenner i dag som er i gang med en hellig krig mot demoner med budskapet om at Jesus hater fattigdom, Jesus vil at du skal bli rik. Det lutherske verdensforbund har vel tredjeparten – opp i mot 60 millioner.

De nye pinsevennene er ikke som pinsevennene fra bedehusene i min barndom. De nye snakker om penger hele tiden, og de driver ut demoner i et bankende kjør.

Engler og demoner

Det er snakk om klimaendring – i en svært konkret forstand. Når avlinger feiler, fisket går dårlig, eller byer brenner, blir det en kamp mot demoner. kan Den fremste av dagens hekseforskere, tyskeren Wolfgang Behringer forteller i sin globale historie over heksejakter at bølger av hekseforfølgelse har fulgt klimaendringer,

Det mest kjente tilfelle i Norge er preste-enka Anne Pedersdotter som ble brent som heks i 1590, og ble signalet til en del år med heksejakt her i landet.

Anne var observert i nært samkvem med demoner.Vitner kunne fortelle at hun hadde planlagt trolldomsaksjoner mot Bergen by sammen med Djevelen – naturkatastrofer, brann og annen djevelskap. Det ble bare forhindret ved at en hvit engel grep inn.

I løpet av årene fra 1578 til 1695 vet vi om navnet til 310 mennesker som ble henrettet som trollfolk i Norge. Det faller sammen med den perioden som kalles Den Lille Istid. Slik var det over hele Europa.

Komponisten Edvard Fliflet Bræin sa om operaen Anne Pedersdotter, som mange regner som Norges nasjonalopera: ”Vi kjenner den tids mennesker igjen på oss selv. Vi har jo fremdeles hekseprosesser. Det er bare maskene som er annerledes.”

Det er så mange dokumenterte tilfelle at det er mulig å behandle trolldomskriminalitet statistisk.

Hekseri og heksejakt er verdensomspennende og pågår livlig i dag som den gang for lenge siden. Omkring 50.000 mennesker er blitt henrettet for trolldom. De fleste av dem er eldre kvinner, men en femtedel er menn.

Troen på fornuften, vitenskapen, empiri og harde data kulminerte i 1970-åra. Når verden og virkeligheten blir både farlig, uforståelig og overveldende, dukker engler og demoner opp selv i dannede fora.

Fornuftens død

Nå denne helga starter Salzburg-festivalen i Mozarts fødeby. Under Mozartåret var det stor fest, og kulturlivet var bare glansbilder.

Årets festival ble lansert under slagordet: ”Fornuftens nattsider” – med tittelessay av årets festspilldirektør Jürgen Flimm. ”Jeg stoler ikke på fornuften,” sier Flimm. ”Hvorfor gjør folk så mye ut av det å være fornuftig?

I slutten av Mozarts opera Cosi fan tutte, synger de en hyldest til fornuften – men hva skjer med de feiltilpassede parene etter at teppet er falt? Og det som ligger framfor Greven og Grevinnen etter teppefall i Figarors Bryllup må jo være helt strindbergsk.”

Slipp demonene til, krever han, og førstevalget er Webers opera Freischütz – Jegerbruden - som handler om magi og trolldom.

Kanskje Märtha Louise har anskueligjort et problem: Det går en vekkelse over verden – og den går utenom kirkedøra.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger